Najczęstsze problemy

Najczęstsze problemy

Czy użyczenie objęte jest podatkiem?

03-Kwiecień-2013

Użyczenie to przede wszystkim udostępnienie dowolnej nieruchomości, maszyny lub przedmiotu bez pobierania wynagrodzenia z tego tytułu. Umowa użyczenia...