Co zapewnia umowa licencyjna?

Dodano: 26.05.2014

Zawieranie umów licencyjnych to coraz częstsze zjawisko. Umożliwia ona licencjodawcom zabezpieczyć, ale także rozbudować swoją markę i rozszerzać działalność na inne rynki zbytu. Przekazanie licencji pozwala też podratować budżet przedsiębiorstwa, dzięki przychodom powstałym z upoważnienia do korzystania ze znaku. Czym dokładnie jest licencja?

Podmiot mający prawa do danego znaku towarowego może udzielić innej osobie upoważnienia do stosowania tego znaku w ramach tzw. umowy licencyjnej. Musi ona zostać sporządzona w formie pisemnej i koniecznie zawierać dokładne określenie przedmiotu licencji, a także wskazanie stron podpisujących ją i rodzaju oraz zakresu korzystania ze znaku towarowego. Ponadto, licencjobiorca w umowie musi zdeklarować się do zapłaty określonej kwoty za udzielenie licencji tzw. opłaty licencyjnej. W kontrakcie musi znaleźć się też wskazanie okresu trwania umowy.

Strony zawierające umowę licencyjną mogą ustalić między sobą zakres korzystania z licencji, która może być zawężona lub całkowita. Licencja może być też wyłączna, czyli pozwalająca na korzystanie z jej przedmiotu z wyłączeniem innych podmiotów oraz licencja niewyłączna, co do, której występuje możliwość sublicencji.

W większości przypadków licencjobiorca zobowiązany jest wnieść opłatę licencyjną na rzecz licencjodawcy. Strony w umowie określają sposób rozliczenia i od ich decyzji zależy, w jakiej formie będą te opłaty wpływały do kasy jednej ze stron. Dodatkowo na wniosek zainteresowanego istnieje możliwość wpisania licencji do Rejestru nadzorowanego przez Urząd Patentowy RP.

Joanna Walerowicz

mojszmal.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *