Czy najmowanie pomieszczeń może być kosztem uzyskania przychodów?

Dodano: 04.04.2013

Często przedsiębiorcy, oprócz oferowanych towarów i usług, posiadają nieruchomości, grunty rolne i inne majątki, które wynajmują lub dzierżawią. Nie zawsze jednak udaje się zachować ciągłość w najmie lub dzierżawie. Czy straty z tego tytułu można uznać za koszty uzyskania przychodu?

W związku z zastojem na rynku nieruchomości posiadanie stałego lokatora to w dzisiejszych czasach rzadkość. Osoby wynajmujące podpisują krótkotrwałe umowy, nie chcą płacić latami za czyjeś mieszkanie/lokal. Często stoją puste i czekają na lokatorów. W miesiącach zastoju właściciel generuje ogromne straty, ponieważ nie otrzymuje pieniędzy. W związku z tym powinien mieć możliwość na wpisanie tego do kosztów uzyskania przychód.

Rzeczywiście może to zrobić, jednakże pod warunkiem, że straty rzeczywiście miały miejsce, a opłaty (np. za czynsz) musiał finansować właściciel. Jednak nie wszystko jest takie łatwe. Przedsiębiorca musi wykazać, że w gorszych czasach zrobił wszystko, aby pozyskać osoby wynajmujące (umieścił ogłoszenie w prasie, wywiesił na słupach ogłoszeniowych itd.). Dodatkowo musi udowodnić, że w czasie tym nie wykorzystywał pomieszczeń do własnych celów.

Procedura zbierania wszystkich dokumentów jest dość męcząca, ale sumienne kompletowanie może przyczynić się do wydania zgody na wpis strat do kosztów uzyskania przychodu.

 

 

Justyna Błahut
www.Skarbowy.biz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *