Dla kogo obrońca z urzędu?

Dodano: 24.10.2014

Na mocy Konstytucji RP osobom, przeciwko którym wszczyna się postępowanie karne przysługuje prawo do adwokata na każdym jego stadium. Przepisy określają także sytuacje, w których domagać się można przydzielenia adwokata z urzędu.

O możliwości korzystania z obrońcy z urzędu mówi art. 78 Kodeksu postępowania karnego. Na jego mocy, osoba oskarżona w sprawie karnej, która nie ma obrońcy z wyboru, może zażądać przydzielenia mu obrońcy z urzędu, jeżeli w sposób satysfakcjonujący uargumentuje, że nie może ponieść kosztów obrony bez uszczerbku dla podstawowego utrzymania siebie i członków rodziny.

Dotyczy to sytuacji, w których oskarżony chce korzystać z pomocy prawnika, ale nie ma na to wystarczających środków. Obrońca z urzędu wskazywany jest przez prezesa sądu. Warto zwrócić uwagę na to, że ocena dokumentacji, na podstawie której ustalany jest stan majątkowy osoby oskarżonej, dokonywana jest zgodnie z arbitralną i niepodlegającą zaskarżeniu decyzji, co stanowi przedmiot toczącej się sprawy przed Trybunałem Konstytucyjnym nad legalnością tego rozwiązania.

Do obrońcy z urzędu ma również prawo osoba, która jest podejrzana w sprawie karnej.

Lista spraw, w których korzystanie z pomocy adwokata jest obowiązkowe zamieszczona jest w Kodeksie postępowania karnego. Jeśli oskarżony nie ma obrońcy z wyboru, przydzielany jest mu adwokat z urzędu.

Oskarżony ma również obowiązek posiadania obrońcy z urzędu w sytuacji, gdy nie stawia się na rozprawie i nie ustanowił obrońcy z wyboru, ale sąd podjął decyzję o postępowaniu procesu bez udziału oskarżonego w rozprawie.

Joanna Walerowicz

mojszmal.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *