Jak policzyć ile dokładnie zarobimy na lokacie bankowej?

Dodano: 12.05.2015

Lokaty bankowe to najpopularniejszy produkt oszczędnościowy w Polsce. Większość Polaków, jeśli chce zaoszczędzić i przy tym zarobić wybiera oprocentowane depozyty terminowe. Wybierając lokatę, przede wszystkim powinno zwracać się uwagę na wysokość oprocentowania. To ono decyduje jakie zyski osiągniemy na lokacie. Jednak oprocentowanie lokat nie mówi nam jakie będą rzeczywiste zyski. Jakie inne kwestie należy brać pod uwagę wyliczając rzeczywiste zyski z lokat?

Oprocentowanie lokat podawane jest przez banki w skali roku. To oznacza, że przy danym oprocentowaniu, zyski byłyby liczone dla okresu 12 miesięcy. Jednak najczęściej lokaty bankowe posiadają krótszy termin zapadalności. Jeśli tak jest, należy kwotę odsetkową podzielić przez 12 miesięcy i następnie pomnożyć przez termin zapadalności. Dopiero wtedy obliczymy ile zarobimy na lokacie np. trzymiesięcznej.

Oprocentowanie jakie jest podawane przy ofertach lokat jest oprocentowaniem nominalnym. Nie uwzględniany jest podatek od zysków kapitałowych, który jest należny także m.in. od odsetek z lokat. Podatek Belki – bo tak popularnie jest nazywany – wynosi 19% i płaci się go tylko od kwoty odsetkowej. Pobierany jest automatycznie przez bank, który pomniejsza zyski z lokaty na koniec trwania umowy.

Kolejną kwestią, która ma wpływ na zyski z lokat jest kapitalizacja odsetek. To od częstości naliczania odsetek zależy ile zarobimy na lokacie. Kapitalizacja określa częstotliwość z jaką będą doliczone odsetki. Im częściej będzie to następowało, tym większe zyski będzie mógł osiągnąć klient zakładający lokatę. Częstsza kapitalizacja powiększą podstawę, od której liczone są odsetki – działa tu zasada procentu składanego. Dzisiejsze lokaty posiadają najczęściej kapitalizację miesięczną lub odbywającą się na koniec terminu zapadalności.

Największy wpływ na realne zyski z lokat ma stopa inflacji. Inflacja to ogólny wzrost cen dóbr i usług lub inaczej spadek siły nabywczej pieniądza. W praktyce oznacza to, że za tę samą kwotę, po upływie czasu możemy nabyć mniej dóbr i usług. Z tego względu, inflacja wpływa także na realne zyski z lokat. Gdy posiadamy lokatę 12-miesięczną oprocentowaną na 5% w skali roku, przy inflacji rok do roku wynoszącej 3% – na lokacie realnie zarobimy 2%. Warto o tym pamiętać szukając lokaty.

Więcej informacji o lokatach bankowych i innych bezpiecznych formach oszczędzania znajdziesz na konta-oszczednosciowe.blogspot.com

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *