Jak wygląda sytuacja z uzależnieniami?

Dodano: 09.07.2017

Wydaje się w teorii, że o uzależnieniach naprawdę sporo się mówi, a to sprawia, zę wiele osób uważa, że ten problem dociera do szerokiego grona odbiorców i będzie traktowany poważnie. W praktyce te działania jakie są podejmowane są nieliczne, albo nie ma ich w ogóle. Jeśli weźmie się pod uwagę aktywności ze strony organów państwowych, instytucji społecznych to są one bierne. W tych dyskusjach jakie prowadzone są na temat skutków uzależnień pojawia się ubolewanie nad tym, że ten problem istnieje, jednak w praktyce nie ma podejmowanych żadnych działań, by ten problem rzeczywiście ograniczyć. Tego typu bierność tak naprawdę sprawia, że problem uzależnień się nasila. Niezależnie od tego wszystkiego należy sobie powiedzieć, że zawsze uzależnienie to problem poważny, wpływający na stan psychicznych i fizyczny naszego organizmu. Dlatego uzależnienia warto nieco szerzej omówić i powinno to budzić większe nasze zainteresowanie.

Należy powiedzieć, że uzależnienie to forma problemu o społecznym charakterze. Nie ma definicji tego pojęcia w Encyklopediach czy Katechizmie. Tak samo definicji nie uda się nam znaleźć, jeśli będziemy patrzyli za słowem nałóg. Dlatego wskazanym będzie zwrócenie uwagi na etymologię angielskiego słowa addiction, pochodzącego od łacińskiego adictus, co oznacza osobę oddaną wierzycielowi, dlatego że nie była w stanie spłacać swoich długów. Była to forma ubezwłasnowolnienia takiej osoby.

Uzależnienie to problem o podłożu psychicznym, dlatego też prowadzenie badań psychologicznych, biologicznych czy socjologicznych w tym zakresie miało istotne znaczenie. Zawsze podkreślano fakt, że ten problem jest złożony, ponieważ uzależnić się można od wielu różnych rzeczy. Może to być alkohol czy narkotyki, ale może być także hazard, seks, internet czy telewizja. Źródeł uzależnienia jest naprawdę bardzo wiele. Dlatego właśnie warto zwracać na to uwagę, ponieważ to również będzie utrudniać w jakieś mierze leczenie. Do leczenia uzależnień konieczna staje się często psychoterapia.

Takim poważnym problemem będzie także siecioholizm, który wpływa na ludzi, szczególnie młodych. To takie zaburzenie, które będzie decydować o tym, że człowiek nie jest w stanie kontrolować tego jak korzysta z internetu. Prowadzi to do problemów z normalnym funkcjonowaniem w społeczeństwie. Zaczynają występować zmiany osobowościowe. Taka osoba, która jest uzależniona czas spędza przede wszystkim na czatach, portalach społecznościowych, grupach dyskusyjnych. Może się także pojawić poważne zaburzenie rytmu domowego. Dlatego w sieci w nocy najczęściej spotyka się te same osoby. Takim poważnym uzależnieniem będzie nadal alkoholizm, który jest najczęściej spotykany. Choroba ta polegająca na niekontrolowanym spożywaniu alkoholu to problem bardzo wielu osób. Występująca pozorna przyjemność po wypiciu sprawia, zechcemy do tego wraca i dlatego ponownie sięgamy po alkohol. Natomiast zmiany do jakich dochodzić będzie po spożyciu prowadzić mogą do poważnych uszkodzeń mózgu i chorób całego ciała.

Zobacz więcej: agatamarciniak.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *