Kiedy przedsiębiorca nie może rozliczać się dłużej ryczałtem?

Dodano: 03.06.2014

Osoba stosująca ryczałt, jako formę opodatkowania w momencie wyświadczenia usługi obecnemu lub byłemu pracodawcy lub usługi, która widnieje w katalogu działalności wykluczonych przy ryczałcie, natychmiastowo przejdzie na opodatkowanie skalą.

Przejście na opodatkowanie skalą skutkuje utratą mniejszej stawki ryczałtowej i obowiązek odprowadzania podatku w wysokości 18 lub 32 proc. W dodatku, jeśli podatnik utraci prawo do ryczałtu w trakcie roku, będzie zobowiązany rozliczyć się z urzędem skarbowym na dwóch oddzielnych formularzach PIT – 28 i PIT-36.

Podatnik zaczynający własny biznes może wybrać opodatkowanie ryczałtem, pod warunkiem, że w ramach prowadzonej działalności nie będzie świadczył tych samych czynności, które realizował w ramach stosunku pracy wobec swojego obecnego lub byłego pracodawcy. Chodzi tu zarówno o rok, w którym osoba zaczęła działalność gospodarczą, jak i rok poprzedzający. Dlatego, jeżeli ryczałtowiec wystawi obecnemu lub byłemu pracodawcy fakturę niejako natychmiast traci uprawnienie do ryczałtu w chwili uzyskania przychodu z takiej transakcji.

Podobnie dzieje się w przypadku uzyskania przez przedsiębiorcę przychodu z działalności, która eliminuje możliwość korzystania z opodatkowania ryczałtem. Takie usługi zostały wykazane w katalogu znajdującym się w załączniku nr 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Należą do nich m.in. usługi ubezpieczeniowe, finansowe, tłumaczeniowe, rozrywkowe, kulturalne i reklamowe.

Utrata prawa do ryczałtu w wyniku dwóch opisanych działań nie wymaga korekty rozliczenia przychodów. Wprowadzenie nowej stawki podatku wraz ze zmianą prowadzonych ewidencji i ksiąg zostaje wdrożony od dnia uzyskania przychodu.

Przekroczenie limitu wysokości uzyskiwanych przychodów (150 000 euro) ustalonego dla ryczałtu, skutkuje utratą prawa do opodatkowania tą formą nie w roku trwającym, ale wraz z rozpoczęciem kolejnego. Przekładać się to będzie na brak możliwości rozliczania ryczałtem od 2015 roku.

Joanna Walerowicz

mojszmal.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *