Archiwa blogu

Budżet państwa część kosztów na biopaliwa przeznaczy na waloryzację rent i emerytur

Projekt ustawy okołobudżetowej ściśle wiąże ze sobą dwa aspekty. Chodzi tu o podniesienie wydatków na planowaną na przyszły rok kwotowo-procentową waloryzację rent i emerytur, która ma w części być pokryta ze środków przeznaczonych na wsparcie sektora biopaliw.

Projekt ustawy okołobudżetowej zakłada m.in. nowelizację ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, która reguluje działania podejmowane na rynku biopaliw. Resort finansów zaproponował, aby w przyszłym roku zawiesić regulację ustawy mówiącą o przeznaczeniu na wsparcie rynku biopaliw 1,5 proc. przewidzianych w ubiegłym roku przychodów z podatku akcyzowego od paliw silnikowych.

Tymczasem w uzasadnieniu do ustawy okołobudżetowej zamieszczono, że rozwiązanie to związane jest z planowaną w 2015 r. kwotowo-procentową waloryzacją rent i emerytur, której pokrycie pochłonie większość środków. To umożliwi utrzymanie puli wydatków określonej w stabilizującej regule wydatkowej.

Ponadto w projekcie znalazły się także zapisy dotyczące zamrożenia na poziomie z tego roku m.in. funduszu wynagrodzeń w organizacjach i podmiotach prawnych sektora finansów publicznych oraz podstawy naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zdaniem rządu najważniejszą zmianą systemową, której skutki będą miały wpływ na budżety gospodarstw domowych oraz wysokość dochodów budżetu państwa z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2015 roku, jest podwyższenie o 20 proc. ulgi podatkowej na wychowanie trzeciego i kolejnego dziecka. Zmiana pozwoli też na odpisanie całej ulgi podatnikom, którzy wykazywali zbyt niską daninę, aby w całości rozliczyć przysługującą ulgę. Projekt zakłada też waloryzacją rent i emerytur o 101,08 proc. razem z zapewnioną podwyżką o kwotę nie mniejszą niż 36 zł.

Dodatkowy koszt dla budżetu związany ze zmianami podatkowymi w uldze na dzieci będzie na poziomie 1,1 mld zł, a dodatkowe wydatki przeznaczone na waloryzację rent i emerytur wyniosą ok. 1,7 mld zł.

Joanna Walerowicz

mojszmal.pl

Wzrost płacy minimalnej w 2015 r.

W poniedziałek musi zapaść ostateczna decyzja dotycząca wysokości płacy minimalnej w przyszłym roku. Wyższe wynagrodzenie będzie też oznaczać wyższe kwoty świadczeń.

Wiele wskazuje na to, że kwota najniższej płacy osiągnie w przyszłym roku 1750 zł. Taka propozycja wyszła ze strony rządu i została przedstawiona reprezentantom komisji trójstronnej. Kwota ta została także zamieszczona w ostatnim rozporządzeniu Rady Ministrów, które musi zostać opublikowane do 15 września br. Kwota ta będzie stanowić 44,1 proc. przewidywanego wynagrodzenia w 2015 r.

Decyzja o podwyżce będzie skutkować tym, że pracownicy zarabiający minimalne pensje będą mieli zwiększoną płacę o 70 zł do kwoty 1750 zł. Osoby rozpoczynające swoją pierwszą pracę w przyszłym roku dostaną minimalną pensję w wysokości 1400 zł.

Jednak podwyżka nie musi obejmować wszystkich zatrudnionych uzyskujących dodatkowo dodatki pieniężne i premie. Określając, czy pracownik zarabia co najmniej minimum ustawowe, trzeba dodać składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wypłacane na mocy stosunku pracy, które zostały określone jako wynagrodzenia osobowe przez Główny Urząd Statystyczny. Zaliczają do nich m.in. nagrody pieniężne i premie. Nie można do nich z kolei zaliczyć nagród jubileuszowych, odpraw rentowych i emerytalnych, a także wynagrodzenia za godziny nadliczbowe.

Podwyżka minimalnego wynagrodzenia
przyczyni się także do wzrostu najniższej pensji podczas zastoju w firmie, co oznacza, że nie będzie ona mogła wynosić mniej niż minimalne ustawowe wynagrodzenie. W związku z tym pracodawcy będą musieli zapewnić pracownikom właściwie wyliczone wyrównanie.

Ponadto podwyżka wynagrodzenia minimalnego będzie równoznaczna ze wzrostem dodatku do płacy za pracę w godzinach nocnych.

Jednocześnie podwyższenie płacy minimalnej wygeneruje również większe wydatki dla budżetu państwa z tytułu pokrywania kosztów niektórych składek i wynagrodzeń, których kwoty są zależne od minimalnej pensji. Łącznie będą one wynosić 12,5 mln rocznie, w tym 5,1 mln zł na składki ubezpieczeniowe księży, a także 4,2 mln zł z tytułu wynagrodzenia za pracę osób skazanych wyrokiem więzienia.

Maksymalna wartość odprawy na wypadek zwolnienia grupowego wyniesie 26 25 zł, czyli piętnastokrotność pensji minimalnej.

Minimalne odszkodowanie z tytułu mobbingu lub dyskryminacji pracownika będzie wynosiła 1750 zł.

Joanna Walerowicz

mojszmal.pl