Archiwa blogu

Efekty controllingu operacyjnego w przedsiębiorstwie

W dzisiejszych czasach efektywne zarządzanie swoją firma jest koniecznością. Sposobem pozwalającym na znalezienie nieprawidłowości jest controlling operacyjny. Pozwala on skontrolować rentowność i wyniki finansowe firmy. Dzięki niemu przedsiębiorstwa poznają słabe strony i wprowadzają skuteczne zmiany.

W Polsce controlling zaczął być przeprowadzany stosunkowo niedawno – w latach 90. – jako rozwiązanie, które pomaga w prawidłowym prowadzeniu firmy. Na początku sposób ten wykorzystywały głównie duże podmioty, ale coraz częściej rozwiązanie to wprowadzają mniejsze przedsiębiorstwa. Controlling niegdyś przeprowadzany jedynie w kryzysowych sytuacjach obecnie jest często stosowanym narzędziem w celu uskutecznienia zarządzania przedsiębiorstwem.

Controlling operacyjny opiera się przede wszystkim na kłopotach związanych z planowaniem, przy jednoczesnej koordynacji działań bieżących, bazując na analizie przychodów i nakładów. Głównym celem jest wprowadzenie rozwiązań, które umożliwią realizację celów strategicznych.

Controlling ma pozytywny wpływ na wiele obszarów w przedsiębiorstwie. Pozwala na: efektywniejsze wykorzystanie budżetu, wsparcie sposobów dokonywania rozliczeń, nadzorowanie wskaźników finansowych. Jednak największą korzyścią płynącą z controllingu operacyjnego jest uzyskanie wiedzy, która wykorzystana we właściwy sposób, usprawni strukturę i procesy odbywające się w firmie. Rozwiązanie to przynosi również korzyści osobom zarządzającym przedsiębiorstwem, ponieważ pomaga im w podejmowaniu kluczowych postanowień.

W efekcie najważniejsze obszary w przedsiębiorstwie, które może ulepszyć controlling, to podniesienie przychodów i wydajności, a także zmniejszenie kosztów. Rozwiązanie umożliwia poznanie powodów braku płynności finansowej i zlikwidować je. Rezultatem jest także poznanie możliwości i barier w rozwoju, jakie stoją przed pracownikami, także tymi na kierowniczych stanowiskach.

Joanna Walerowicz

mojszmal.pl