Archiwa blogu

Administrację podatkową czekają spore zmiany

Ministerstwo Finansów zamierza wzmocnić efektywność administracji podatkowej i usprawnić pobór podatków. Taki efekt ma zapewnić nowelizacja ustawy o urzędach i izbach skarbowych, którą kilka dni temu przyjął rząd.

Główny cel jest taki, aby zintegrować niektóre zadania realizowane przez izby i urzędy skarbowe na szczeblu województw. Dotyczy to przede wszystkim obsługi finansowej i kadrowej, a także zarządzania inwestycjami, remontami, ofertami publicznymi, majątkiem i obsługi informatycznej.

W efekcie konkretna izba i podległe jej urzędy skarbowe działające na terenie województwa będą przeistoczone w jedną jednostkę budżetową, której kierownikiem będzie dyrektor izby skarbowej, a pracodawcą osób w niej zatrudnionych – izba skarbowa.

Ulepszony ma również zostać system wspierania podatników w poprawnym wywiązywaniu się z obowiązków podatkowych, poprzez m.in. edukowanie, jak poprawnie uzupełniać druki i formularze podatkowe.

Wprowadzone usprawnienia nie będą wpływały na ograniczenie liczby urzędów skarbowych. Zmianie nie ulegnie też struktura organów podatkowych. W dalszym ciągu pozostanie I instancja – urzędy skarbowe i II instancja – izby skarbowe.

Przyjęty projekt przewiduje również zmiany w ustawie o Służbie Celnej. One także mają wesprzeć lepszą obsługę podatników. Dotyczy to wprowadzenia jednego okienka specjalnie dla przedsiębiorców załatwiających sprawy podatkowe, celne oraz inne związane z należnościami pobieranymi przez celników. W założeniach MF jest wyznaczenie dyrektora jednej izby celnej, która obsługuje takie rozliczenia. Obecnie robią to dyrektorzy 16 izb.

Po centralizacji podatnicy będą mogli wpłacać daniny na konto bankowe jednej izby celnej. Oprócz tego, również jeden szef będzie zajmował się wypłatą zwrotów należności i ściąganiem zaległych podatków.

Większość znowelizowanych regulacji ma zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2015 r.

Joanna Walerowicz

mojszmal.pl

W przyszłym roku zapłacimy więcej za domy, mieszkania i garaże

Minister Finansów oświadczył, że w 2015 roku maksymalne stawki podatku od gruntów i budynków mieszkalnych będą minimalnie wyższe niż w bieżącym. Podatnicy będą musieli odprowadzać nieco wyższe kwoty do urzędu skarbowego.

Stawki maksymalne podatków i opłat lokalnych w przyszłym roku wzrosną o 0,4 proc. w porównaniu ze stawkami aktualnymi. O tyle właśnie podniosły się ceny towarów i usług w pierwszej połowie 2014 r., a to jest wskaźnik, na podstawie którego waloryzowane są stawki maksymalne m.in. podatku od środków transportowych, podatku od nieruchomości, opłaty miejscowej, targowej i uzdrowiskowej i podatku od psa. Minister Finansów wyliczył więc i zaakceptował podwyższone stawki maksymalne, tym samym podpisane zostało obwieszczenie w sprawie maksymalnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2015 r.

Zgodnie z obwieszczeniem nominalne stawki maksymalne za grunty firmowe i mieszkalne, a także domy i mieszkania wzrosną o 1 grosz. O tyle samo wzrosną stawki opłaty miejscowej i uzdrowiskowej.

Za wolnostojące garaże i pomieszczenia, na które właściciel dysponuje aktem własności od mieszkania, trzeba będzie zapłacić o 4 grosze więcej za każdy metr kwadratowy powierzchni użytkowej.

Trochę większe podwyżki dotyczą przedsiębiorców. Stawka maksymalna podatku za 1 metr kwadratowy powierzchni w obiektach firmowych podniesie się bowiem o 10 groszy.

Warto jednak zauważyć, że stawki ujęte w obwieszczeniu to górny poziom, który stanowi wyznacznik dla rad gmin i miast. W praktyce to one decydują o wysokości stawek, jakie będą obowiązywały w kolejnym roku w ich obrębie. Niski wskaźnik wzrostu inflacji nie powinien jednak zachęcać gmin do podnoszenia stawek maksymalnych, zwłaszcza, że większość z nich określiła stawki, które już są na maksymalnym poziomie.

Joanna Walerowicz

mojszmal.pl