Archiwa blogu

Podatek a darowizna mieszkaniowa

W sytuacji darowizn na cele mieszkaniowe kwota, która w obrębie I grupy podatkowej ograniczona jest do wysokości 9637 zł, może być dwukrotnie większa. Natomiast darowizny mieszczące się w powyższym limicie, nie muszą być zgłaszane do Urzędu Skarbowego pod warunkiem, że są to darowizny otrzymane od jednej osoby w ciągu 5 lat.

Tego typu ulga obejmuje jedynie I grupę podatkową, do której należeć może matka, ojciec, dzieci, dziadkowie, wnukowie, prawnukowie, obecny małżonek, rodzeństwo, a także ojczymowie, macochy, pasierbowie, teściowie, zięciowie i synowe.

Oprócz pieniędzy, ulga obejmuje również darowiznę w postaci przekazanych przedmiotów przekazanych na zakup odrębnej nieruchomości (mieszkania), budowę domu jednorodzinnego, uregulowania zobowiązań związanych z kredytem mieszkaniowym (i odsetkami), zabezpieczonym hipoteką, czy też na wkład mieszkaniowy do spółdzielni. Termin realizacji powyższych założeń wynosi 12 miesięcy od dnia otrzymania środków.

Wartość darowizny, na którą składają się pieniądze oraz przekazane przedmioty, nie może przekraczać kwoty 9637 zł od jednego darczyńcy. W przypadku kilku darczyńców limit przekazanej kwoty to 19 274 zł. Tak, jak w przypadku podstawowego limitu, kwoty sumuje się z okresu 5 lat od momentu udzielenia pierwszej darowizny.

Istotny jest fakt, że dla I grupy limit również wynosi 9637zł, co oznacza, że z tej grupy dwóch darczyńców może przekazać jednej osobie środki o łącznej wartości 38 548 zł, oczywiście w okresie 5 lat, bez przymusu zawiadamiania o tym US.

 

 

www.Skarbowy.biz