Archiwa blogu

Urząd skarbowy nie może nałożyć sanacyjnej daniny dotyczącej przysporzenia, o którym już wcześniej wiedział

Prawo podatkowe reguluje, że urząd skarbowy nie może nałożyć 20 procentowej sankcyjnej daniny, jeśli w ciągu postępowania posiadał już informacje o pożyczce lub darowiźnie, do których przyznał się podatnik.

To bardzo korzystne rozwiązanie dla podatników wynika z wydanego kilka miesięcy temu wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 21 sierpnia 2014 r. Jak się okazało resort finansów potwierdził to stanowisko zapowiadając, że dostosuje się do orzeczeń NSA i w podobnych sytuacjach nie będzie nakładać sankcyjnego podatku.

Pierwotnie celem obciążenia 20 procentowym podatkiem było to, aby podatnicy nie powoływali się na argument pożyczki lub darowizny w celu uniknięcia 75 proc. PIT od nieujawnionych dochodów.

Jednak w wyroku wydanym 21 sierpnia obecnego roku sąd kasacyjny uznał, że jeżeli w trakcie postępowania podatnik potwierdzi to, co fiskus wiedział już wcześniej (np. od pożyczkodawcy, darczyńcy czy świadka), to nie może nałożyć 20 procentowego sankcyjnego podatku. Podatnik odprowadzi zatem daninę zgodną ze stawkami ustawowymi. Poprzednio takie orzeczenie NSA wydał 8 kwietnia 2011 r.

Istotne jednak jest to, jak powinno się rozumieć pojęcie „powołanie się”, które widnieje zarówno w ustawie o podatku o czynności cywilnoprawnych, jak i w ustawie od spadków i darowizn. Organy podatkowe rozumieją je raczej sztywno i chcą nakładać karny podatek prawie w każdym przypadku, gdy podatnik przyzna się do przemilczanego przysporzenia. Nawet jeżeli już wcześniej miały o tym informacje.

Oprócz objęcia korzystnego dla podatników stanowiska resort finansów zaznaczył również, że podatek od spadków i darowizn jest określany w decyzji. Z tego wynika, że zobowiązanie podatkowe powstaje w efekcie jej doręczenia. Zatem dopóki nie upłynie termin płatności podatku widniejący w decyzji (zazwyczaj jest to 14 dni), nie są naliczane odsetki za zwłokę.

Celem 20 procentowej stawki sankcyjnej daniny nie jest objęcie nią każdego ujawnionego przysporzenia.

Joanna Walerowicz

mojszmal.pl

Jak dokonać odwołania darowizny wykonanej?

Odwołanie przekazanej darowizny może odbyć się nawet parę lat po jej wykonaniu. Jednak jest możliwe tylko w przypadkach przewidzianych przez Kodeks cywilny. Kiedy można odwołać darowiznę i jak tego dokonać?

Według definicji zawartej w prawie cywilnym darowizna opiera się na tym, iż darczyńca deklaruje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem własnego majątku. W efekcie stanowi ona umowę zawartą pomiędzy obiema stronami.

Przepisy Kodeksu cywilnego przewidują, że darczyńca może wycofać się z darowizny nawet już zrealizowanej w przypadku, gdy obdarowany okazał względem niego rażącą niewdzięczność, przy czym musi ona mieć miejsce już po zawarciu umowy. Istotne jest, aby zaniechanie lub czyn będący wyrazem rażącej niewdzięczności były skierowane pośrednio lub bezpośrednio w darczyńcę oraz karygodnie naruszało normy społeczne i rodzinne.

Jednak, jak ocenia w swoim orzecznictwie Sąd Najwyższy, rażąca niewdzięczność nie następuje w sytuacji, gdy obdarowany wykonuje nieumyślnie działania godzące w dobra darczyńcy.

Odwołania darowizny mogą podjąć się zarówno darczyńca, jak i jego spadkobiercy. Proces odwołania rozpoczyna się poprzez złożenie oświadczenia na piśmie o odwołaniu darowizny. Na oświadczeniu powinno znaleźć się uzasadnienie oraz konkretne żądanie zwrotu podarowanego przedmiotu.

Warto wiedzieć, że samo oświadczenie nie przywraca początkowego stanu własności darowanej rzeczy. Oznacza to jedynie, że w chwili cofnięcia darowizny obdarowany zobowiązuje się do wniesienia pisemnego oświadczenia o zwrotnym przekazaniu przedmiotu darowizny. Jeśli obdarowany odmawia przekazania tego przedmiotu, darczyńca może wystąpić do sądu, aby dochodzić swoich praw. W takim przypadku wytacza się powództwo o powstanie konieczności złożenia przez obdarowanego woli o przeniesienie przedmiotu darowizny na darczyńcę.

Odwołanie darowizny wykonanej możliwe jest w ciągu roku od dnia, w którym darczyńca dowiedział się o działaniu świadczącym o rażącej niewdzięczności.

Joanna Walerowicz

mojszmal.pl