Archiwa blogu

Najważniejsze zmiany w Prawie budowlanym od 2015 r.

W 2015 roku nastąpi nowelizacja ustawy Prawo budowlane i niektórych innych ustaw. Nowe założenia będą obejmowały przyspieszenie i ułatwienie procesu budowlanego dla większości inwestycji budowlanych, także tych realizowanych przez osoby fizyczne. Poniżej wymieniamy według nas najważniejsze zmiany.

1.            Likwidacja obowiązku dysponowania pozwoleniem na budowę i przebudowę domu jednorodzinnego.

Zmiana będzie dotyczyć budynków, których teren oddziaływania nie będzie przekraczał granic obszaru, na którym realizowana będzie inwestycja, czyli innymi słowy nie będzie naruszał działki należącej do sąsiadów. Zamiast pozwolenia, trzeba będzie zgłosić budowę z projektem budowlanym razem z dołączeniem dokumentów potrzebnych w trybie pozwolenia na budowę tego budynku. W sytuacji, gdy w ciągu 30 dni starosta nie zgłosi żadnych zastrzeżeń, a projekt będzie zgodny z MPZP, można rozpocząć budowę. Aktualnie czas na wydanie zgody trwa ok. 60 dni, a zazwyczaj wydłuża się nawet do 3 miesięcy.

 

2.            Zwiększenie liczby budynków oddawanych do użytku wyłącznie na podstawie zgłoszenia, a nie jak do tej pory pozwolenia na użytkowanie.

W katalogu takich obiektów mają być m.in.: budynki magazynowe, obiekty kolejowe, stacje obsługi pojazdów, myjnie samochodowe, a także parkingi postojowe, składowe i zbiorniki wodne, gdzie występuje hodowla ryb.

 

3.            Wydawanie pozwoleń na budowę dla inwestora, który uzna, że jest to dla niego bardziej sprzyjające.

Dotyczy to okoliczności, gdy inwestor to jedyna strona postępowania o zatwierdzenie projektu budowlanego i otrzymania pozwolenia na budowę. Według nowych przepisów, dzięki temu działaniu budujący zyska dodatkowych 14 dni.

 

4.            Likwidacja konieczności zgłoszenia planowanej daty rozpoczęcia prac budowlanych.

Większość osób rozpoczynających budowę własnego domu zgodnie uważa, że jest to bardzo uciążliwy obowiązek, dlatego też zadecydowano o jego likwidacji. Dziś inwestor ma 7 dni przed przystąpieniem do prac budowlanych na zawiadomienie o tym fakcie nadzoru budowlanego.

 

5.            Okres tzw. milczącej zgody na użytkowanie, czyli braku sprzeciwu podmiotów administracyjnych skrócony do 14 dni z teraźniejszych 21 dni.

Na podstawie założeń nowelizacji możliwe będzie złożenie wniosku o umorzenie lub rozłożenie na raty opłaty legalizacyjnej za dokonanie samowoli budowlanej.

 

6.            Ograniczenie formalności w kwestii projektu do koniecznego minimum.

Nowelizacja wdroży zniesienie obowiązku dołączania oświadczeń o: zapewnieniu dopływu wody, energii, ciepła, gazu, odbioru odpadów, a także o warunkach podłączenia budynku do sieci elektroenergetycznych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych oraz telekomunikacyjnych. Likwidacji ulegnie obowiązek przedkładania oświadczenia zarządcy drogi o możliwości połączenia działki, na której stanie budynek, z drogą publiczną.

 

Nowelizacja ustawy Prawo budowlane nie zakłada zmiany dotychczasowych reguł określania opłaty legalizacyjnej, a także nie liberalizuje wymagań, które muszą spełnić inwestorzy w procedurze legalizacji samowoli budowlanej. Nowe przepisy zaczną obowiązywać 3 miesiące po publikacji w Dzienniku Ustaw.

Joanna Walerowicz

mojszmal.pl