Archiwa blogu

Komu służy kredyt technologiczny?

Aktualnie część firm stawia na rozwój, kupno nowszego wyposażenia i inwestowanie w innowacyjne technologie. To bardzo ciekawe i idealne rozwiązanie, ponieważ ułatwia prosperowanie przedsiębiorstwa oraz rodzi możliwości. Wiadomo jednak, że koszty wprowadzenia urządzeń są bardzo wysokie i trudno zgromadzić kapitał. Czy kredyt technologiczny będzie przydatny? Kto może i powinien wnioskować?

Przede wszystkim warto podkreślić, że kredyt przeznaczony jest dla mniejszych przedsiębiorców, którzy chcą wdrożyć do swojej działalności nowe i innowacyjne technologie lub zakupić usługi technologiczne, ale nie posiadają środków na ten cel.

Aby ubiegać się o otrzymanie kredytu trzeba wypełnić odpowiedni wniosek i wypełnić kilka podstawowych warunków. Najpierw należy wskazać urządzenia (nieużywane lub istniejące na rynku do 5 lat), nabyć je, a następnie z sukcesem wprowadzić do użytku wewnętrznego.

Tak naprawdę przedsiębiorca nie uzyska gotówki do ręki, ale może liczyć na spłatę części kredytu przeznaczonego na rozwój technologiczny swojej działalności.

red. Justyna Błahut
skarbowy.biz

Jak przygotować się do egzaminu na księgowego?

Każdy, kto planuje pracować w biurze rachunkowym musi wypełnić co najmniej kilka podstawowych wytycznych. Są one zapisane w rozporządzeniu Ministra Finansów i powinny być bezdyskusyjnie przestrzegane. Za podstawę uważa się zdanie egzaminu na certyfikowanego księgowego. Jakich zagadnień dotyczy?

Aby kandydat przystąpił do egzaminu powinien najpierw wypełnić właściwy wniosek (do pobrania w internecie) wraz z załącznikami oraz wnieść opłatę skarbową. Następnie uzyskuje wiadomość o miejscu i terminie egzaminowania.

Warunkiem zaliczenia jest przyswojenie materiału z zakresu: rachunkowości, prowadzenia ksiąg rachunkowych, inwentaryzacji oraz wyceny aktywów i pasywów, zasad ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych oraz zdarzeń powstałych, podziału i rozliczenia wyniku finansowego oraz etyki zawodowej. Konieczne będzie poszerzenie wiedzy z prawa podatkowego, to znaczy: system podatkowy w Polsce, podatki pośrednie i bezpośrednie. Oprócz tego materiału dotyczącego ubezpieczeń społecznych, prawa cywilnego, gospodarczego, handlowego i działalności gospodarczej.

Egzamin składa się z części ustnej i pisemnej. Odbywa się przed specjalistyczną komisją, która bada nabyte umiejętności oraz przekazuje opinię i ocenę.

red. Justyna Błahut
skarbowy.biz