Archiwa blogu

Jak przygotować się do egzaminu na księgowego?

Każdy, kto planuje pracować w biurze rachunkowym musi wypełnić co najmniej kilka podstawowych wytycznych. Są one zapisane w rozporządzeniu Ministra Finansów i powinny być bezdyskusyjnie przestrzegane. Za podstawę uważa się zdanie egzaminu na certyfikowanego księgowego. Jakich zagadnień dotyczy?

Aby kandydat przystąpił do egzaminu powinien najpierw wypełnić właściwy wniosek (do pobrania w internecie) wraz z załącznikami oraz wnieść opłatę skarbową. Następnie uzyskuje wiadomość o miejscu i terminie egzaminowania.

Warunkiem zaliczenia jest przyswojenie materiału z zakresu: rachunkowości, prowadzenia ksiąg rachunkowych, inwentaryzacji oraz wyceny aktywów i pasywów, zasad ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych oraz zdarzeń powstałych, podziału i rozliczenia wyniku finansowego oraz etyki zawodowej. Konieczne będzie poszerzenie wiedzy z prawa podatkowego, to znaczy: system podatkowy w Polsce, podatki pośrednie i bezpośrednie. Oprócz tego materiału dotyczącego ubezpieczeń społecznych, prawa cywilnego, gospodarczego, handlowego i działalności gospodarczej.

Egzamin składa się z części ustnej i pisemnej. Odbywa się przed specjalistyczną komisją, która bada nabyte umiejętności oraz przekazuje opinię i ocenę.

red. Justyna Błahut
skarbowy.biz