Archiwa blogu

ZUS nierówno traktuje podmioty gospodarcze

Według specjalistów w zakresie ubezpieczeń Zakład Ubezpieczeń Społecznych nagina przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych odstępując od działań w postaci wysyłania nakazów płatniczych i prowadzenia egzekucji należności szpitalom, przychodniom, kopalniom, hutom czy stoczniom.

ZUS argumentuje to tym, gdyby doszło do takiej egzekucji mogłoby to spowodować paraliż finansowy tych placówek. Oprócz wspominanych podmiotów na takie wyjątkowe traktowanie mogą liczyć także zakłady przemysłu metalowego, drzewnego, włókienniczego, meblarskiego, budowlano-górniczego, budowlano-hutniczego oraz kolejnictwa. Ostatnie dane Najwyższej Izby Kontroli wykazują, że zadłużenie 25 firm będących pod kontrolą sięgnęło 537,1 mln zł za okres 2009 do 2013 r.

Za specjalnym traktowaniem sektora górniczego jest także Sejm, co udowodnił bez przeszkód uchwalając w lipcu tego roku ustawę o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2014 r. Na podstawie zmian wydobywcy węgla kamiennego na spłatę należności mają wydłużony czas do końca 2017 r., a nie jak wcześniej ustalono do końca 2015 r.

Takie traktowanie podmiotów powoduje, że mogą one praktycznie czuć się zwolnione z uiszczania składek na ubezpieczenie społeczne. Co więcej, mimo, że zakłady z branży górniczej mogą nie odprowadzać terminowo składek bez konsekwencji, górnicy nadal mają uprawnienia ubezpieczeniowe. Mają oni bowiem prawo do zasiłku chorobowego za okres, przez który nie były odprowadzane składki za ubezpieczenie chorobowe. W porównaniu z tym, mali przedsiębiorcy nie mają do niego prawa, nawet wówczas, gdy spóźnili się z wpłatą krótki czas. Według ekspertów ubezpieczeniowych świadczy to o jawnej dyskryminacji mniejszych przedsiębiorstw.

Eksperci dostrzegają też, że zaległości w płaceniu składek przez kopalnie nie przekładają się na kwoty emerytur górników. Korzystają oni bowiem z przywileju polegającego na przyznaniu górnikom specjalnego przelicznika przy obliczaniu stażu ubezpieczeniowego, w którym okres bezskładkowy również jest wliczany do tego stażu.

Wielu przedsiębiorców i ekspertów ubezpieczeniowych twierdzi, że w rezultacie takiego podejścia ZUS wiele kopalni, które nie są zyskowne utrzymuje się dzięki podatnikom, a małe firmy są nierówno traktowane przez ZUS. Mają oni również obawy dotyczące tego, że jeżeli rząd i ZUS będą kontynuować politykę opierającą się na zwolnieniu z opłacania składek przez podmioty, które tak naprawdę są najbardziej zadłużone, to w systemie już niedługo zabraknie funduszy na wypłatę świadczeń.

Joanna Walerowicz

mojszmal.pl