Archiwa blogu

Jak planowane jest opodatkowanie usług telekomunikacyjnych?

Za usługi telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne świadczone dla podatników przebywających na obszarze innych państw członkowskich UE, polski operator nie może być zwolniony z obowiązku wystawienia faktury z dopiskiem odwrotne obciążenie. Wymagane będzie zatem kontrolowanie statusu odbiorcy, co np. w przypadku jazdy osoby pociągiem, może być bardzo trudne.

Będący aktualnie w fazie konsultacji projekt ustawy dotyczący zmiany ustawy o podatku od towarów i usług i Ordynacji podatkowej ma dostosować polskie regulacje do dyrektywy Rady w kwestii miejsca świadczenia usług. Nowe regulacje określają rozwiązanie zmierzające do obciążenia podatkiem usług telekomunikacyjnych, nadawczych oraz świadczonych drogą elektroniczną na rzecz konsumentów niebędących podatnikami na obszarze ich konsumpcji.

Zgodnie ze zdefiniowanymi w rozporządzeniu Rady zasadami ustalania miejsca zamieszkania odbiorcy, miejsce zamieszkania klienta z innego państwa UE będzie ustalane dla tego kraju, względem którego wystąpi określone domniemanie.

Na przykład, przy świadczeniu usługi telekomunikacyjnej przez sieć mobilną należałoby przyjąć, że miejsce zamieszkania znajduje się w kraju, gdzie został wygenerowany kod MCC karcie SIM umożliwiającej korzystanie z tych usług.

Jednocześnie rozporządzenie Rady określa, że gdy dostawca świadczy usługi telekomunikacyjne, nadawcze lub drogą elektroniczną w takich miejscach, jak budka telefoniczna, automat telefoniczny, punkt bezprzewodowego dostępu do sieci internetowej, kawiarnia, pensjonat, w przypadku których do świadczenia usługi konieczna jest bezpośrednia obecność odbiorcy w tym miejscu, przyjmuje się, że jego miejsce zamieszkania lub miejsce stałego pobytu jest w tym miejscu oraz, że usługa ta jest tam rzeczywiście świadczona. Co zaś się dotyczy miejsc takich jak pokład samolotu, łodzi lub pociąg, w takiej sytuacji miejscem tym jest to, gdzie zaczyna się przewóz osób.

Joanna Walerowicz

mojszmal.pl

Czy do faktury zawsze trzeba dołączyć paragon?

Każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą w branży kupieckiej powinien dokumentować wszystkie transakcje. Jeśli łączna suma przekroczy 20 tys., wówczas trzeba zakupić kasę fiskalną i uwieczniać wszystkie operacje. Nie należy zapominać, że każda sprzedaż powinna być zaksięgowana tylko raz.

Zazwyczaj paragon fiskalny jest podstawą do sporządzenia faktury na działalność gospodarczą za zakup towarów lub usług. Zdarza się, że paragon wydawany jest łącznie z fakturą, ale to nie zasada. Każdy przedsiębiorca powinien prowadzić dokumentację dotyczącą zysków i strat w budżecie. Dowodem zaksięgowania jest wydruk fiskalny w dwóch identycznych egzemplarzach – dla sprzedawcy i klienta. Czasami takim potwierdzeniem jest faktura, ale paragon w zdecydowanie wystarczy.

Są jednak przypadki, gdy warto, a nawet trzeba, dołączyć paragon do faktury. Zazwyczaj są to sytuacje, kiedy przedsiębiorstwo nie ma kasy fiskalnej, która wydaje także faktury. Wówczas do ręcznie sporządzonej faktury sprzedawca dołącza paragon. Jednakże jego brak nie będzie wykroczeniem. Wystarczy dopisać dane paragonu na fakturę, przede wszystkim: nr paragonu/transakcji/datę wydania. To będzie świadectwem, że sprzedaż rzeczywiście miała miejsce.

 

 

Justyna Błahut
www.Skarbowy.biz