Archiwa blogu

Anulowanie faktury VAT

Metody przygotowywania faktury VAT już dawno zostały uregulowane prawnie. Szczegółowo wypisano również sytuacje, w których można sporządzać fakturę korygującą. Ani słowem natomiast nie wspomniano o trybie anulacji. Jednakże każdy prowadzący działalność próbuje sobie sam z tym radzić.

W nawiązaniu do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. można orzec w jakich sytuacjach wystawienie faktury VAT jest stosowne, to jest:

– sprzeczności na fakturze (błędna suma, dane osobowe kupującego/sprzedającego),

– przyznanie zniżek na kupno towarów lub usług po wystawieniu faktury.

W obu przypadkach drukujący fakturę zobowiązany jest do przechowywania dowodów otrzymania faktur, gdyż są podstawą do ulgi podatkowej przydzielanej w czasie, w którym owa faktura została wystawiona.

Jak już zostało ustalone wyżej, anulacja faktury jest realna, aczkolwiek warto zachować szczególną ostrożność. Wyroki sądów w :podobnych|analogicznych sprawach zazwyczaj uzasadniają swoje zarządzenia podobnie. Anulowanie jest zasadne do chwili, gdy faktura nie zostanie przekazana kupującemu (tzn. przed wprowadzeniem jej do obrotu prawnego). W przypadku, gdy nabywca ją podpisze pozostaje jedynie wystawienie faktury korygującej.

Na koniec dla wyjaśnienia, anulowanie, to w interpretacji sądów i urzędów skarbowych, odstąpienie od decyzji zawartych na fakturze z powodu błędnego zapisu. Najmniejsze odchylenie od założeń prawnych jest analizowane przez sąd i surowo karane.

 

 

Justyna Błahut
www.Skarbowy.biz

Anulowanie fakturt VAT – kiedy możliwe?

Każda transakcja w firmie jest zapisywana i poświadczana wypisaniem faktury w dwóch egzemplarzach. Bywają sytuacje, gdy faktura jest nieprawidłowo sporządzona (zawiera błędne informacje) lub klient wycofuje się z zakupu (ma takie prawo). Aczkolwiek nie w zawsze anulacja faktury może zostać wykonana bez komplikacji.

W żadnej z ustaw nie ma konkretnych procedur informujących o sposobach i metodach anulacji faktury. Za wzór służą przedsiębiorcom różnorakie dokumenty sądowe oraz interpretacje wydawane przez urzędy, z których wynika, że aby anulować fakturę trzeba mieć poważne ku temu powody. Jakie to sytuacje?

Anulacja jest możliwa głównie wtedy, gdy faktura nie jest poświadczeniem zawartej transakcji, tzn. nie sprzedano towaru lub usługi lub gdy nie nabrała mocy prawnej. To samo dzieje się w sytuacji, gdy rzecz nie pasuje kupującemu lub nie zgadza się z opisem.

Jeśli rzeczywiście są podstawy, wtedy procedura anulacji jest bardzo prosta. Trzeba skreślić obie faktury i dopisać informację, że doszło do anulacji, po czym potwierdzić wszystko podpisem. Nie należy jednak traktować anulacji jako ewentualności, gdy coś pójdzie źle. Anulacja musi być ostatecznością, gdy pozostałe metody zawodzą lub nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. Można uciekać się na przykład do próby korygowania, gdy dostrzeżono błędy.

 

 

Justyna Błahut
www.Skarbowy.biz