Archiwa blogu

Czynny żal chroni przed karą?

Zadaniem każdego podatnika w kraju jest wywiązywanie się z obowiązków podatkowych oraz przekazywanie odpowiednich deklaracji w wyznaczonym terminie. Zdarzają się jednak przypadki, które uniemożliwiają spełnienie powinności ustawowych. Jak postępować, aby uniknąć kary za nieterminowe złożenie dokumentów?

Jeśli podatnik nie wniósł odpowiednich pism i deklaracji w terminie może starać się o zmianę daty końcowej na oddanie dokumentów. Na taką opcję mogą zdecydować się osoby, które chcą zmiany o kilka dni. Dużo trudniej naprawić sytuację, kiedy opóźnienie trwa kilka miesięcy.

Jedną z możliwości dla zapominalskich podatników jest okazanie czynnego żalu. To przede wszystkim przygotowanie pisma, w którym informuje się o powodach spóźnienia oraz okazuje skruchę i daje obietnicę, że sytuacja nie powtórzy się w przyszłości.

Czynny żal nie zostanie wzięty pod uwagę, gdy organ podatkowy samodzielnie wykryje nieprawidłowości. Oprócz tego o tej formie usprawiedliwienia nie może myśleć osoba, która ma na swoim koncie podatkową lub skarbową działalność zabronioną.

red. Justyna Błahut
skarbowy.biz

Kto wypłaca wynagrodzenie chorobowe?

Wynagrodzenie chorobowe przyznawane jest w chwili, gdy pracownik pozostaje na zwolnieniu lekarskim. Znaczy to, że nie może spełniać swoich obowiązków służbowych oraz musi przebywać w domu. Kto powinien wypłacić należną pensję za okres choroby?

Trzeba zacząć od tego, że pracownik, który zatrudniony jest w ramach umowy o pracę może skorzystać z różnych pakietów socjalnych. Głównie zasiłki w przypadku} urlopu macierzyńskiego, zdrowotnego, chorobowego czy rodzinnego.

W związku z zatrudnieniem podwładny musi pobierać wynagrodzenie chorobowe, jeśli nie jest w stanie spełniać swoich powinności z powodu kłopotów ze zdrowiem lub choroby zakaźnej. Jednak niezdolność do pracy musi trwać ponad 33 dni, a sam podwładny dysponuje zwolnienie od lekarza. Jeśli konieczne formalności zostaną spełnione uzyska 80% podstawowego wynagrodzenia.

Reasumując można powiedzieć, że przełożony zobligowany jest do przyznania świadczenia chorobowego na rzecz podwładnego zatrudnionego na podstawie umowy o pracę.

red. Justyna Błahut
skarbowy.biz

Jak firma powinna uregulować grudniowe opłaty?

W minionym roku wprowadzono inne przepisy dotyczące opłacania zaliczki za listopad na rzecz PIT. Przed zmianami należało dwa razy zapłacić składkę, żeby zmieścić się w roku podatkowym. Obecnie nie ma takiego przymusu. Jak zatem przekazywać opłaty, aby funkcjonować zgodnie z prawem?

Wedle zmian w ustawie właściciel może grudniową składkę uregulować już na początku roku następnego. To dobre rozwiązaniem, ponieważ można uniknąć dużych opłat w okresie największych wydatków.

Okazuje się natomiast, że nie każdy posiadacz firmy może skorzystać z nowych udogodnień. Limity obejmują przede wszystkim tych podatników, którzy generują największe przychody pod koniec roku kalendarzowego. Do 2012 roku składkę określało się na podstawie dochodów z wcześniejszych miesięcy, ale w stosunku do grudnia, jako świetnego okresu pracy, byłoby to niesprawiedliwe. W związku z tym pieniądze muszą zostać zatrzymane przez dłuższy czas, żeby właściwie rozliczyć się ze swoich zysków.

Reasumując, należy bardzo uważać, aby właściwie odliczyć wszystkie składki i zobowiązania wobec organizacji skarbowych. Wszystkie odstępstwa od wprowadzonych przepisów będą karane.

red. Justyna Błahut
skarbowy.biz

Jak wygląda zatrudnienie w Islandii?

Imigracja zarobkowa staje się bardzo popularna i tak naprawdę nikogo już nie dziwi. Bezrobotni Polacy wybierają kraje zachodniej Europy (np. Niemcy, Holandia), które pozwolą im na podreperowanie sytuacji finansowej w krótkim czasie. Mniejszym zainteresowaniem cieszy się Islandia, ponieważ jest daleko i nie daje pewności na zatrudnienie. Jaka jest prawda? Czy warto tam pojechać?

Wbrew obiegowej opinii tamtejszy rynek pracy proponuje wiele stanowisk o bardzo różnym profilu i naprawdę zróżnicowanym wynagrodzeniu. Wiele zależy od branży i posiadanych umiejętności. Chodzi głównie o język i cechy oraz kwalifikacje pożądane w konkretnych firmach.

Ogromnym plusem wydaje się fakt, że pracownicy zatrudniani są prawie zawsze w ramach umowy o pracę oraz otaczani całościowym pakietem świadczeń socjalnych. Dodatkowo wynagrodzenie omawiane jest z każdym kandydatem oddzielnie. Oznacza to, że można negocjować stawki i sposób wypłaty gotówki. Same pensje przyznawane są nawet raz w tygodniu.

W zgodzie z ustaleniami w Islandii minimalne wynagrodzenie wynosi około 1200 euro. Zatem pracownik zatrudniony na cały etat nie może uzyskiwać niższej płacy, ponieważ jest to niezgodne z prawem.

red. Justyna Błahut
skarbowy.biz

Czym różni się nota korygująca od faktury korygującej?

Dla wielu przedsiębiorców odróżnienie faktury korygującej od noty korygującej jest prawie niemożliwe. Aczkolwiek w przyszłym roku wprowadzone zostaną nowe rozporządzenia, które od razu zastąpią prawo sprzed 2 lat. O czym będą mówiły? Czy pozwolą rozróżniać faktury oraz noty?

Na wstępie trzeba wyjaśnić problematyczne terminy i określić zastosowanie dla obu. Po pierwsze należy powiedzieć, że faktura korygująca wystawiana jest tylko przez sprzedawcę, który zajmuje się dostawą towarów i usług. Zgodnie z zasadami wspomniana faktura powinna być używana, gdy podatnik chciałby wprowadzić do transakcji własne rabaty i obniżki lub w przypadku, kiedy znajdują się na niej błędy (w cenie, w informacjach firmowych, w dacie).

Zazwyczaj faktura korygująca musi posiadać wskazanie, że jest poprawioną wersją innej faktury (ze wskazaniem numeru identyfikacyjnego), termin sporządzenia, kwotę nowego rabatu z przyjęciem schematu podstawowego.

W przypadku not korygujących sprawa kształtuje się trochę inaczej, ponieważ to kupujący może takową przygotować. Dotyczy to spraw, kiedy odnaleziono nieprawidłowość w wybranym fragmencie faktury. Są jednak przypadki, w których stosowanie noty nie jest możliwe. Chodzi głównie o błędy ilościowe, cenowe, rabatowe oraz skarbowe.

red. Justyna Błahut
skarbowy.biz