Archiwa blogu

Stawki za gospodarowanie odpadami będą zależne od dochodu gospodarstw

Po konsultacji z rządem przedstawiciele partii PO przedstawili poprawkę do ustawy zawierającą maksymalne stawki opłat za gospodarowanie odpadami. Tak jak spodziewano się będą one obliczane w oparciu o przeciętny dochód gospodarstwa domowego, ustalonego na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego.

Opłaty, jakie będą mogły pobierać gminy od mieszkańców będą obliczane na podstawie jednego z trzech wskaźników: liczby mieszkańców, metrów kwadratowych lokalu lub ilości zużytej wody. W przypadku zdecydowania się na pierwszą opcję kwota ta nie będzie mogła przekroczyć 1-2 proc. przeciętnego miesięcznego dochodu, przy wzięciu pod uwagę danych GUS, czyli nie więcej niż 25 zł na osobę. Przy zdecydowaniu się na drugą wytyczną ta kwota nie będzie mogła przekraczać 0,08 proc. dochodu – do 1,02 zł za każdy metr kwadratowy. Z kolei, przy przyjęciu, że stawka opłat za gospodarowanie odpadami będzie zależna od metrów sześciennych zużytej wody, cena nie będzie mogła przewyższać 0,7 proc. dochodów, czyli ok. 8 zł za metr.

Powyższe stawki stanowią limit maksymalny, a to oznacza, że gminy nie będą mogły ustanawiać wyższych stawek niż te.

Tadeusz Arkit, poseł PO i przewodniczący sejmowej podkomisji nadzwyczajnej w sprawie rozpatrzenia poselskich projektów nowelizacji ustaw o utrzymaniu czystości porządku w gminach wyjaśnia, że to ile w rzeczywistości gmina powinna ściągać za odpady powinno być zależne od faktycznych kosztów, które płaci za prowadzenie gospodarki śmieciami, czyli należy uwzględnić w tym koszty odbioru, transportu, odzysku czy unieszkodliwienia odpadów, a także obsługę administracyjną tego systemu.

Ponadto, w poprawce zamieszczono zapis dotyczący tego, aby istniała możliwość zwolnienia przez gminy w całości lub w części pobierania opłat za śmieci najuboższych mieszkańców. Ma o tym decydować wysokość ich dochodu. W przypadku, gdy będzie on zezwalał na wnioskowanie o zasiłek z pomocy społecznej, taka ulga będzie możliwa, ale ostatecznie zadecyduje o tym samorząd.

Konieczność wdrożenia do ustawy zmian w zakresie maksymalnych stawek za gospodarowanie odpadami powstała w wyniku orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 28 listopada 2013 r. Rząd ma na to czas do maja 2015 roku.

Joanna Walerowicz

mojszmal.pl