Archiwa blogu

Na jakich warunkach można uzyskać kredyt samochodowy?

W ostatnim czasie wiele osób nie wyobraża sobie normalnego funkcjonowania bez samochodu. Jedni kupują auto w celach zawodowych, inni posiadają dzieci i muszą być mobilni. Niestety nie każdy może pozwolić sobie na taki zakup. Czy należy zatem rozważyć wzięcie kredytu samochodowego?

Wiele instytucji bankowych przedstawia ciekawe propozycje pożyczek na kupno samochodu. Różnią się metodą naliczania i wysokością odsetek oraz ewentualnymi opłatami manipulacyjnymi. Wszystkie łączy kilka najważniejszych warunków dla osób ubiegających się o kredyt.

Przede wszystkim analizuje się wydolność finansową oraz obecne miejsce pracy i wielkość wynagrodzenia. Czynniki te będą punktem odniesienia do oszacowania ostatecznej kwoty kredytu.

Na koniec trzeba dodać, że banki trudnią się udziałem w sprzedaży samochodów od salonów, komisów oraz partnerów biznesowych. Zatem istnieje cały wachlarz opcji dla zainteresowanego. Wypada jednak zachować rozsądek i przemyśleć kosztowny zakup.

red. Justyna Błahut
skarbowy.biz

Jak otrzymać zasiłek emerytalny?

Zasiłek przedemerytalny przyznawany jest osobom, które mają bogate kwalifikacje zawodowe i niespodziewanie tracą zatrudnienie. Jednak, żeby uzyskać pomoc, wcześniej należy wypełnić i zostawić odpowiedni wniosek w ZUS-ie. Jakie ograniczenia ciążą na świadczeniu przedemerytalnym?

Na wstępie warto wyjaśnić, że zasiłek przedemerytalny należy się osobom, które straciły pracę z powodu zatwierdzenia upadłości lub likwidacji przez przedsiębiorcę i jednocześnie mają więcej niż 56 lat (kobiety) i 61 (mężczyźni) i analogicznie 20 i 25 lat pracy. O świadczenie mogą starać się również pracownicy, którzy stracili stanowisko z powodu poważnych problemów firmy oraz posiadają 55 lat życia i 30 lat stażu pracy (kobiety) oraz 60 lat życia i 35 lat stażu pracy (mężczyźni).

Zasiłek przedemerytalny przysługuje również osobom, które miały własny biznes powyżej dwóch lat lub znajdują się w rejestrze osób bezrobotnych w lokalnym urzędzie pracy. Oprócz tego panie muszą mieć ukończony 56. rok życia (+ 20 lat pracy), a panowie 60. rok życia (+ 30 lat pracy).

Świadczenie wydawane jest na wniosek złożony w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Trzeba jednak wiedzieć, że w momencie, kiedy bezrobotny ma prawo do innych zasiłków powinien wybrać tylko jedną opcję.

red. Justyna Błahut
skarbowy.biz

Czym charakteryzuje się kredyt odnawialny?

Osoby, które mają konto oszczędnościowe mogą skorzystać z wielu produktów, które oferuje bank. Wśród nich znajduje się kredyt odnawialny. Jest on możliwy do zrealizowania po spełnieniu kilku podstawowych warunków. Co zrobić, aby uzyskać kredyt odnawialny? Czym się charakteryzuje?

Każdy klient, który ubiega się o dowolny kredyt powinien otrzymywać stabilne wynagrodzenie oraz pracować na podstawie umowy o pracę. To daje gwarancję, że pożyczka będzie spłacana regularnie i w zgodzie z umownymi ustaleniami. Oczywiście istnieją odstępstwa od normy, aczkolwiek wszelkie wyjątki omawiane są indywidualnie.

Jeśli bank potwierdzi, że klient jest wydolny finansowo, wtedy udostępnia kredyt odnawialny. Wysokość pożyczki uzależniona jest od zasobności rachunku oraz zarobków. Innymi słowy im wyższe pensje, tym wyższy kredyt. Zwykle przyjmuje się, że jest to kwota sześciu miesięcznych wypłat.

W większości przypadków kredyt odnawialny przyznawany jest na rok. W tym czasie klient otrzyma ustaloną sumę i w chwili, gdy wykorzysta wszystkie środki, wówczas otrzyma taką samą kwotę jeszcze raz.

Należy jednak pamiętać, aby zachować umiar i pieniądze dysponować na najważniejsze wydatki. Nieustanny dostęp do gotówki może być początkiem poważnego zadłużenia, z którego bardzo trudno wyjść.

red. Justyna Błahut
skarbowy.biz

Czy niska pensja pozbawia szansy na oszczędzanie?

W obecnych realiach oszczędzanie jest bardzo ważne. Niepewna sytuacja na rynku pracy oraz wszędzie obecne załamanie gospodarcze skutecznie zmuszają do szanowania pieniędzy. Sprawa jest trudniejsza, kiedy niska pensja uniemożliwia oszczędzanie. Co zrobić, aby racjonalnie zarządzać domowym budżetem? Czy warto oszczędzać?

Ostatni dzień października (31.10.) jest Światowym Dniem Oszczędzania. To idealny moment na przeanalizowanie swojego budżetu oraz ewentualne wprowadzenie zmian i rozwiązań, które poprawią sytuację finansową.

Po pierwsze oszczędzanie należy zacząć od wskazania najlepszego produktu bankowego, który pozwoli na generowanie zysków. Początkowo nie będą to wysokie kwoty, lecz z czasem kapitał może rosnąć i mnożyć konkretne przychody. Wszystko zależy od oprocentowania i wymogów, które zaproponował bank.

Aby jeszcze zwiększyć comiesięczne wpłaty trzeba poszukać oszczędności w codziennych transakcjach. Można zbierać paragony ze sklepów i stwierdzić, które produkty nie były niezbędne. Podział wynagrodzenia na części oraz spisywanie listy potrzebnych produktów może być bardzo skuteczne.

red. Justyna Błahut
skarbowy.biz

Czy można skutecznie poprawić swoje możliwości finansowe?

Kłopoty na rynku pracy oraz niskie wynagrodzenie mogą być przyczyną niewydolności finansowej. To poważne utrudnienie, szczególnie wtedy, gdy wnioskuje się o uzyskanie zgody na kredyt. Jak polepszyć swoją kondycję finansową? Czy można podreperować sytuację materialną i zwiększyć zdolność kredytową?

Obecnie wiele banków ułożyło długą listę wymogów, które pozwolą na wzięcie kredytu na dowolny cel. Są naprawdę trudne do spełnienia, dlatego coraz mniej klientów stara się o pobranie konkretnej kwoty. W związku z tym bardzo często wybiera się współkredytowanie lub rozłożenie całej sumy na wiele rat.

Z powodu ogólnych problemów finansowych banki starają się wprowadzić mniej skomplikowane przepisy i rozwiązania, które pomogą klientom w skorzystaniu z najkorzystniejszej oferty. Przede wszystkim łączenie kilku produktów bankowych, także kredyt} na korzystnych zasadach lub obniżenie progu kredytowego.

Instytucje bankowe chcą określić możliwości finansowe klienta w odległej przyszłości. Dość popularne stało się dodawanie planów emerytalnych, aby poprawić możliwości klientów, którzy także na emeryturze będą spłacać zadłużenie.

red. Justyna Błahut
skarbowy.biz

Kiedy należy skorzystać z usługi Cash Back?

Obecnie banki oferują swoim klientom rozbudowany zakres rozwiązań, które mają ułatwić życie i zmierzają do sprawnego załatwienia sprawy, bez oczekiwania w kolejce lub odwiedzin w placówce. Wśród wielu produktów bankowych od jakiegoś czasu furorę robi Cash Back. To nowoczesna i bardzo wygodna propozycja dla konsumentów, którzy muszą podjąć gotówkę. Jak działa usługa Cash Back i kto może z niej skorzystać?

Na wstępie warto powiedzieć, że brak bankomatu (szczególnie w mniejszej miejscowości) lub duża odległość od siedziby banku to wielkie utrudnienie dla klientów, którzy chcą pobrać pieniądze. W rzeczywistości są zmuszeni do wizyty w bankowej kasie lub podróż do bankomatu. Aby tego uniknąć wprowadzono usługę Cash Back.

Zasada funkcjonowania jest bardzo łatwa. Trzeba mieć przy sobie kartę debetową i podczas zakupów poinformować sprzedawcę o chęci pobrania pieniędzy. Dzienny limit to 200 zł i nie można go zmieniać. Oczywiście potwierdzeniem wypłaty jest wydruk potwierdzający ze zrealizowania transakcji. To wielkie udogodnienie i przy okazji oszczędność czasu.

Niestety propozycja ta wciąż nie jest znana na większą skalę w w kraju. Jednak stanowi świetną alternatywę dla mieszkańców małych miast lub osób starszych, które mogą trzymać pieniądze w najbliższym sklepie, który akceptuje karty płatnicze.

red. Justyna Błahut
skarbowy.biz

Jak refinansować kredyt?

Aktualnie wielu Polaków ma duże problemy finansowe. Część z nich decyduje się na wysoki kredyt, aby opłacić bieżące wydatki lub dokonać przemyślanego zakupu (dom, mieszkanie, pojazdy mechaniczne). Zdarza się, że raty pożyczki okazują się zbyt wysokie i wtedy należy skorzystać z możliwości refinansowania kredytu. Jak działa takie rozwiązanie i naprawdę warto je wybrać?

Podstawowym celem kredytu refinansowego jest ułatwienie procesu spłacania wcześniejszego długu. W wielu przypadkach zmniejszenie raty okazuje się zbawienne i umożliwia systematycznie opłacać należności. Zazwyczaj przyczyną spóźnionych wpłat są problemy z pracą lub trudna sytuacja osobista. Klienci decydują się na refinansowanie, aby uniknąć odsetek za czas zwłoki.

Zanim jednak kredyt refinansowy zostanie przyznany instytucje bankowe oceniają zdolność kredytową klienta oraz ogólną kondycję jego budżetu domowego. Jeśli będzie wiarygodny dla banku może otrzymać udogodnienia.

Warto wcześniej szczegółowo zbadać wady i zalety związane z refinansowaniem. Czasami utajnione koszty manipulacyjne są zabójcze, a czas na spłatę krótki. Nie zmienia to faktu, że kredyt nie raz ratuje bardzo poważną zapaść finansową.

red. Justyna Błahut
skarbowy.biz

Kto decyduje o wydaniu renty socjalnej?

Jeśli zatrudniony nie jest w stanie wykonywać swoich obowiązków zawodowych może otrzymać prawo do otrzymywania renty socjalnej. Jednak nieobecność w pracy powinna być konsekwencją problemów zdrowotnych. Jakie dodatkowe warunku musi załatwić zatrudniony, żeby uzyskać świadczenie?

Po pierwsze podwładny powinien udać się do lekarza Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który przeprowadzi badania. W przypadku potwierdzenia realnie istniejących chorób lub kłopotów ruchowych pracownik dostanie wypełnione oświadczenie.

Oprócz dokumentu wystawionego przez lekarza starający się o rentę musi być obywatelem Polski lub obcokrajowcem legalnie przebywającym w kraju. Poza tym brane są pod uwagę osoby, które uległy wypadkowi przed skończeniem 18. roku życia lub w trakcie nauki.

Powyższe warunki są podstawą do wydania renty socjalnej. Jednak końcowa decyzja znajduje się w rękach lekarza orzecznika.

red. Justyna Błahut
skarbowy.biz

Kto uzyska odprawę emerytalną?

Każdy pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę powinien otrzymać odprawę emerytalną. Jest ona przyznawana wraz z ostatnim przelewem płacowym, a kwota zależy od rodzaju zajmowanego stanowiska i lat przepracowanych u ostatniego przedsiębiorcy. Na jakich zasadach wypłaca się odprawy?

Po pierwsze trzeba wyjaśnić, że podstawą do wydawania odprawy jest wiek. Znaczy to, że pracownik musi przepracować odpowiednią ilość lat lub znajdować się w okresie emerytalnym. Czasami przejście na wcześniejszą emeryturę jest pretekstem do wypłacenia należności.

Kodeks Pracy dokładnie reguluje metody i sposoby przyznawania oraz zakres wskazywanej odprawy. Powstała w odniesieniu do stanowisk w państwowych i cywilnych organizacjach oraz pracowników oświatowych. Jednak nie pomija prywatnych firm i dużych korporacji.

Zgodnie z przepisami normalna odprawa emerytalna to suma jednego wynagrodzenia i obejmuje pracowników funkcjonujących w małych firmach. Natomiast urzędnicy państwowi i pracownicy służb cywilnych wyliczają świadczenie na podstawie stażu pracy. Zatem jeśli spełniali obowiązki przynajmniej 10 lat uzyskają dwie pensje, po 15 latach potrójną, a dopiero 20 aż półroczne wynagrodzenie.

red. Justyna Błahut
skarbowy.biz

Na czym polega racjonalne ogrzewanie mieszkania?

Aktualnie wielu Polaków boryka się z kłopotami finansowymi. Powody takiego stanu rzeczy są bardzo różne. Jednak głównie załamanie gospodarcze, stagnacja na rynkach pracy czy kłopoty małych i średnich przedsiębiorstw. Do zachowania płynności finansowej konieczne jest cięcie kosztów i minimalizowanie wydatków. Jak oszczędzać skutecznie? Czy warto świadomie zarządzać ciepłem?

Wraz z rozwojem nauki i techniki wrasta świadomość społeczna oraz odnajdowanie nieznanych rozwiązań ułatwiających codziennie funkcjonowanie. W ostatnim czasie bardzo popularne stało się zdrowe życie oraz ochrona przyrody.

Osoby, które troszczą się o przyrodę racjonalnie eksploatują wodę, prąd oraz ciepło. Starają się minimalizować zużycie w swoim mieszkaniu, a jednocześnie płacą mniejsze rachunki. Sposobów redukowania kosztów jest kilka.

Po pierwsze osoby żyjące eko stosują skręcanie grzejników, gdy opuszczają pomieszczenie lub otwierają okna. Poza tym próbują monitorować temperaturę w domu, inwestują w nowoczesne urządzenia do gospodarowania ciepłem czy baterie słoneczne.

Trzeźwe podejście do spraw ekologii może zmniejszyć koszty eksploatacyjne nawet o 40% rocznie. To ogromne oszczędności, choć wiele osób twierdzi, że nie zna dobrych metod oszczędzania.

red. Justyna Błahut
skarbowy.biz

Kiedy firma musi założyć rachunek w banku?

Jednym z podstawowych powinności początkującego przedsiębiorcy jest założenie konta bankowego dla firmy. To naprawdę komfortowe wyjście, które umożliwi świadomie zarządzać pieniędzmi i prognozować najbliższe wydatki. Jak założyć rachunek w banku dla działalności gospodarczej?

Według aktualnie funkcjonującego prawa konto powinien założyć właściciel firmy, który dokonuje transakcji na sumy powyżej 15 tys. euro lub prowadzi interesy z klientami. Dodatkowo otrzymuje lub wysyła przelewy w ramach prowadzonej działalności.

Oczywiście istnieje opcja zostania przy koncie osobistym, ale tylko do chwili, gdy wartości nie przewyższają wspomnianego limitu. Oprócz tego, w razie kontroli ważne będzie udowodnienie i wskazanie pieniędzy prywatnych i firmowych.

Podsumowując, lepiej otworzyć rachunek bankowy, ponieważ praktycznie zawsze będzie to operacja darmowa i nie potrwa długo. Poza tym pozwala uniknąć problemów finansowych i daje obraz rzeczywiście generowanych przychodów i rozchodów.

red. Justyna Błahut
skarbowy.biz

Lokata terminowa – którą wybrać?

Lokaty terminowe są ciekawym wyjściem dla osób, które posiadają zgromadzone środki i chcą szybko je pomnożyć. Wybór konkretnej oferty zależy od osobistych potrzeb i oczekiwań. Która lokata jest najlepsza i daje szansę na duże zyski?

Wedle badań przeprowadzonych przez ekspertów finansowych banki najczęściej oferują zainteresowanym klientom lokaty krótkoterminowe (na kwartał lub pół roku), gdzie oprocentowanie waha się w granicach 4,5-4,9%. W przypadku lokaty na 12 miesięcy jest to już ponad 5% w skali roku.

Wbrew pozorom oferty są coraz ciekawsze i okazyjne, a oprocentowanie rośnie z każdym miesiącem. Przyczyn takiej sytuacji może być wiele. Głównie chęć pozyskania nowych klientów, korzystne dla banku oferty dodatkowe lub opłaty ukryte.

Na rynku istnieją także lokaty, które pozwalają unikać podatku od zysków kapitałowych. Aktualnie wynosi 19% całej otrzymanej sumy. Są to jednak bardzo rzadko wprowadzane promocje i zwykle trzeba spełnić wiele nierealnych warunków.

red. Justyna Błahut
skarbowy.biz

Dla kogo konto oszczędnościowe będzie najlepsze?

Wielu Polaków decyduje się na otwarcie konta oszczędnościowego w nadziei na pomnażanie wpłaconej sumy oraz szybkie zyski. Aczkolwiek w przypadku pobrania dowolnej sumy banki naliczają odsetki. Czy w takim wypadku dalsze posiadanie konta jest opłacalne? Co zrobić, aby zainwestowanych środków nie ubywało?

Podstawową zaletą, a dla niektórych wadą, konta oszczędnościowego jest prawo zarządzania środkami w wybrany sposób. Można wypłacać pieniądze zawsze i bezproblemowo, jednak trzeba za to zapłacić. Natomiast w przypadku lokaty kapitał zostaje zamrożony na cały ustalony okres (np. trzy miesiące, dwa lata).

Każdy posiadacz konta oszczędnościowego powinien uważać, ponieważ opłaty manipulacyjne mogą okazać się dość wysokie. Zazwyczaj ściągane są za wypłaty z rachunku, przelewy czy sprawdzanie stanu konta. Jednorazowo bank może naliczyć nawet 5 zł za pojedynczą operację.

Podsumowując, dobrym rozwiązaniem zdaje się być decyzja o wniesieniu środków na lokatę. Jednak jeśli w międzyczasie potrzebne będą pieniądze, wtedy cały naliczony procent zostanie odebrany. Natomiast konto daje pewność, że kapitał nie ulegnie zmianie.

red. Justyna Błahut
skarbowy.biz

Jak wnioskować o emeryturę we Włoszech?

W związku z tym, że duża część państw europejskich należy do Unii prostsze stały się podróże oraz znajdowanie zatrudnienia. Na wypoczynek trzeba zabrać dowód osobisty, a do pracy paszport. Dlatego też ogromnym zainteresowaniem cieszy się turystyka zarobkowa. Jak Włosi traktują pracowników z zagranicy? Jaka obowiązuje emerytura we Włoszech?

Aby obcokrajowiec starał się o emeryturę we Włoszech powinien przepracować tam, zgodnie z prawem i legalnie, 20 lat składkowych. Próg emerytalny dla pań to 60 i dla mężczyzn 65 lat. Jeśli natomiast osoba wnioskująca o emeryturę posiada dowolny stopień niepełnosprawności może otrzymać świadczenie 5 lat szybciej. Istnieje możliwość wydłużenia lat pracy (o pięć), wtedy proporcjonalnie podnosi się kwota emerytury.

Podstawą otrzymania świadczenia emerytalnego jest wniosek składany do włoskiego INPS. Tak naprawdę trzeba wypełnić formularz i przekazać do najbliższej jednostki lub załatwić wszystko za pośrednictwem internetu.

Włoska emerytura obliczana jest na podstawie odłożonych środków w latach składkowych oraz średniego PKB na dany rok.

red. Justyna Błahut
skarbowy.biz

Czy kredyt można spłacić wcześniej?

Kryzys gospodarczy ciągle trwa i nieustannie doprowadza do upadłości wiele przedsiębiorstw i gospodarstw domowych. Niepewna sytuacja materialna, ciągłe redukcje etatów, szukanie lepszej pracy często burzą spokój. W trudnych czasach jedyną deską ratunku staje się kredyt. Jedni biorą pożyczkę, żeby podreperować chwilową zapaść budżetową, inni wkładają pieniądze w akcje. Czy banki umożliwiają przedterminową spłatę kredytu? Czy wcześniejsze oddanie długu jest zgodne z prawem?

Wszystkie transakcje i przelewy są objęte prawem bankowym, wedle którego konsument może zwrócić pożyczone pieniądze szybciej pod warunkiem, że umowa nie mówi inaczej. Oznacza to, że podstawą do wcześniejszego spłacenia zadłużenia będą podpisane z bankiem umowy.

Szybsze oddanie zadłużenia jest korzystne przede wszystkim dlatego, że pozwoli ominąć płacenie prowizji za następne miesiące. Jeśli bank automatycznie nie usunie odsetek można złożyć wniosek o ich zmniejszenie lub zlikwidowanie w związku z szybszą spłatą.

Zanim jednak klient zdecyduje się na przedterminowe uregulowanie długu musi przejrzeć zawartą umowę i sprawdzić czy jest to w ogóle możliwe. Wiele banków blokuje opcję wcześniejszej spłaty, bowiem najważniejszym źródłem zarobku są odsetki i prowizje. Aczkolwiek nie jest to reguła i najlepiej poznać swoje prawa jeszcze przez uzyskaniem samego kredytu.

red. Justyna Błahut
skarbowy.biz