Archiwa blogu

Dla kogo prawa autorskie za napisanie instrukcji BHP?

Często pracownicy wśród obowiązków mają przygotowywanie raportów, wykresów, planów, dokumentów, nawet programów i aplikacji. Wiele z nich można uważać za utwory mimo, że powstają tylko dla właściciela lub kierownika działu. Kto zatem ma prawa autorskie do innowacyjnego pomysłu lub dzieła, które powstało w godzinach pracy? Jak nazywać instrukcję BHP?

Na początek trzeba powiedzieć, że utworem jest dzieło, które wykazuje wkład intelektualny i artystyczny autora oraz posiada niepowtarzalny i indywidualny charakter. Oznacza to, że pracownik, który wykonał zadaną pracę może mówić o prawie autorskim do swoich wytworów. Jednak prawo trochę bardziej zagmatwane, bowiem utwory sporządzone w godzinach pracy oraz z udziałem narzędzi służbowych muszą być uważane własność całego przedsiębiorstwa.

Powyższe przepisy zdają się być naprawdę logiczne i zgodne z ogólnie przyjętymi normami. Jak jednak nazywać rozkłady jazdy, harmonogramy, książki telefoniczne czy instrukcje BHP? Przecież odwzorowują znany szablon i tylko delikatnie różnią się od siebie.

Aby powiedzieć o prawie autorskim np. do instrukcji BHP trzeba odnaleźć w niej właśnie ten osobliwy charakter, który dominuje nad masowymi i popularnymi sformułowaniami oraz odbiega całościowo od normy.

Wedle wyroków sądu instrukcja BHP musi być traktowana jako utwór, do którego prawa autorskie ma podwładny (będący autorem). Oprócz tego konieczne jest wypłacenie nadprogramowego wynagrodzenia z tytuły podjęcia zagadania wykraczającego poza ustalone umownie obowiązki zawodowe.

red. Justyna Błahut
skarbowy.biz