Archiwa blogu

Jak obliczyć listę płac?

Każda szanująca się działalność gospodarcza ma wykwalifikowanych księgowych, którzy zajmują się stroną formalną. Niejednokrotnie ilość nowych ustaw jest tak duża, że sam przedsiębiorca we wszystkim się nie orientuje i nie jest na bieżąco. Lepiej zatrudnić osobę (czasem wystarczy jedna) kompetentną, która weźmie na siebie dopełnianie wszelkich powinności księgowych.

W związku z tym to na księgowej spoczywa odpowiedzialność uzupełniania listy płac. Jak szybko i sprawnie wprowadzić taką listę? Wygląda to następująco:

– określenie wysokości płacy minimalnej i wysokość ewentualnych premii i dodatków,

– spisanie wszystkich premii i gratyfikacji oraz określenie, które są opodatkowane, a które nie,

– wzięcie pod uwagę wszelkich składek ubezpieczeniowych (głównie społeczne, emerytalne, chorobowe) pobieranych z wynagrodzenia, powinny być zaokrąglane do pełnych groszy (nie dotyczy ubezpieczenia społecznego),

– sprecyzowanie wysokości składek z uwzględnieniem aktualnej stopy procentowej (ewoluuje na podstawie wysokości składek oraz sposobu jej potrącania),

– wyznaczenie wielkości podatku dochodowego, później od postawy podatkowej odjąć składki społeczne, a także koszty uzyskania przychodu. Kwotę ostateczną z tych działań potraktować należy za podatek dochodowy i zamieścić w formularzy PIT,

– wysokość składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego,

– wysokość wypłaty bez opodatkowania, to znaczy netto – od kwoty brutto należy odjąć wszelkie składki ubezpieczeniowe, zaliczki podatkowe oraz potrącenia. Do tej sumy dodać należy wszystkie bonusy i dodatki, które nie są opodatkowane.

 

 

Justyna Błahut
www.Skarbowy.biz

Ile wynosi składka wypadkowa w 2013 roku?

Każdy pracodawca musi przekazywać obowiązkowe składki ubezpieczeniowe za swoich podwładnych (emerytalne, zdrowotne, itd.). W przypadku ubezpieczenia wypadkowego przełożony pomija pracowników, którzy znajdują się na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym.

Metody obliczania składek wypadkowych:

– wedle ustawy sprzed 11 lat o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,

– według rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy.

W związku z tym, że nie weszło w życie nowe rozporządzenie, możliwość rozliczania składki wypadkowej na rok 2013 będzie identyczna, jak w latach poprzednich. Zależy głównie od rozmiarów firmy, branży oraz stanu urządzeń i maszyn oraz stopień ewentualnych ryzyk wypadkowych dla zatrudnionych.

Wielkość składki za ubezpieczenie wypadkowe zależy w szczególności od tego, ilu pracowników będzie podlegało ubezpieczeniu. Jeśli załoga liczy do 10 osób, wtedy składka wynosi około 1,93%. Jest zryczałtowana i stanowi jedna drugą najwyższej stopy procentowej w wybranym roku.

W przypadku, gdy pracowników jest ponad 10, wówczas wielkość składki ubezpieczenia wypadkowego uzależniona jest od klasyfikacji działalności gospodarczej.

Co jakiś czas ZUS zajmuje się ustalaniem wielkości składki ubezpieczenia wypadkowego. Wedle prawa ZUS musi przesłać każdemu przedsiębiorcy wiadomość o wysokości stopy procentowej, jednostkowej dla każdej działalności gospodarczej. Termin przesyłania kończy się z dniem 20 kwietnia każdego roku.

 

 

Justyna Błahut
www.Skarbowy.biz