Archiwa blogu

Wzrost płacy minimalnej w 2015 r.

W poniedziałek musi zapaść ostateczna decyzja dotycząca wysokości płacy minimalnej w przyszłym roku. Wyższe wynagrodzenie będzie też oznaczać wyższe kwoty świadczeń.

Wiele wskazuje na to, że kwota najniższej płacy osiągnie w przyszłym roku 1750 zł. Taka propozycja wyszła ze strony rządu i została przedstawiona reprezentantom komisji trójstronnej. Kwota ta została także zamieszczona w ostatnim rozporządzeniu Rady Ministrów, które musi zostać opublikowane do 15 września br. Kwota ta będzie stanowić 44,1 proc. przewidywanego wynagrodzenia w 2015 r.

Decyzja o podwyżce będzie skutkować tym, że pracownicy zarabiający minimalne pensje będą mieli zwiększoną płacę o 70 zł do kwoty 1750 zł. Osoby rozpoczynające swoją pierwszą pracę w przyszłym roku dostaną minimalną pensję w wysokości 1400 zł.

Jednak podwyżka nie musi obejmować wszystkich zatrudnionych uzyskujących dodatkowo dodatki pieniężne i premie. Określając, czy pracownik zarabia co najmniej minimum ustawowe, trzeba dodać składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wypłacane na mocy stosunku pracy, które zostały określone jako wynagrodzenia osobowe przez Główny Urząd Statystyczny. Zaliczają do nich m.in. nagrody pieniężne i premie. Nie można do nich z kolei zaliczyć nagród jubileuszowych, odpraw rentowych i emerytalnych, a także wynagrodzenia za godziny nadliczbowe.

Podwyżka minimalnego wynagrodzenia
przyczyni się także do wzrostu najniższej pensji podczas zastoju w firmie, co oznacza, że nie będzie ona mogła wynosić mniej niż minimalne ustawowe wynagrodzenie. W związku z tym pracodawcy będą musieli zapewnić pracownikom właściwie wyliczone wyrównanie.

Ponadto podwyżka wynagrodzenia minimalnego będzie równoznaczna ze wzrostem dodatku do płacy za pracę w godzinach nocnych.

Jednocześnie podwyższenie płacy minimalnej wygeneruje również większe wydatki dla budżetu państwa z tytułu pokrywania kosztów niektórych składek i wynagrodzeń, których kwoty są zależne od minimalnej pensji. Łącznie będą one wynosić 12,5 mln rocznie, w tym 5,1 mln zł na składki ubezpieczeniowe księży, a także 4,2 mln zł z tytułu wynagrodzenia za pracę osób skazanych wyrokiem więzienia.

Maksymalna wartość odprawy na wypadek zwolnienia grupowego wyniesie 26 25 zł, czyli piętnastokrotność pensji minimalnej.

Minimalne odszkodowanie z tytułu mobbingu lub dyskryminacji pracownika będzie wynosiła 1750 zł.

Joanna Walerowicz

mojszmal.pl