Archiwa blogu

Meldunek na pobyt stały i czasowy

Za dwa lata zniknie obowiązek meldunkowy. Jednak do tej pory, każdy obywatel Rzeczpospolitej Polskiej przebywający na terytorium kraju ma obowiązek posiadać meldunek miejsca stałego pobytu.

Obowiązek meldunkowy polega na zgłoszeniu właściwemu organowi samorządu terytorialnego informacji o pobycie i czasie jego planowanego trwania. Meldunek może dotyczyć urodzenia dziecka, zmiany stanu cywilnego, czy zgonu osoby. Najczęściej jednak obowiązek zameldowania dotyczy:

– zameldowania na stałe, czyli deklarację przebywania w konkretnej miejscowości pod wskazanym adresem z planem stałego pobytu,

– zameldowania na pobyt czasowy, czyli deklarację przebywania w danej miejscowości pod wskazanym adresem przez określony czas lub w tej samej miejscowości, ale pod innym adresem, bez zamiaru zmiany miejsca pobytu stałego,

– wymeldowania z miejsca pobytu czasowego lub stałego pobytu.

Osoba w tym samym czasie może mieć wyłącznie jedno miejsce pobytu stałego, ale posiadając meldunek stały w jednym miejscu, może być równocześnie zameldowany na pobyt czasowy w innym miejscu.

Na pobyt czasowy lub stały na okres ponad trzech miesięcy należy zameldować się najpóźniej w 30. dniu od daty przyjazdu do tego miejsca. W sytuacji zameldowania na pobyt czasowy istnieje obowiązek zawiadomienia, jak długo będzie on trwał.

Joanna Walerowicz

mojszmal.pl