Archiwa blogu

Uszkodzony lub zagubiony dowód osobisty? Zobacz co należy zrobić, aby uzyskać nowy

Posiadanie dowodu osobistego jest obowiązkowe dla obywateli Rzeczpospolitej Polskiej. Dokument ten stwierdza tożsamość osoby i jej obywatelstwo.

Według przepisów, za nieposiadanie lub niewymienienie dowodu osobistego grozi kara grzywny lub ograniczenie wolności do 1 miesiąca. Dokument stanowi nie tylko poświadczenie naszych danych, ale na jego podstawie możemy także przekroczyć granice krajów członkowskich Unii Europejskiej, a także państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Poza danymi ujawnionymi na dowodzie osobistym znajdują się również zakodowane informacje. Na przykład na odwrocie dokumentu u dołu znajdują się informacje o właścicielu w formie możliwej do odczytania przez system komputerowy. Dowód ważny jest zazwyczaj przez 10 lat od daty wydania, ale obywatele, którzy ukończyli 65. rok życia mogą mieć wydany dokument bezterminowo.

Oprócz sytuacji, w której ważność dokumentu wygaśnie, dowód należy wymienić w przypadku, gdy zostanie uszkodzony lub nastąpi zmiana danych osobowych lub adres stałego zamieszkania.

Według ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych osoba, która utraciła dowód osobisty musi niezwłocznie zawiadomić tym najbliższy urząd gminy. Organ ten wydaje zaświadczenie o utracie dokumentu, które jest ważne do wydania nowego dowodu osobistego. W przypadku odnalezienia naszego dowodu osobistego, który uprzednio został zgłoszony, jako zgubiony, osoba ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym organ gminy, w którym złożono wniosek o wydanie nowego dowodu.

Obywatelowi, który osobiście zgłosił w urzędzie gminy lub w placówce konsularnej Rzeczpospolitej Polskiej fakt uszkodzenia lub straty dowodu osobistego, wystawiane jest zaświadczenie o uszkodzeniu lub utracie dowodu osobistego.

Joanna Walerowicz

mojszmal.pl