Archiwa blogu

Rząd będzie decydował o założeniach projektu nowelizacji ustawy o VAT dotyczących odwróconego VAT

Na jutrzejszym posiedzeniu rząd ma zająć się projektem założeń do nowelizacji ustawy o VAT i prawa zamówień publicznych. Po wdrożeniu zmian ustawa ma regulować wprowadzenie tzw. odwróconego VAT od sprzedaży telefonów komórkowych.

Z projektu nowelizacji wynika, że w sprzedaży telefonów komórkowych mechanizm odwróconego VAT będzie zastosowany w chwili, gdy wartość transakcji na rzecz jednego kupującego przekroczy 20 tys. zł netto.

Dodatkowo w stworzonym przez Ministerstwo Finansów projekcie znalazły się założenia w kwestii doprecyzowania i rozszerzenia regulacji dotyczących odwróconego opodatkowania VAT i objęcie nimi wyrobów ze stali, niektórych wyrobów ze złota oraz telefonów komórkowych. Wówczas obowiązek odprowadzenia podatku VAT do urzędu skarbowego spoczywa na nabywcy, a nie na sprzedającym. Zdaniem MF takie rozwiązanie będzie efektywniej przeciwdziałać oszustwom podatkowym w zakresie rozliczania VATu.

Zmienione przepisy zakładają także rozszerzenie listy tzw. towarów wrażliwych. Handel tymi towarami podlega odpowiedzialności solidarnej, co oznacza, że nabywca odpowiada za zobowiązania podatkowe w VAT sprzedawcy. Celem resortu finansów jest, aby lista towarów wrażliwych została poszerzona o platynę, srebro, netbooki, laptopy i konsole do gier.

Nowelizacja zakłada również zmianę minimalnej i maksymalnej wysokości kaucji gwarancyjnej w przypadku handlu paliwami. MF chce, aby minimalna kaucja gwarancyjna była na poziomie 1 mln zł przy 200 tys. zł obecnie, a maksymalna 10 mln – wobec 3 mln zł obecnie.

Twórcy projektu uważają, że nowe przepisy powinny być przystosowane do wyroków Trybunału Sprawiedliwości UE oraz orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego. Dotyczy to przede wszystkim uregulowania spraw związanych uzgodnieniem proporcji przy odliczeniu VAT przy towarach i usługach stosowanych do celów mieszanych, czyli podlegających i niepodlegających opodatkowaniu VAT.

Joanna Walerowicz

mojszmal.pl