Archiwa blogu

Jak dokonać odwołania darowizny wykonanej?

Odwołanie przekazanej darowizny może odbyć się nawet parę lat po jej wykonaniu. Jednak jest możliwe tylko w przypadkach przewidzianych przez Kodeks cywilny. Kiedy można odwołać darowiznę i jak tego dokonać?

Według definicji zawartej w prawie cywilnym darowizna opiera się na tym, iż darczyńca deklaruje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem własnego majątku. W efekcie stanowi ona umowę zawartą pomiędzy obiema stronami.

Przepisy Kodeksu cywilnego przewidują, że darczyńca może wycofać się z darowizny nawet już zrealizowanej w przypadku, gdy obdarowany okazał względem niego rażącą niewdzięczność, przy czym musi ona mieć miejsce już po zawarciu umowy. Istotne jest, aby zaniechanie lub czyn będący wyrazem rażącej niewdzięczności były skierowane pośrednio lub bezpośrednio w darczyńcę oraz karygodnie naruszało normy społeczne i rodzinne.

Jednak, jak ocenia w swoim orzecznictwie Sąd Najwyższy, rażąca niewdzięczność nie następuje w sytuacji, gdy obdarowany wykonuje nieumyślnie działania godzące w dobra darczyńcy.

Odwołania darowizny mogą podjąć się zarówno darczyńca, jak i jego spadkobiercy. Proces odwołania rozpoczyna się poprzez złożenie oświadczenia na piśmie o odwołaniu darowizny. Na oświadczeniu powinno znaleźć się uzasadnienie oraz konkretne żądanie zwrotu podarowanego przedmiotu.

Warto wiedzieć, że samo oświadczenie nie przywraca początkowego stanu własności darowanej rzeczy. Oznacza to jedynie, że w chwili cofnięcia darowizny obdarowany zobowiązuje się do wniesienia pisemnego oświadczenia o zwrotnym przekazaniu przedmiotu darowizny. Jeśli obdarowany odmawia przekazania tego przedmiotu, darczyńca może wystąpić do sądu, aby dochodzić swoich praw. W takim przypadku wytacza się powództwo o powstanie konieczności złożenia przez obdarowanego woli o przeniesienie przedmiotu darowizny na darczyńcę.

Odwołanie darowizny wykonanej możliwe jest w ciągu roku od dnia, w którym darczyńca dowiedział się o działaniu świadczącym o rażącej niewdzięczności.

Joanna Walerowicz

mojszmal.pl