Archiwa blogu

Jak długo może trwać obowiązek alimentacyjny?

Kiedy mija obowiązek płacenia przez rodzica alimentów na pełnoletnie dziecko? Czy prawo określa moment, kiedy należy przerwać wypłatę i czy powinniśmy poinformować o tym dorosłe już dziecko czy pójść do sądu?

Podstawę do ustalenia zakresu obowiązku alimentacyjnego stanowią uzasadnione potrzeby uprawnionego do alimentów potomka lub możliwości majątkowe i zarobkowe zobowiązanego do nich rodzica. Dlatego nawet, jeżeli dziecko jest już dorosłe obowiązek alimentacyjny rodziców istnieje do momentu, aż będzie ono w stanie samemu się utrzymać, a jego dochody będą wystarczały na pokrycie kosztów utrzymania. Inaczej mówiąc, aż do momentu, kiedy dziecko zakończy naukę, zdobędzie zawód, dostanie pracę itd. Zatem zdolność samodzielnego utrzymania się jest kluczowym wyznacznikiem prawa do alimentów dla dziecka i nie określa jej żaden termin.

W sytuacji, gdy pełnoletnie dziecko nie przykłada się do nauki, opuszcza zajęcia na studiach czy celowo przeciąga okres nauki, to wówczas obowiązek rodziców do ciągłego płacenia alimentów może ustać. Także wtedy, gdy dziecko nie dąży do usamodzielnienia się pod względem finansowym, czyli niechętnie szuka zatrudnienia. Takie działanie reguluje nowelizacja kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zmniejszając ciężar utrzymania tych pociech, które mogłyby przejąć odpowiedzialność finansową za siebie, ale z jakichś powodów nie podejmują odpowiednich kroków. Rodzic może zostać zwolniony ze świadczeń alimentacyjnych dla dorosłego dziecka, jeżeli wiążą się one ze zbytnim dla niego uszczerbkiem. Nie ma jasnych kryteriów definiujących pojęcie „nadmiernego uszczerbku” i w większości przypadków tylko sąd może wydać właściwa ocenę. Ważne jest więc uzgodnienie, czy od czasu przyznania alimentów doszło do zmiany stosunków pomiędzy dzieckiem a rodzicem oraz czy oddziałuje to na zakres obowiązku alimentacyjnego rodzica względem dziecka.

Może zdarzyć się też tak, że obowiązek alimentacyjny nie zostanie zniesiony nigdy. Tak dzieje się wtedy, kiedy dziecko nie może utrzymać się samodzielnie z przyczyn kalectwa lub poważnej choroby. Jednak kiedy potomek wchodzi w związek małżeński, wówczas ulega zmianie jedynie kolejność obowiązku alimentacyjnego. W pierwszej kolejności objęty jest nim małżonek uprawnionego, a w dalszej rodzice, którzy są nim obciążeni dopiero wtedy, gdy małżonek dziecka nie jest w stanie z tego obowiązku się wywiązać.

Joanna Walerowicz

mojszmal.pl