Archiwa blogu

Interpretacja indywidualna: Jak starać się o jej wydanie?

Podatnicy, których wątpliwości wzbudzają kwestie związane z prawem podatkowym, mogą starać się o wydanie interpretacji indywidualnej przez Izbę Skarbową, która wydawana jest w imieniu Ministra Finansów. Interpretacja taka uchroni płatnika przed ewentualnymi karami pieniężnymi ze strony urzędu skarbowego. Z kolei dla organów podatkowych jest ona dokumentem wiążącym.

Aby ubiegać się o uzyskanie interpretacji indywidualnej trzeba złożyć wniosek ORD-IN o wydanie interpretacji oraz wnieść opłatę w wysokości 40 złotych każdego poddanego interpretacji stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego. Opłatę należy uiścić na konto właściwej Izby Skarbowej, która przyjmuje takie wnioski.

Przepisy Ordynacji podatkowej określają, iż interpretacja indywidualna wydawana jest nie później niż trzy miesiące od daty wpłynięcia wniosku. Termin ten może przedłużyć się w przypadku, gdy niezbędne będzie uzupełnienie braków przez płatnika składek.

Warto także pamiętać, że wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej musi spełniać sprecyzowane w Ordynacji podatkowej wymogi dotyczące dokładnego opisu stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego w zakresie prawa podatkowego, a także braku subiektywnej oceny prawnej przedstawionego stanu lub zdarzenia.

Joanna Walerowicz

mojszmal.pl