Archiwa blogu

W przyszłym roku zapłacimy więcej za domy, mieszkania i garaże

Minister Finansów oświadczył, że w 2015 roku maksymalne stawki podatku od gruntów i budynków mieszkalnych będą minimalnie wyższe niż w bieżącym. Podatnicy będą musieli odprowadzać nieco wyższe kwoty do urzędu skarbowego.

Stawki maksymalne podatków i opłat lokalnych w przyszłym roku wzrosną o 0,4 proc. w porównaniu ze stawkami aktualnymi. O tyle właśnie podniosły się ceny towarów i usług w pierwszej połowie 2014 r., a to jest wskaźnik, na podstawie którego waloryzowane są stawki maksymalne m.in. podatku od środków transportowych, podatku od nieruchomości, opłaty miejscowej, targowej i uzdrowiskowej i podatku od psa. Minister Finansów wyliczył więc i zaakceptował podwyższone stawki maksymalne, tym samym podpisane zostało obwieszczenie w sprawie maksymalnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2015 r.

Zgodnie z obwieszczeniem nominalne stawki maksymalne za grunty firmowe i mieszkalne, a także domy i mieszkania wzrosną o 1 grosz. O tyle samo wzrosną stawki opłaty miejscowej i uzdrowiskowej.

Za wolnostojące garaże i pomieszczenia, na które właściciel dysponuje aktem własności od mieszkania, trzeba będzie zapłacić o 4 grosze więcej za każdy metr kwadratowy powierzchni użytkowej.

Trochę większe podwyżki dotyczą przedsiębiorców. Stawka maksymalna podatku za 1 metr kwadratowy powierzchni w obiektach firmowych podniesie się bowiem o 10 groszy.

Warto jednak zauważyć, że stawki ujęte w obwieszczeniu to górny poziom, który stanowi wyznacznik dla rad gmin i miast. W praktyce to one decydują o wysokości stawek, jakie będą obowiązywały w kolejnym roku w ich obrębie. Niski wskaźnik wzrostu inflacji nie powinien jednak zachęcać gmin do podnoszenia stawek maksymalnych, zwłaszcza, że większość z nich określiła stawki, które już są na maksymalnym poziomie.

Joanna Walerowicz

mojszmal.pl