Archiwa blogu

Na GPW powstanie platforma crowfundingowa

GPW chce wypełnić rynkową niszę poprzez wdrożenie innowacyjnych mikrofirm oraz indywidualnych inwestorów z małym kapitałem. W tym celu ma w planach utworzenie platformy crowfundingowej.

Obecnie, gdy giełda staje w obliczu coraz liczniejszej konkurencji ze strony innych giełd i platform handlowych, z jednej strony musi ubiegać się o napływ kapitału od inwestorów, a z drugiej o spółki, które będą emitować. Przedstawiciele GPW uważają, że atrakcyjną niszą rynkową, która może zostać zagospodarowana przez giełdę jest sektor innowacyjnych mikrofirm oraz indywidualni inwestorzy posiadający niewielki kapitał.

W związku z tym pojawił się pomysł powołania platformy crowfundingowej, dzięki której zdobywano by środki finansowe dla małych a nawet mikrofirm. Uruchomienie takiej platformy umożliwiłoby zdobywanie funduszy na rozwój przedsięwzięć o większym stopniu ryzyka, ale także bardziej innowacyjnych. Dzięki mniejszym zainwestowanym kwotom inwestorzy w ramach finansowania społecznego mogą decydować się na większe ryzyko, na które nie decydują się banki czy fundusze venture capital.

Powołanie platformy crowfundingowej pozwoliłoby GPW mieć ofertę dla praktycznie każdego emitenta na różnych etapach rozwoju. Powodem byłyby minimalne wymogi prospektowe związane z taką ofertą.

Osoby z zarządu GPW mówią, że crowfunding na giełdzie stanowiłby niejako dopełnienie rynku NewConnect, na który wchodzą startupy oraz spółki z ograniczonym doświadczeniem.

Crowfunding mógłby także częściowo wypełnić lukę jaka powstała w wyniku przezorniejszej polityki kredytowej banków. Wzrost gospodarczy w dłuższej perspektywie czasowej zależy szczególnie od rozwoju technologicznego, czyli innowacji, a co za tym idzie wdrożenie i rozwój alternatywnych form finansowania może być rozwiązaniem na ryzyko coraz wolniejszego wzrostu.

Joanna Walerowicz

mojszmal