Archiwa blogu

Jakie zasady regulują odzyskiwanie kosztów za leczenie za granicą?

Polska nie dopełniła terminu wprowadzenia unijnej dyrektywy dotyczącej praw pacjentów z transgranicznej opieki zdrowotnej. Termin wprowadzenia w życie unijnych przepisów upłynął z dniem 25 października 2013 r.

Pacjenci, którzy leczyli się poza granicami kraju i na tej podstawie domagają się w Polsce zwrotu kosztów leczenia korzystają z zasady skutku bezpośredniego. Może on być wywierany przez unormowania unijnych dyrektyw, jeżeli określone postanowienie w sposób jednoznaczny i wyraźny przyznaje uprawnienia pacjentom, a także jest klarownie sformułowany i dokładnie określa podmiot zobowiązany. Wspomniana dyrektywa niezaprzeczalnie spełnia te warunki.

Warto jednak wskazać na zastrzeżenie, które mówi o tym, że koszty leczenia w innym państwie europejskim nie mogą przekroczyć kosztów leczenia, jakie ponieśliby poddając się leczeniu w Polsce. Podstawę do oszacowania zwrotu stanowią kwoty za dane świadczenia, w oparciu o które NFZ dokonuje rozliczenia ze świadczeniodawcami w Polsce.

Dodatkowo, zgodnie z regulacjami dyrektywy, możliwe jest wprowadzenie procedury, według której przed przystąpieniem do leczenia za granicą pacjent musi uzyskać uprzednio zgodę w danym państwie członkowskim.

Polska nie wdrożyła tej procedury w swój system prawny, z czego wynika, że:

– pacjent może domagać się zwrotu kosztów leczenia za granicą na podstawie bezpośredniego skutku powyższej dyrektywy,

– nie są stosowane w tym zakresie żadne procedury (związane z obowiązkiem uzyskania wcześniejszej zgody NFZ) z wyjątkiem ograniczenia wartości rozliczanych świadczeń.

Zatem nie jest pewne czy sądy windykacyjne wydające korzystne dla pacjentów nakazy zapłaty stosują te wytyczne, ponieważ nakaz zapłaty nie ma uzasadnienia. Jednak, z pewnością uregulowania te muszą być brane pod uwagę w następnych wyrokach.

Joanna Walerowicz

mojszmal.pl

Jak dokonać odwołania darowizny wykonanej?

Odwołanie przekazanej darowizny może odbyć się nawet parę lat po jej wykonaniu. Jednak jest możliwe tylko w przypadkach przewidzianych przez Kodeks cywilny. Kiedy można odwołać darowiznę i jak tego dokonać?

Według definicji zawartej w prawie cywilnym darowizna opiera się na tym, iż darczyńca deklaruje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem własnego majątku. W efekcie stanowi ona umowę zawartą pomiędzy obiema stronami.

Przepisy Kodeksu cywilnego przewidują, że darczyńca może wycofać się z darowizny nawet już zrealizowanej w przypadku, gdy obdarowany okazał względem niego rażącą niewdzięczność, przy czym musi ona mieć miejsce już po zawarciu umowy. Istotne jest, aby zaniechanie lub czyn będący wyrazem rażącej niewdzięczności były skierowane pośrednio lub bezpośrednio w darczyńcę oraz karygodnie naruszało normy społeczne i rodzinne.

Jednak, jak ocenia w swoim orzecznictwie Sąd Najwyższy, rażąca niewdzięczność nie następuje w sytuacji, gdy obdarowany wykonuje nieumyślnie działania godzące w dobra darczyńcy.

Odwołania darowizny mogą podjąć się zarówno darczyńca, jak i jego spadkobiercy. Proces odwołania rozpoczyna się poprzez złożenie oświadczenia na piśmie o odwołaniu darowizny. Na oświadczeniu powinno znaleźć się uzasadnienie oraz konkretne żądanie zwrotu podarowanego przedmiotu.

Warto wiedzieć, że samo oświadczenie nie przywraca początkowego stanu własności darowanej rzeczy. Oznacza to jedynie, że w chwili cofnięcia darowizny obdarowany zobowiązuje się do wniesienia pisemnego oświadczenia o zwrotnym przekazaniu przedmiotu darowizny. Jeśli obdarowany odmawia przekazania tego przedmiotu, darczyńca może wystąpić do sądu, aby dochodzić swoich praw. W takim przypadku wytacza się powództwo o powstanie konieczności złożenia przez obdarowanego woli o przeniesienie przedmiotu darowizny na darczyńcę.

Odwołanie darowizny wykonanej możliwe jest w ciągu roku od dnia, w którym darczyńca dowiedział się o działaniu świadczącym o rażącej niewdzięczności.

Joanna Walerowicz

mojszmal.pl

Czy w internecie można znaleźć solidną pomoc prawną?

Każdy, kto korzystał w ostatnim czasie z pomocy prawnej wie, ile kosztuje znalezienie adwokata lub godzina u dobrego i zaufanego radcy prawnego. Zatem nie może szokować fakt, że tyle osób szuka pomocy w internecie. Czy informacje pozyskane w sieci są wiarygodne? Czy można wierzyć w wirtualne porady prawne?

Obecnie funkcjonuje przynajmniej kilka stron internetowych oraz forów, na których internauci wymieniają się wiedzą i poradami. Część dzieli się własnymi przeżyciami, pozostali sami znaleźli rozwiązania w kodeksach i ustawach.

Trzeba jednak wziąć pod uwagę fakt, że nikt nie kontroluje kompetencji i kwalifikacji doradców. Zdarzają się specjaliści ze świata prawniczego, jednak bardzo sporadycznie. Przeważają amatorzy lub tacy, którzy wiedzę czerpią na własną rękę (analizują książki, przeszukują internet).

Najbardziej bezpieczną i sprawdzoną formą otrzymywania z pomocy prawnej jest pójście na spotkanie z prawnikiem. To uwiarygadnia profesjonalizm, rzetelność oraz zapewnienie, że wszystkie informacje będą zgodne z prawem. Trzeba przygotować się na poważne wydatki, ponieważ w bardziej zawiłych sprawach nie skończy się na jednej konsultacji.

red. Justyna Błahut
skarbowy.biz

Czy wymiana komornika jest możliwa?

Posada komornika jest dla osób, które wykazują wiele cierpliwości, stanowczości i asertywności. Podstawą działania jest realizowanie postanowień sądowych, to znaczy głównie egzekucja długów. Zgodnie z przepisami każdy komornik spełnia swoje zobowiązania w wyznaczonym rewirze. Czy mimo tych ustaleń można samodzielnie wybierać komornika?

Na początek trzeba wyjaśnić, że za rewir bierze się fragment dzielnicy, miasta lub innego obszaru, w którym funkcjonuje komornik. Na podstawie decyzji Ministra komorników może być więcej. Ilość etatów zależy od potrzeb oraz zakresu obowiązków.

Okazuje się, że według ustawy zmiana komornika podczas egzekucji jest niemożliwa, bowiem wybór należy sąd. Sytuacja jest inna, gdy przedmiot postępowania jest rozrzucony w przynajmniej dwóch rewirach, wtedy wskazać może wierzyciel. Dodatkowo, jeśli sprawa nie dotyczy nieruchomości oraz konkretnych przypadków postępowania egzekucyjnego, komornika można szukać w całej Polsce.

Normą jest, że wierzyciel, który w zgodzie z przepisami wskazał komornika spoza rewiru, powinien opłacić koszty dojazdu oraz nocleg i wyżywienie.

red. Justyna Błahut
skarbowy.biz

Zasady przeprowadzania wynajmu średnioterminowego

Alternatywą dla długoterminowego najmu samochodu oraz krótkotrwałego pożyczania auta będzie wynajem średnioterminowy. Opcja ta została stworzona na prośbę wielu klientów, którym nie pasowały dotychczasowe rozwiązania. Jak wygląda ta forma pożyczania auta? Czy rzeczywiście jest wygodna?

Okazuje się, że wynajem średnioterminowy jest bardzo podobny do innych metod użytkowania samochodu, ale posiada również indywidualne cechy, które nie są dostępne.

Przede wszystkim w przypadku wynajmowania średnioterminowego konsument otrzymuje kompleksową gwarancję (serwis, samochód zastępczy, nowe opony) oraz możliwość wyboru oferty zgodnie z oczekiwaniami i wskazaniami konsumenta. Wiele ofert omawia się na spotkaniu i ocenia wartość wynajmu w ramach standardowych oraz dodatkowych opcji.

Nie można jednak zapominać, że usługa ta objęta jest podatkiem. Oznacza to, że użytkownik musi stosować tzw. kilometrówkę i obliczać koszty eksploatacji oraz utrzymania pojazdu. Jest to dość uciążliwe, aczkolwiek chyba jedyne wiarygodne wypełnienie obowiązku podatkowego.

red. Justyna Błahut
skarbowy.biz