Archiwa blogu

Firma przynosi straty? Tym może zainteresować się fiskus

Jest wiele czynników, które mogą spowodować, że przedsiębiorstwo zacznie generować straty. Prawo podatkowe zezwala na wykazywanie i rozliczanie tej straty przez przedsiębiorcę, jednak takie działanie może też skupiać na nim uwagę kontroli skarbowej.

Załamania na rynku, zmiana inwestora, strata kontrahentów, ale także decyzja o zaciągnięciu pożyczki czy samochodu w leasing mogą przyczynić się do tego, że sytuacja finansowa firmy ulegnie pogorszeniu a firma zacznie przynosić straty. Jest to normalna konsekwencja podjętego w działalności ryzyka i dlatego podatnik ma prawo wykazywać i rozliczać straty w deklaracji podatkowej. Im dłużej jednak ma bilans minusowy, tym większe prawdopodobieństwo, że zainteresuje się nim fiskus.

Według przepisów ustawy o PIT dochód ze źródła przychodów jest nadwyżką kwoty przychodów nad kosztami ich uzyskania w danym roku. W przypadku, gdy koszty są wyższe od przychodów – różnica jest stratą. W zeznaniu podatkowym o wartość straty można obniżyć dochód uzyskany w kolejnych następujących po sobie pięciu latach, w każdym roku o maksymalnie 50 proc. wartości straty.

Istnieje prawdopodobieństwo, że firma, która przez dłuższy okres wykazuje straty znajdzie się w kręgu podejrzeń fiskusa. Według ordynacji podatkowej, jeżeli przedsiębiorca wykazał stratę urząd skarbowy może rozpocząć postępowanie podatkowe, a także ustalić na nowo wartość straty w drodze decyzji. Obejmuje to tych, którzy wcale nie złożyli deklaracji, wykazali w niej stratę lub wykazali ją z niepoprawną kwotą. Na mocy Krajowego Planu Dyscypliny Podatkowej na 2014 r. urzędy skarbowe w trakcie kontroli podatkowej skupiać się mają w szczególności na podatnikach wykazujących wysokie przychody, a równocześnie niski dochód lub straty z tytułu prowadzenia firmy oraz podatników rozliczających straty z ubiegłych lat. Innymi słowy weryfikowana ma być rzetelność składanych podstaw opodatkowania.

Urząd skarbowy musi zawiadomić kontrolowanego o zamiarze przeprowadzenia kontroli podatkowej na 7 do 30 dni przed jej rozpoczęciem. Wszczęcie jej 7. dni od terminu dostarczenia zawiadomienia wymaga zgody podatnika. Jednak, z wydaniem decyzji określającej stratę fiskus może zwlekać tak długo, jak długo możliwe jest weryfikowanie kontrolowanej deklaracji wykazującej stratę za dany rok. W tym wypadku bowiem zwyczajowy pięcioletni czas przedawnienia zobowiązania podatkowego nie obowiązuje.

Joanna Walerowicz

mojszmal.pl

Wątpliwości w sferze przeprowadzenia oględzin mieszkania w postępowaniu podatkowym

Podatnicy w Polsce nie chcą, aby urzędnicy wchodzili im do domu lub mieszkania. W ich opinii to niezgodne z konstytucją i wymaga zgody prokuratora.

W większości przypadków wizyty urzędników wiążą się z wyjaśnieniem spraw związanych z podatkiem od nieruchomości. Dokonują oni obmiaru budynku lub lokalu argumentując to art. 198 ordynacji podatkowej, który uprawnia ich do przeprowadzenia oględzin w przypadku gdy występuje taka konieczność.

Z kolei podatnicy przytaczają art. 50 konstytucji, mówiący o nienaruszalności mieszkania. Reguluje on, iż przeszukanie mieszkania, pomieszczenia lub pojazdu może nastąpić wyłącznie w przypadkach przewidzianych w ustawie i w sposób w niej sprecyzowany. Art. 198 takich szczegółów nie określa.

Jednak artykuł ten zawarty jest w przepisach o postępowaniu podatkowym. Oznaczałoby to, że daje on urzędnikom znacznie więcej uprawnień niż regulacje o kontroli podatkowej. A z reguły powinno być na odwrót.

Na podstawie art. 288 ustawy o kontroli podatkowej urzędnik może wejść do mieszkania podatnika jedynie w ściśle określonych sytuacjach i tylko za jego zgodą. Dopiero wówczas, gdy podatnik nie zgadza się na to, organ podatkowy może wystąpić do prokuratora o jej uzyskanie. Tak czy inaczej pierwszy przepis narusza art. 50 konstytucji, który zapewnia nienaruszalność mieszkania, z wyjątkiem sytuacji ściśle określonych w ustawie, np. w art. 288 ordynacji podatkowej.

Ministerstwo Finansów jest zdania, że urząd skarbowy może w postępowaniu podatkowym, gdy zajdzie taka konieczność przeprowadzić oględziny na mocy art.198 par. 1 ordynacji. Biuro prasowe MF zaznaczyło, iż nie istnieją ograniczenia co do przedmiotu oględzin. To oznacza, że może go stanowić np. budynek lub mieszkanie. Jednakże przeprowadzenie oględzin w postępowaniu podatkowym wymaga też uprzedniego powiadomienia strony o terminie i miejscu oględzin przynajmniej na 7 dni przed tym terminem.

Joanna Walerowicz

mojszmal.pl

Podatek za pożyczenie pieniędzy?

Zdarza się, że przedsiębiorcy mają problemy finansowe i szukają dodatkowych pieniędzy. Zwykle mogą liczyć na zaprzyjaźnione firmy, które są w lepszej sytuacji i mogą użyczyć ustaloną kwotę. Czy taka pożyczka podlega opodatkowaniu?

Okazuje się, że tak, ponieważ każdy towar i usługa podlegają w Polsce opodatkowaniu. A pożyczenie pieniędzy traktuje się jako usługę świadczoną drugiej stronie.

Pożyczka to nic innego jak przekazanie usługi (w tym przypadku pieniędzy) na rzecz usługobiorcy, ale owy usługobiorca zobowiązuje się do zwrócenia funduszy. Najlepiej, gdyby cała procedura była poświadczona umową, aby mieć podstawę prawną do ewentualnego domagania się opóźnianego zwrotu pieniędzy.

Źródłem podatkowania jest obrót czyli suma przekazana na rzecz usługobiorcy. Pożyczona kwota powinna być obciążona odpowiednim podatkiem.

Poza tym osoba udzielająca pożyczki może ustalić dowolne oprocentowanie (miesięczne, roczne, dzienne) i oczywiście zapisać ten fakt w umowie. W związku z tym kwota pożyczona wraz z możliwymi odsetkami będzie podlegała podatkowi.

Każda spłacona rata powinna być poświadczona pisemnie lub za pomocą faktury, przelewu bankowego lub innego dokumentu, który zawiera informację o zwracanych pieniądzach.

 

 

Justyna Błahut
www.Skarbowy.biz

Talony dla pracowników a podatek VAT

Wiele przedsiębiorstw oferuje swoim pracownikom zaplecze socjalne, ale to żadna nowość, wręcz norma. W związku z tym pracodawcy proponują bony, talony towarowe, zniżki. Czy podlegają opodatkowaniu?

Za bony towarowe można zakupić wybrane towary lub usługi, lecz bezpośrednio nimi nie są. W związku z tym w żadnym wypadku nie mogą podlegać opodatkowaniu.

Często tego typu nagrody mają motywować, skłaniać do dalszej pracy lub być formą dodatku świątecznego, są rewelacyjnym rozwiązaniem szczególnie dla większych przedsiębiorstw i korporacji. W związku z tym, że nie trzeba odprowadzać od nich podatku, coraz więcej przełożonych decyduje się na zakup talonów.

Jednakże podatek musi zapłacić osoba zajmująca się handlem lub przewozem bonów towarowych lub zniżkowych, ponieważ czerpie konkretne korzyści z tego tytułu.

Firma, która oferuje bony na towary lub usługi (siłownia, basen, spa) jest uważana za lepiej rozwiniętą, świadomą potrzeb pracowników, godną zaufania i przyjazną podwładnym.

 

Justyna Błahut
www.Skarbowy.biz

Pojazdy leasingowane a podatek

Każdy przedsiębiorca, który kupuje dowolny pojazd, musi uiścić z tego tytułu podatek. Inaczej jednak jest w przypadku firm leasingowych, które oferują użytkowanie samochodów w oparciu o umowy leasingowe.

Firmom leasingowym przysługuje stosunkowo mniejszy podatek już podczas zakupu wybranego pojazdu. W związku z tym dalsze przekazywanie samochodu w leasing jest źródłem dochodu w tejże działalności. Właściwie to na klientów takich firm spada obowiązek opłacania podatku w związku z korzystaniem z pojazdu. Wynosi on 3/5 raty lub części spłaty (lub innych jednostek płacowych ustanowionych w umowie leasingowej). Ogólna wysokość należności nie może przekroczyć sumy 6 tys. zł.

Nie można zapomnieć, że źródłem uzyskania zysku dla firm leasingowych jest podatek nakładany podczas kupna samochodu o masie całkowitej do 3500 kg. W związku z tym nie można liczyć na zwrot kosztów przeznaczonych na nabycie towaru lub usługi.

Firmy leasingowe, w związku z obniżeniem podatku, wiele zyskują. Wielu przedsiębiorców wie, że to właśnie podatki zjadają często podatnika. W tym przypadku jest trochę inaczej.

 

Justyna Błahut
www.Skarbowy.biz

Od 2014 wyższy podatek za wyroby tytoniowe

Od nowego roku mają wzrosnąć akcyzy na wyroby tytoniowe. Jest to projekt długoletniego projektu proponowanego przez rząd. Jakie znamy czekają palaczy?

Wzrost cen najbardziej dotyka osoby kupujące papierosy codziennie. Oni najlepiej wiedzą, że z roku na rok jest coraz drożej. A taniej na pewno nie będzie, ponieważ podwyżki są wprowadzane systematycznie.

Wszystkie zmiany cen wyrobów tytoniowych są w dużej mierze sterowane przez Unię Europejską, która próbuje ujednolicić w całej strefie wysokość akcyz. Polska ma jeszcze cztery lata, żeby dostosować się do poziomu unijnego.

Wysokość stawki akcyzowej zależy od kwoty długu publicznego względem Narodowego Banku Polskiego na 2014 rok. Jeśli przekroczy ona 55%, wówczas podatki na pewno zostaną podniesione. Oficjalna decyzja nie jest jeszcze znana, ale ogólnie panujący kryzys gospodarczy i finansowy nie przynosi optymistycznych prognoz.

Oprócz zmian w wysokości akcyz rząd planuje zmiany w sposobie korekty faktur, w prawie budowlanym i rolnictwie.

 

Justyna Błahut
www.Skarbowy.biz

Czym jest formularz VAT-9?

Formularz VAT-9 jest to deklaracja od towarów i usług od importu usług lub dostawy, dla której podatnikiem jest nabywca. Prościej mówiąc dotyczy osób, które korzystają z usług oferowanych przez polskie lub zagraniczne przedsiębiorstwa.

Do złożenia formularza zobligowani są wszyscy ci, którzy współpracowali z polskimi lub innymi firmami, a także ci, którzy zakupili produkty lub usługi od przedsiębiorstw bez stałego miejsca pobytu.

Każdy podatnik ma dwa tygodnie od momentu zarejestrowania zdarzenia gospodarczego na wypełnienie i przekazanie do urzędu deklaracji VAT-9.

Cały formularz opisany wyżej zawiera pięć części (A-E). Poniższa tabela wyjaśnia jak prawidłowo wypełnić cały formularz, aby uniknąć podstawowych błędów.

Justyna Błahut
www.Skarbowy.biz

Aktualne opłaty paliwowe

W obecnych roku wzrosły wszystkie opłaty paliwowe, co skutkuje podniesieniem cen paliw. Jak dokładnie kształtują się stawki podwyżek?

Opłaty za wyroby paliwowe kształtują się następująco: za 1000 litrów benzyny silnikowej oraz mieszaniny z komponentami trzeba zapłacić 103,16 zł. Natomiast za 1000 litrów oleju napędowego oraz mieszaniny z komponentami należy zapłacić 259,92 zł. Jeśli chodzi o 1000 kg gazu powinno się uiścić opłatę w wysokości 133,10 zł.

Wysokość opłat wzrosła w stosunku do roku poprzedniego i na chwilę obecną wynosi 4%. Jest to wzrost szczególnie niekorzystny przede wszystkim dla branży transportowej.

Opłata paliwowa jest pobierana za wszystkie paliwa napędowe, które wytwarzają groźne dla środowiska spaliny oraz są wykorzystywane do pojazdów silnikowych. Podatek akcyzowy obejmuje przede wszystkim benzynę silnikową, olej napędowy, biokomponenty oraz gaz ziemny.

Opłaty uiszczane przez podatników są pobiera Krajowy Fundusz Drogowy (4/5 całościowych zysków ze sprzedaży) oraz Fundusz Kolejowy (1/5 całościowych zysków ze sprzedaży).

Do opłacania podatku akcyzowego zmuszeni są producenci i importerzy paliw, pośrednicy i inne osoby biorące udział w kupnie-sprzedaży paliw. Wymienione podmioty mogą zrezygnować z opłaty tylko w przypadku, gdy paliwa są wykorzystywane do międzynarodowego transportu ciężkiego.

Osobami odpowiedzialnymi za ustalanie stawek akcyzy paliwowej jest naczelnik i dyrektor izby celnej.

 

Justyna Błahut
www.Skarbowy.biz

Skutki podatkowe zawieszenia działalności

W dzisiejszych czasach chyba każdego przedsiębiorcę dotyka kryzys, ma kłopoty z terminowymi płatnościami, na koniec miesiąca okazuje się, że jest więcej rozchodów niż przychodów. Nie ulega wątpliwości, że w krytycznych chwilach ocala się firmę, angażuje wszystkie oszczędności, pożycza, byle tylko nie dopuścić do upadłości przedsiębiorstwa. Trzeba jednak świadomego myślenia i racjonalnej oceny sytuacji. Wypada rozważyć wstrzymanie działalności, nie można natomiast zapomnieć o skutkach, jakie przynosi taka decyzja.

W chwili, gdy przedsiębiorstw korzysta z podatku liniowego przy rozliczeniach z Urzędem Skarbowym, wszystkie maszyny, materiały, zasoby i dobra, które nie są eksploatowane nie zostaną objęte amortyzacją (spieniężenie dóbr materialnych i niematerialnych będących w posiadaniu firmy). Do opisanej reguły trzeba się stosować w kolejnym miesiącu po zamieszeniu przedsiębiorstwa. Amortyzacja jest dokonywania na dzień zawieszenia i możliwego wznowienia działania firmy.

Ważne jest to, że z chwilą zawieszenia działalności nie będzie naliczany podatek z tytułu uzyskiwanego przychodu. Nie należy zapominać, że gdy firma będzie funkcjonowała na przykład tylko przez jeden lub dwa dni musi bezwzględnie wywiązać się ze zobowiązań podatkowych. Całkiem inaczej jest w przypadku spółek, ponieważ nie muszą one opłacać podatku. Ale taki wyjątek jest możliwy tylko wówczas, gdy wspólnicy maksymalnie do siedmiu dni po doniesieniu informacji o zawieszeniu działalności wypełnią jeszcze jeden dokument mówiący o czasie, na jaki owa firma będzie zawieszona.

Przedsiębiorcy, których sytuacja zmusiła do zawieszenia zmuszeni są do rozliczania rocznego zeznania podatkowego w dokładnie takim samym terminie jak dotychczas. Zmuszeni są, aby uwzględnić wszystkie dochody jakie otrzymywali w roku ubiegłym omijając czas, w którym działalność była zawieszona. Są jednak wydarzenia, kiedy podatek liniowy od niektórych zysków będzie rozliczany co miesiąc. Wystarczy wówczas oddać podatek z tej okazji w pierwszym miesiącu lub kwartale po wznowieniu funkcjonowania firmy. Nie można zapomnieć, że księga przychodów i rozchodów musi być prowadzona zgodnie z prawdą nawet wtedy, gdy działalność jest zawieszona.

Wszyscy przedsiębiorcy mają wybór. Może rozliczać się na podstawie karty podatkowej, która w bardzo uproszczony sposób nalicza podatek zgodny z branżą w jakiej działa dana firma. Jeśli natomiast uzna, że zawieszenie jest ostatecznością, wtedy zmuszony jest do opłacenia 1/30 kwoty zysku w ciągu miesiąca za cały okres zawieszenia. Bez względu na wszystko obowiązuje przymus wypełniania wszystkich przepisowych deklaracji podatkowych oraz terminowe ich dostarczanie.

 

 

Justyna Błahut
www.Skarbowy.biz

Kary za niewłaściwe rozliczenia podatkowe w 2013 roku

Każdy przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą musi cyklicznie opłacać swoje zobowiązania podatkowe do określonych instytucji. Wedle prawa, każdy prowadzący firmę nie może zapomnieć, aby każdego miesiąca odprowadzać podatek od wynagrodzenia swoich pracowników. Niedopełnienie tego zadanie niesie ze sobą poważne konsekwencje. Na początek będzie wszczynane postępowanie oraz zostanie nałożona wysoka kara grzywny.

Z początkiem obecnego roku wprowadzono nowe zmiany w ustawie i bezwarunkowe podniesienie kar za wszystkie wykroczenia podatkowe. Obecnie wynosi 1600 zł, czyli o 100 zł więcej niż w ubiegłym roku.

Zakres kar jest różnoraki i zależy od podziału przestępstwa. Kara za wykroczenie rozpoczyna się już od 1/30 kwoty honorarium, czyli około 55,33 zł. Limit zamyka się na sumie ponad 21 tys. zł. Natomiast za przestępstwo waha się między 160-32 000 zł. Wedle wyliczeń w tym roku najmniejsza kara to około 530 zł, a największa ponad 15 mln zł.

Wszystkie wyroki obligujące do zapłaty obliczane są według stawki zawartej w ustawie o przestępstwach i wykroczeniach podatkowych. Poza pieniężnymi zobowiązaniami podatnik może zostać skazany na podstawie wyroku sądowego. W zależności od podległości czynu będzie odpowiednio traktowany. Gdy zadłużenie przekroczy 8 tys zł, wówczas czyn uznany zostanie za przestępstwo skarbowe. Po wydaniu wyroku przez sąd nastąpi wpisanie do KRK i przedsiębiorca zostanie uznany za karanego.

W sytuacji niższych zadłużeń nie jest wszczynane postępowanie, ale jak wspomniano wyżej, podatnik może spodziewać się dużego obciążenia finansowego. Jego wysokość zależna jest poziomu zadłużenia.

 

 

Justyna Błahut
www.Skarbowy.biz