Archiwa blogu

Reklamacja nieudanej operacji w bankomacie jest dość kłopotliwa

W sytuacji, gdy chcemy wypłacić gotówkę z bankomatu, zanim wstukamy pin powinniśmy się poważnie pomyśle nad ewentualnymi skutkami. Firmy zewnętrzne, do których należą urządzenia nie zapewniają bowiem wypłacającym należytej ochrony.

Niestety, w niektórych przypadkach bywa tak, że pomimo wykonania poprawnie wszystkich czynności bankomaty nie wypłacają pieniędzy lub wydają ich za mało, a z konta znika wpisana na początku kwota. Wypłacający znajdzie się w korzystniejszej sytuacji wtedy, gdy naruszenie miało miejsce przy bankomacie który jest własnością banku, w którym ma założone konto osobiste. Wówczas sytuację można szybko rozstrzygnąć kontaktując się z jednostką banku. Kłopoty pojawiają się wtedy, gdy maszyna należy do operatora zewnętrznego.

Jeżeli transakcja zakończyła się brakiem wypłaty gotówki należy spisać numer bankomatu i dokładną godzinę zdarzenia. W próbach dzwonienia pod numer mieszczący się na bankomacie nie ma sensu, ponieważ według właściciela maszyny, w sprawie reklamacji każdorazowo trzeba zwracać się do banku, w którym klient ma konto. Potrzebne będzie więc złożenie reklamacji w banku. To stanowi podstawę do podjęcia przez bank postępowania reklamacyjnego, którego częścią jest wystąpienie do operatora z prośbą o wyjaśnienia.

I tutaj mogą pojawić się problemy. Jeżeli bowiem właściciel bankomatu stwierdzi, iż analiza transakcji w systemie autoryzacyjnym nie ujawniła żadnych nieprawidłowości w przebiegu konkretnej operacji konsument nie ma żadnej szansy wykazania swoich racji. Wówczas bank przychyla się do stanowiska firmy zewnętrznej i zamyka procedurę, traktując swojego klienta jak oszusta. Co więcej, poszkodowany nie ma wglądu w żadne dokumenty związane ze sprawą. Operator nie ujawnia zapisu z monitoringu, mimo że każdy bankomat musi być pod stałym dozorem kamer. Nagranie stanowi bowiem niepodważalny dowód, że pieniądze nie zostały wypłacone. W efekcie rozgrywkę wygrywa operator.

Na podstawie wewnętrznych procedur postępowanie reklamacyjne ma dwie instancje. Poszkodowany może złożyć odwołanie. Jednak nie zmienia się ani jego sytuacja dowodowa ani nastawienie banku w kierunku wyjaśnienia sprawy. W takiej sytuacji pozostaje tylko wejść na drogę sądową lub wniesienie sprawy do Bankowego Arbitra Konsumenckiego działającego przy Związku Banków Polskich. Drugie rozwiązanie mogą wybrać jedynie poszkodowani, których roszczenie nie przewyższa 8000 zł. Z kolei w postępowaniu sądowym oprócz przepisów prawnych kluczowe są reguły etyczne zamieszone w Zasadach Dobrej Praktyki Bankowej. W tej sytuacji rozstrzygnięcie może bazować na zasadach współżycia społecznego. Postępowanie sądowe wiąże się z dużym formalizmem oraz wyższymi kosztami. Przede wszystkim, konkretne naruszenie musi dotyczyć przepisu prawa lub umowy.

Joanna Walerowicz

mojszmal.pl

Kto ustanawia służebność drogi koniecznej?

Polskie przepisy prawne przewidują rozwiązanie dla właścicieli, których nieruchomość nie ma dostępu do drogi publicznej. Rozwiązanie to przybiera postać tzw. służebności drogi koniecznej. Kiedy ustanowienie takiej służebności może być dokonane?

Instytucja służebności polega na relacji pomiędzy tzw. nieruchomością władnącą, której właściciel korzysta ze służebności i nieruchomością obciążoną, której właściciel musi taką służebność zaakceptować.

Rodzaj służebności przyjmującej postać służebności drogi koniecznej konstytuowany jest w przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie ma dostępu do drogi publicznej. Droga dojazdowa do nieruchomości wytyczana jest zawsze na wniosek właściciela nieruchomości władnącej i biegnie przez posiadłości sąsiednie. Ustanowienie tej służebności następuje za wynagrodzeniem. Co istotne, droga musi być wyznaczona z uwzględnieniem potrzeb nieruchomości nieposiadającej dostępu do drogi publicznej, a także ze zminimalizowanym obciążeniem gruntów, przez które droga ta biegnie.

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustanowieniu służebności koniecznej stanowi postępowanie nieprocesowe. Przekłada się to na konieczność dostarczenia wniosku do właściwego ze względu na lokalizację nieruchomości sądu rejonowego przez właściciela nieruchomości niedysponującej dostępem do drogi publicznej.

Wypełniając wniosek o ustanowienie służebności trzeba pamiętać, aby wymienić w nim wszystkie podmioty, których dotyczyć będzie postępowanie. Jednocześnie mając na uwadze to, iż służebność drogi koniecznej ustanawiana jest za opłatą we wniosku warto zawrzeć jej proponowaną kwotę.

Możliwe jest ustanowienie służebności koniecznej na drodze porozumienia stron. Wówczas wchodzenie na drogę sądową jest niepotrzebne.

Joanna Walerowicz

mojszmal.pl