Archiwa blogu

Kiedy przedsiębiorca nie może rozliczać się dłużej ryczałtem?

Osoba stosująca ryczałt, jako formę opodatkowania w momencie wyświadczenia usługi obecnemu lub byłemu pracodawcy lub usługi, która widnieje w katalogu działalności wykluczonych przy ryczałcie, natychmiastowo przejdzie na opodatkowanie skalą.

Przejście na opodatkowanie skalą skutkuje utratą mniejszej stawki ryczałtowej i obowiązek odprowadzania podatku w wysokości 18 lub 32 proc. W dodatku, jeśli podatnik utraci prawo do ryczałtu w trakcie roku, będzie zobowiązany rozliczyć się z urzędem skarbowym na dwóch oddzielnych formularzach PIT – 28 i PIT-36.

Podatnik zaczynający własny biznes może wybrać opodatkowanie ryczałtem, pod warunkiem, że w ramach prowadzonej działalności nie będzie świadczył tych samych czynności, które realizował w ramach stosunku pracy wobec swojego obecnego lub byłego pracodawcy. Chodzi tu zarówno o rok, w którym osoba zaczęła działalność gospodarczą, jak i rok poprzedzający. Dlatego, jeżeli ryczałtowiec wystawi obecnemu lub byłemu pracodawcy fakturę niejako natychmiast traci uprawnienie do ryczałtu w chwili uzyskania przychodu z takiej transakcji.

Podobnie dzieje się w przypadku uzyskania przez przedsiębiorcę przychodu z działalności, która eliminuje możliwość korzystania z opodatkowania ryczałtem. Takie usługi zostały wykazane w katalogu znajdującym się w załączniku nr 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Należą do nich m.in. usługi ubezpieczeniowe, finansowe, tłumaczeniowe, rozrywkowe, kulturalne i reklamowe.

Utrata prawa do ryczałtu w wyniku dwóch opisanych działań nie wymaga korekty rozliczenia przychodów. Wprowadzenie nowej stawki podatku wraz ze zmianą prowadzonych ewidencji i ksiąg zostaje wdrożony od dnia uzyskania przychodu.

Przekroczenie limitu wysokości uzyskiwanych przychodów (150 000 euro) ustalonego dla ryczałtu, skutkuje utratą prawa do opodatkowania tą formą nie w roku trwającym, ale wraz z rozpoczęciem kolejnego. Przekładać się to będzie na brak możliwości rozliczania ryczałtem od 2015 roku.

Joanna Walerowicz

mojszmal.pl