Archiwa blogu

W Twojej okolicy zbyt często jest za głośno? Możesz złożyć skargę do PIS

Sąsiad notorycznie przeszkadza Ci hałasując? Bar usytuowany obok puszcza głośną muzykę? Warto wiedzieć, że w takiej sytuacji może Ci pomóc Państwowa Inspekcja Sanitarna.

Hałas stanowi jeden z czynników uciążliwych dla człowieka. Kwestia ta została uregulowana w Zarządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wytwarzanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w lokalach, w których przebywają ludzie. W skrajnych przypadkach hałas może prowadzić do poważnych zaburzeń zdrowotnych w postaci skoków ciśnienia, zakłócenia snu, a nawet utraty słuchu.

Ze względu na środowisko, w jakim występuje, można go podzielić na: przemysłowy, komunalny i komunikacyjny. Hałas przemysłowy usankcjonowany jest przez Państwową Inspekcję Pracy, komunikacyjny – Inspekcję Ochrony Środowiska. Z kolei nad właściwym poziomem hałasu w naszych domach czuwa sanepid.

Co zrobić, gdy sąsiad nadużywa naszej cierpliwości i systematycznie wytwarza hałas, który przekracza dopuszczalne normy? W takim wypadku możemy złożyć wniosek lub skargę do Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Można tego dokonać w następujący sposób:

– wniosek lub skargę wnieść w formie pisemnej, jednak jest to także możliwe przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, telefaksu, lub ustnie,

– wniosek lub skarga wniesiona ustnie musi zostać zaprotokołowana, a na protokole musi widnieć podpis wnoszącego oraz przyjmującego zgłoszenie,

– na skardze lub wniosku musi znajdować się imię i nazwisko (nazwa) i adres wnoszącego,

PIS musi rozpatrzyć wniosek lub skargę bez przesadnej zwłoki i ma na to nie więcej niż miesiąc, a w przypadku sprawy bardzo zawiłej – nie dłużej niż w ciągu dwóch miesięcy.

W pierwszej kolejność skarga zostaje rozpatrzona przez właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Następnie może zostać dokonany pomiar poziomu natężenia hałasu. Jeżeli normy zostaną naruszone PIS wydaje decyzję administracyjną zobowiązującą do obniżenia poziomu hałasu pod groźbą kary.

Joanna Walerowicz

mojszmal.pl