Archiwa blogu

Ilość dzieci a podatki

Z najnowszych ustaleń wynika, że wysokość kwoty wolnej od podatku powinna być wprost proporcjonalna do ilości dzieci pod opieką. Oznacza to, że rodziny wielodzietne mogą liczyć na duże odciążenie wspólnego budżetu.

Według prezydenta RP dawno przyjęte ulgi lepiej zastąpić zniżkami podatkowymi, ponieważ będą o wiele korzystniejsze i pozwolą więcej zaoszczędzić.

Nie można jednak podejmować pochopnych decyzji, jest to jedynie propozycja, która wymaga konsultacji z poważnymi specjalistami, którzy ustalą opłacalność tej ustawy dla rodzin wielodzietnych i państwa. Jest to tylko wstępna myśl początkująca dyskusję o trudach prowadzenia domu i wychowywania dzieci.

Obniżenie podatku dla rodzin jest pewnego rodzaju chwytem, ponieważ poprawa sytuacji materialnej gospodarstw domowych może skłaniać do zakładania rodzin 2+2 lub nawet 2+3. Pozwoli to na poprawienie krytycznej sytuacji demograficznej i spowoduje wzrost urodzeń. Nie jest tajemnicą, że to kryzys spowodował takie zahamowanie.

 

 

Justyna Błahut
www.Skarbowy.biz

Jak rozliczyć import usługi?

W naszym kraju na przywożone towary decyduje się coraz więcej przedsiębiorców. Przede wszystkim dlatego, że rodzimy rynek jest uboższy, a towary importowane o wiele ciekawsze i w niższej cenie. Na wstępie warto usystematyzować zasady importowania. Po pierwsze należy znaleźć wiarygodnego kontrahenta za granicą, a następnie dostarczać umówione towary lub materiały do polskiej siedziby firmy. Każdy prowadzący interesy z partnerami spoza kraju musi zdawać sobie sprawę z konieczności opłacania konkretnych kosztów z tego tytułu.

W dużej mierze to kupujący zobligowany jest do rozliczenia podatkowego, gdyż pozyskuje towar dla swojej firmy (na terenie Polski), dlatego też dociera do siedziby lub miejsca zamieszkania. Natomiast w sytuacji, gdy firma korzysta z usług (przewóz osób lub materiałów, usługi hotelarskie, rozrywka, sport, kultura i sztuka czy edukacja) oferowanych w innych krajach, wówczas miejscem oferowanej usługi jest siedziba oferującego.

Transakcje na usługi importowe rodzą przymus sporządzenia dwóch faktur:

– faktura sprzedaży – drukuje ją firma, która oferuje towary i usługi. Wówczas na fakturze wpisuje kwotę bez uwzględnienia, bowiem takowe rozliczenie ciąży na kupującym,

– faktura wewnętrzna – drukuje ją nabywca, którego firma jest na terenie Polski. Zostaje w dokumentacji przedsiębiorstwa i nie jest przesyłana partnerowi z zagranicy. Do tego zapisuje się ją w rejestrze zakupów i sprzedaży.

Mimo, że w konkretnej sytuacji przedsiębiorca nie jest podatnikiem i tak reguluje podatek należny, natomiast podatek naliczony oddaje Urzędowi Skarbowemu. Pozostali, którzy są podatnikami, mają do spełnienia parę zadań:

– wyliczenie waluty, na podstawie średniej stawki Narodowego Banku Polskiego,

– sporządzenie faktury wewnętrznej,

– zapis ze sprzedaży w rejestrze

– umieszczenie sumy w dokumencie VAT-7 lub VAT-7K.

 

 

Justyna Błahut
www.Skarbowy.biz

Jak mali podatnicy będą rozliczali VAT po nowym roku?

Od 1 stycznia weszły w życie nowe przepisy dotyczące metody rozliczania podatku VAT przez małych przedsiębiorców. Do końca poprzedniego roku za małych przedsiębiorców uważało się wszystkie firmy, dla których dochód w ciągu roku nie przekraczał 1,2 mln euro (ok. 5 324 000 zł). Od nowego roku ta suma wynosi 4 922 000 zł. Warto zwrócić uwagę, jakie pozostałe przemiany czekają przedsiębiorców.

Przede wszystkim należy zwrócić rozwagę, że wszyscy mali przedsiębiorcy mogą wywiązywać się ze zobowiązań z Urzędem Skarbowym cztery razy w roku (a nie, jak do tej pory, co miesiąc). Dodatkowo mogą oni skorzystać z metody kasowej (obowiązek kasowy do 90 dni od momentu wydania towaru/usługi). Jednak o swoim wyborze firma musi poinformować urząd skarbowy, do którego przynależy. Główną korzyścią wynikającą z zastosowania metody kasowej jest obniżenie opodatkowania wynikające z wystawianiem faktury lub wpłatą celną.

W związku ze zmianami zastosowanie metody kasowej może stać się niemożliwe. W dużej mierze ze względu na wspomnianą wcześniej zmianą limitów. Nie jest to korzystna wiadomość dla wszystkich małych przedsiębiorców zwłaszcza, że metoda kasowa cieszyła się wielką popularnością.

 

Justyna Błahut
www.Skarbowy.biz

Kiedy warto płacić podatek VAT?

Rejestracja podatnika VAT jest przymusowa tylko w momencie, jeśli roczny dochód działalności przekracza 150 tys. zł. Co prawda istnieją w Polsce zwolnienia z płatności podatku VAT, jednak nie zawsze się to opłaca.

W momencie przekroczenia magicznej kwoty 150 tys. zł usługodawca zmuszony jest do rejestracji działalności do celów podatku VAT. Z tą chwilą jest zobligowany do płacenia podatku VAT i stałego dostarczania deklaracji w Skarbówce. Należy również pamiętać, że każdy handlowiec ma sposobność zmniejszania podatku na podstawie faktur wystawionych na różnego rodzaju towary czy usługi.

Aby rejestracja VAT stała się opłacalna warto organizować sprzedaż innym przedsiębiorstwom (sprzedaż ta jest obciążona podatkiem VAT). Możliwość otrzymywania faktur z tego tytułu będzie zdecydowanie atutem w tej sytuacji. W przypadku takich transakcji realna do zapłaty będzie zawsze wartość netto za konkretną usługę.

Firmy, które są zwolnione z uiszczania podatku VAT mogą w każdej chwili z tego zrezygnować. Aby to zrobił trzeba jedynie wypełnić formularz VAT-R. W chwili złożenia takowego formularza uznaje się dane przedsiębiorstwo za czynnego podatnika VAT. W każdej chwili można to zrobić w procesie otwierania działalności gospodarczej, co jest dość często stosowane.

 

Justyna Błahut
www.Skarbowy.biz

Jakie informacje zawrzeć w wystawianym rachunku?

Do dnia dzisiejszego nie wprowadzono uregulowań prawnych dotyczących sposobu wystawiania rachunku. Nie usystematyzowano również, co ma widnieć się na takim rachunku oraz w jakim sposobem ma być zapisane. Tematem tym zainteresowano się jakiś czas temu i na podstawie ordynacji podatkowej można określić jakie istotne dane umieścić na rachunku.

Na wstępie trzeba powiedzieć, że rachunek jest dowodem i potwierdzeniem dokonania jednostkowej transakcji. Jest podstawą do wydania faktury dla firmy. Poza tym rachunek informuje o kierowaniu działalności gospodarczej przez osobę wystawiającą i daje przekonane, że każde zakupy są rejestrowane i zapisywane zgodnie z prawem. Trzeba pamiętać, że przekazanie rachunku jest obowiązkiem firmy działającej w handlu. Nie dopełnienie tego zadania skutkuje nałożeniem bardzo wysokiej kary. Od czasu do czasu prowadzi do upadłości firmy.

Przymus wydania rachunku nie obowiązuje rolników, którzy handlują różnymi roślinami oraz zwierzętami pod warunkiem, że nie są przetworzone i wywodzą się z własnej hodowli. Dodatkowo, gdy rolnik handluje swoimi uprawami poza miejscem, w którym powstały, musi przekazać kupującemu rachunek.

Rachunek może być sporządzony w dowolnej formie pisemnej – wydruk lub własnoręczny wypis. Co musi zawierać modelowy rachunek?

– nazwa działalności gospodarczej oraz imię i nazwisko) właściciela,

– dane osobowe oraz nazwa firmy kontrahenta,

– data sporządzenia rachunku,

– indywidualny numer rachunku,

– sprecyzowanie ilości wydanych towarów lub oferowanych usług,

– kwotę do zapłaty (zapis słowny i cyfrowy),

Od dwóch lat paragon nie musi być sygnowany podpisem, ani posiadać pieczątki firmy.

 

 

Justyna Błahut
www.Skarbowy.biz