Archiwa blogu

Wprowadzając nowe usługi można stracić prawo do ryczałtu

Czy przedsiębiorca, który odprowadza podatek w formie ryczałtu ewidencjonowanego i w trakcie roku podatkowego zaczyna dodatkową działalność nieobjętą tą formą opodatkowania traci możliwość płacenia ryczałtu?

Otóż samo rozszerzenie działalności nie powoduje, że przedsiębiorca nie ma prawa do opłacania ryczałtu. Chodzi jednak o uzyskanie przychodów z działalności, które to prawo eliminuje. Dopiero w chwili, gdy przedsiębiorca osiągnie przychody z takiej działalności traci prawo do opłacania podatku w formie ryczałtu i od tego momentu jest zobowiązany rozliczać się według skali podatkowej.

Następnym etapem jest poinformowanie o rozszerzeniu działalności urzędu gminy lub miasta bądź złożenie elektronicznego wniosku o zmianę wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w którym zostanie uwzględniona zmiana sposobu opodatkowania.

W sytuacji rozliczenia, taki płatnik traktowany jest jako objęty podatkiem przez część roku w postaci ryczałtu ewidencjonowanego, a przez drugą część – według zasad ogólnych. W takim wypadku wymagane będzie złożenie dwóch zeznań podatkowych PIT-28 i PIT-36.

Joanna Walerowicz

mojszmal.pl