Archiwa blogu

Październik miesiącem wyboru niższej stawki podatkowej

Otrzymując pierwszy w roku przychód z wynajmu mieszkania właściciel ma minimum 20 dni, aby wybrać w jaki sposób rozliczać się będzie z tego tytułu z fiskusem. Do wyboru jest ryczałt (8,5%) oraz tzw. skala (18 i 32%). Pierwsze rozwiązanie jest popularne wśród osób mających co najwyżej 1-2 mieszkania na wynajem. Przeciętny podatnik, który wybrał ryczałt, osiąga przychód na poziomie 17,4 tys. zł – wynika z danych Ministerstwa Finansów za 2013 r.

Większość studentów znalazła już mieszkania, za których wynajem będą w najbliższych miesiącach płacić. Właściciele takich nieruchomości dochody z wynajmu muszą opodatkować. Jeśli osoba fizyczna w październiku otrzymała pierwszy w tym roku przychód, ma jeszcze czas, aby wybrać jak z tego tytułu chciałaby rozliczać się z fiskusem.

 

W październiku czas na wybór dla nowych inwestorów

 

Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w zakresie wynajmu mieszkań ma do wyboru dwa sposoby rozliczeń:

 

1) za pomocą ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (stawka 8,5%),

2) na zasadach ogólnych (stawki progresywne 18% od dochodu do kwoty 85 528 zł i 32% od każdej złotówki dochodu powyżej tej kwoty).

 

Domyślnym sposobem rozliczania z fiskusem jest w tym wypadku rozliczenie na zasadach ogólnych. Jeśli podatnik dopiero wynajął pierwsze mieszkanie, to o chęci skorzystania z ryczałtu musi poinformować urząd skarbowy do 20 dnia miesiąca następującego po tym, w który otrzymał pierwszy przychód z wynajmu. Jeśli właściciel nie zdąży w tym terminie, to kolejnym „okienkiem transferowym” jest dopiero styczeń (do 20 dnia). Wtedy można w urzędzie skarbowym zadeklarować chęć odmiennego niż dotychczas rozliczania się z fiskusem.

Nie powinno więc dziwić, że miesiącami, w których internauci są najbardziej zainteresowani kwestią podatków związanych z wynajmowaniem mieszkania są właśnie styczeń i październik.

 

Potwierdzają to dane firmy Google, które przeanalizował Lions Bank. Od lat najczęściej fraza „podatek wynajem” wpisywana jest w wyszukiwarkę w styczniu. Drugim momentem sporego zainteresowania internautów tym tematem jest październik, kiedy to jednak ilość zapytań jest o 31% niższa niż w styczniu. Najmniej dylematów podatkowych nurtuje właścicieli mieszkań na wynajem w maju. Wtedy zainteresowanie tematem jest przeciętnie o połowę niższe niż w styczniu.

 

Dochód to przychód minus koszty

 

Jak wybrać, aby możliwie ograniczyć wielkość płaconych podatków? Przede wszystkim należy zrozumieć różnicę w obu systemach rozliczeń. Na pierwszy rzut oka wydaje się bowiem, że najbardziej atrakcyjną formą rozliczeń dla podatnika byłoby płacenie podatku o stawce 8,5%. Diabeł jak zwykle tkwi jednak w szczegółach. Niższa stawka naliczana jest od przychodu, a więc po prostu od kwoty czynszu otrzymywanego przez właściciela. W przypadku rozliczenia na zasadach ogólnych (stawka 18% i 32%) podstawą do obliczenia podatku jest nie przychód, ale dochód, a więc przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania. Jakie to mogą być koszty?

 

Odsetki od kredytu zaciągniętego na zakup nieruchomości, amortyzacja, podatek od nieruchomości, opłata za użytkowanie wieczyste, opłaty eksploatacyjne płacone do wspólnoty lub spółdzielni, a nawet koszty związane z zawarciem umowy najmu (np. notarialne lub prowizja pośrednika) czy nakłady na odświeżenie i wyposażenie lokalu. W efekcie może się okazać, że podatek rozliczany na zasadach ogólnych będzie, pomimo wyższej stawki, faktycznie kwotowo niższy, niż w przypadku rozliczania ryczałtem ze stawką 8,5%. Możliwe jest nawet, że osiągając przychody nie będzie trzeba płacić w ogóle podatku – np. dzięki odpisom amortyzacyjnym.

 

Ryczałt lepszy przy mniejszej skali działania

 

W praktyce wydaje się, że ryczałt jest też rozwiązaniem częściej stosowany przez osoby, które mają jedno – dwa mieszkania, które wynajmują, a więc skala ich działania jest relatywnie niewielka. Potwierdzają to dane Ministerstwa Finansów, z których wynika, że przeciętny przychód z wynajmu, którzy otrzymały osoby rozliczające się ryczałtem w 2013 roku wyniósł 17,4 tys. zł (w przeliczeniu na miesiąc daje to przychód na poziomie 1450 zł).

 

Niekwestionowanym plusem tej formy rozliczeń jest prostota – wystarczy pomnożyć kwotę otrzymanego czynszu przez 8,5% i właściciel już otrzymuje wynik, który stanowi jego zobowiązanie podatkowe. Minusem jest natomiast niemal brak możliwości optymalizowania wysokości płaconych danin, która jest możliwa do przeprowadzenia w przypadku płacenia podatku od dochodu z wynajmu.

 

Warianty amortyzacji lokali mieszkalnych

 

Jednym z kosztów, który może obniżyć zobowiązanie podatkowe w przypadku wynajmu mieszkania jest amortyzacja. Jest to szczególnie lubiany prze właścicieli typ kosztu, bo nie powoduje w danym momencie wydatków, a jedynie ma obrazować zużycie środka trwałego jakim jest mieszkanie. Właściciele mieszkań mogą zastosować stawkę amortyzacji lokalu na poziomie 1,5% wartości prawa własności do lokalu rocznie. Dla porównania, gdy osobie przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, możliwe byłoby skorzystanie ze stawki 2,5%. Dzięki takiemu zabiegowi dochód do opodatkowania obniżyłby się rocznie dodatkowo o 3 tys. zł w przypadku mieszkania o wartości początkowej 300 tys. zł. Skutkowałoby to zmniejszeniem kwoty należnej fiskusowi, a nie miałoby żadnego bezpośredniego wpływu na faktycznie ponoszone w danym okresie koszty. W tym prostym przypadku nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do mieszkania na wynajem jest więc dla właściciela korzystniejsze podatkowo niż zakup prawa własności. W jeszcze lepszej sytuacji są ci, którzy kupują co najmniej pięcioletnie mieszkania na rynku wtórnym. W tym przypadku stawka amortyzacji może wynieść nawet 10%. Takie rozwiązanie możliwe jest jednak jedynie w przypadku prawa własności do nieruchomości.

 

Przykład? Przyjmijmy, że na wynajem przeznaczono kupione na kredyt mieszkanie o wartości początkowej na poziomie 300 tys. zł. Może ono generować roczny przychód w kwocie 18 tys. zł. Właściciel w takim przypadku do kosztów może zaliczyć amortyzację (4 500 zł rocznie), podatek od nieruchomości (dla lokalu o powierzchni 50 m kw. z niewielkim udziałem w gruncie pod budynkiem można je oszacować na 55 zł w skali roku) oraz odsetki od kredytu. Uwaga! Kosztem uzyskania przychodu nie jest część kapitałowa raty obniżająca saldo kredytu. W przypadku mieszkania wartego 300 tys. zł zadłużenie na 30 lat w złotych z 10-proc. wkładem własnym, przy oprocentowaniu 4,5%, wymagać będzie opłacania odsetek w średniej wysokości 7 417zł rocznie (będą one znacznie wyższe na początku kredytowania i wyraźnie niższe pod koniec).

 

W nakreślonym przykładzie podatnik musiałby zapłacić ryczałt w kwocie 1 530 zł (8,5% przychodu). Podatek na zasadach ogólnych oszacować można natomiast na 1 085 zł w przypadku opłacania podatku 18-proc. na zasadach ogólnych i 1 929 zł, gdy podatnik wchodzi w drugi próg podatkowy. W efekcie, w założonym przypadku, opłacanie podatku według skali, a nie w formie ryczałtu, może się okazać rozwiązaniem optymalnym podatkowo (dla osób z rocznym dochodem mieszczącym się w pierwszej skali).

 Roczne obciążenia podatkowe z przychodów z tytułu wynajmowania lokalu

Wyszczególnienie
Ryczałt 8,5% Podatek na zasadach ogólnych wg skali
stawka 18% stawka 32%

Roczne przychody z najmu

18 000 zł

Koszty uzyskania przychodu

Amortyzacja

4 500 zł

Podatek od nieruchomości

55 zł

Przeciętna roczna wysokość odsetek od kredytu hipotecznego (zaciągniętego w PLN na 30 lat na całą wartość nieruchomości)

7 417 zł

Przychód / dochód do opodatkowania

18 000 zł

6 028 zł

Należny podatek

1 530 zł

1 085 zł

1 929 zł

Wymienione w przykładzie koszty nie zamykają oczywiście katalogu tych, które mogą obniżyć wysokość kwot wpłacanych na rachunek fiskusa. Do kosztów uzyskania przychodu można także zaliczyć wydatki na wyposażenie (np. meble) i remont mieszkania. Należy oczywiście pamiętać, że na potrzeby rozliczeń podatkowych trzeba posiadać dokumenty potwierdzające poniesienie kosztów np. remontu czy zakupu mebli. Najlepiej gdyby były to faktury, choć nie wykluczone jest dopuszczenie także np. paragonów – wynika z interpretacji indywidualnej z 4 marca 2013 r., sygn. IBPBII/2/415-1566/12/MW.

 

Bartosz Turek

Źródło:  Lions Bank

Wprowadzając nowe usługi można stracić prawo do ryczałtu

Czy przedsiębiorca, który odprowadza podatek w formie ryczałtu ewidencjonowanego i w trakcie roku podatkowego zaczyna dodatkową działalność nieobjętą tą formą opodatkowania traci możliwość płacenia ryczałtu?

Otóż samo rozszerzenie działalności nie powoduje, że przedsiębiorca nie ma prawa do opłacania ryczałtu. Chodzi jednak o uzyskanie przychodów z działalności, które to prawo eliminuje. Dopiero w chwili, gdy przedsiębiorca osiągnie przychody z takiej działalności traci prawo do opłacania podatku w formie ryczałtu i od tego momentu jest zobowiązany rozliczać się według skali podatkowej.

Następnym etapem jest poinformowanie o rozszerzeniu działalności urzędu gminy lub miasta bądź złożenie elektronicznego wniosku o zmianę wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w którym zostanie uwzględniona zmiana sposobu opodatkowania.

W sytuacji rozliczenia, taki płatnik traktowany jest jako objęty podatkiem przez część roku w postaci ryczałtu ewidencjonowanego, a przez drugą część – według zasad ogólnych. W takim wypadku wymagane będzie złożenie dwóch zeznań podatkowych PIT-28 i PIT-36.

Joanna Walerowicz

mojszmal.pl

Komu przysługuje ryczałt?

Ryczałt jest jedną z najprostszych dostępnych form opodatkowania. Umożliwia płacenie dość niskich podatków i oszczędzanie.

Z ryczałtu nie może korzystać każdy. Według prawa obowiązuje osoby, które kierują firmą (ale nie w branży rolniczej), wynajmują lub dzierżawią lub należą do duchowieństwa.

Według prawa branża pozarolnicza to branża, z której można osiągać dobra finansowe. Należą do niej przedsiębiorstwa, które zajmują się działalnością budowlaną, handlową, usługową, wydobywczą, wytwórczą, wykończeniową.

Ustawa przewiduje trzy rodzaje ryczałtu. Najbardziej znany jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Dotyczy umów najmu, dzierżawy, podnajmu i innych podobnych przy jednoczesnym prowadzeniu działalności gospodarczej (dwa źródła utrzymania). Drugą formą podatku ryczałtowego jest karta podatkowa. Ostatnim natomiast podatek od wynagrodzenia duchowieństwa.

Ryczałt uważany jest za dość dobrą formę opodatkowania, ponieważ nie ustala się wysokości podatku oraz nie ma przymusu prowadzenia ksiąg. Ale nie jest tak kolorowo do końca, ponieważ w sytuacji, gdy firma przynosi straty nieustannie należy odprowadzać podatek dochodowy.

 

 

Justyna Błahut
www.Skarbowy.biz

Ryczałt dla firm przewozowych

Jak już wielokrotnie powiedziano ryczałt jest bardzo prostą i łatwą formą opodatkowania. Wiele firm korzysta z ryczałtu dla wygody i próby oszczędzania. Jak jest w przypadku firm przewozowych?

Wielkość podatku ryczałtowego zależy przede wszystkim od ładowności pojazdów będących na stanie przedsiębiorstwa. Według prawa obowiązują dwa zakresy ryczałtu kształtujące się na wysokości 8,5% i 5,5%. Ten niższy dotyczy usług budowlanych oraz właśnie transportowych (pojazdy o ładowności powyżej 2 ton).

W sytuacji, gdy właściciel firmy przewozowej ma kilka pojazdów, każdy o różnej ładowności, nie musi ich dodawać i odprowadzać podatku za każdy z osobna. Zobowiązany jest wówczas do płacenia wyższego podatku: w wysokości 8,5% bez względu na ilość samochodów ciężarowych. Jest to dobre rozwiązanie, ponieważ pozwala oszczędzić zbędnego liczenia i sumowania.

Organy podatkowe jasno określiły jak powinny być zbierane dokumenty w firmach transportowych. Przede wszystkim trzeba bezwzględnie posiadać dowód zakupu pojazdu (świadczy o tym, że samochód został nabyty legalnie), zapisywać wszystkie naprawy i wymiany części oraz elementów wyposażenia oraz posiadać wszystkie aktualne przeglądy i pozwolenia na dopuszczenie pojazdów do ruchu.

Wbrew pozorom, aby prowadzić firmę transportową, trzeba się na tym dość dobrze znać, mnie obeznanie w branży, kontakty biznesowe, zaprzyjaźnione przedsiębiorstwa. Jest to dość trudna sztuka zarządzania, dlatego powinna być wykonywana przez specjalistów w tej dziedzinie.

 

 

Justyna Błahut
www.Skarbowy.biz

Dla kogo formularz PIT-28/A?

Formularz PIT-28/A jest dodatkiem do głównego dokumentu PIT-28. Wielu podatników zapomina, że oba druki powinny być wypełniane i składane do odpowiedniego urzędu skarbowego razem.

Według ustaleń instytucji państwowych formularze te powinni wypełnić przedsiębiorcy oraz osoby indywidualne oraz wszyscy ci, którzy płacą podatek w wysokości 8,5%. Te trzy przypadki łączy fakt, że osoby te zawierają umowy najmu, dzierżawy lub umowy podpisywane na podobnych zasadach.

Wypełnianie załącznika ma na celu określenie czy osoba lub firma wynajmuje lub dzierżawi nieruchomości oraz czy jest konieczność płacenia podatku w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Według urzędu skarbowego formularz PIT-28 powinien być składany przez osoby, które otrzymują wynagrodzenie z tytułu wynajmu lub dzierżawy, ale nie oznacza to, że zostaną uznane za prowadzące działalność gospodarczą. Natomiast PIT-28 wraz załącznikiem musi być przekazywany przez przedsiębiorcę, który kieruje firmą i jednocześnie zawiera umowy najmu. Oznacza to, że ma przynajmniej dwa źródła dochodu.

Osoby, które nie prowadzą firmy w załączniku pomijają tabelki dotyczące danych działalności gospodarczej.

 

 

Justyna Błahut
www.Skarbowy.biz

Jaki ryczałt dla firm budowlanych?

Na rynku polskim firmy budowlane rosną jak grzyby po deszczu. Nie od dziś wiadomo, że branża usługowa radzi sobie najlepiej. Istnieje jednak dylemat, jaki podatek ryczałtowy opłacić. Jak to sprawdzić?

Najpierw należy zajrzeć do Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług i znaleźć symbole przypisane do czynności wykonywanych w ramach prowadzenia firmy budowlanej. Jeśli są to usługi wykończeniowe (np. tynkowanie, kładzenie gładzi) wpisują się w czynności budowlane. W związku z tym właściciela obowiązuje stawka 5,5%, a nie 8,5%, jak wielu uważa.

Przede wszystkim jednak należy się opierać o PKWiU, ponieważ dzięki niej najłatwiej ustalić wysokość ryczałtu.

Ryczałt w wysokości 5,5% został wyznaczony do opłacania usług budowlanych i wykończeniowych oraz transportu do 2 ton.

Za prace budowlane i uważa się głównie usługi tynkowania, malowania, wykańczania. Ogólnie rzecz biorąc wszystkie działania budowlane, które nie mają związku z rolnictwem.

Podsumowując, stawka podatku ryczałtowego dla firm budowlanych kształtuje się w wysokości 5,5%, a nie 8,5%, jak twierdzi wielu przedsiębiorców.

 

 

Justyna Błahut
www.Skarbowy.biz

Rezygnacja z karty podatkowej

Karta podatkowa to forma rozliczenia przedsiębiorców bez konieczności określania wielkości podatku. Jest to bardzo prosty sposób obliczania, jednak nie zawsze się sprawdza. Czasami trzeba przyjąć nowych podwładnych i przekroczyć limit karty. Wówczas należy z niej zrezygnować. Jak to zrobić?

Każdy przedsiębiorca może dokonać zmiany formy rozliczania pod warunkiem, że złoży odpowiedni wniosek do 20 stycznia każdego roku podatkowego. Jeśli tego nie zrobi lub spóźni się, wówczas uważa się, że nadal korzysta z karty podatkowej.

Z chwilą zmiany formy opodatkowania przedsiębiorca rozlicza się na zasadach ogólnych i ma obowiązek wyrównania różnic podatkowych do miesiąca od terminu zmiany sposobu rozliczania.

W terminie do końca miesiąca, w którym podatnik zrzekł się zastosowania opodatkowania w formie karty podatkowej, jest obowiązany opłacać podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Przedsiębiorca może zdecydować o zmianie formy opodatkowania w ciągu dwóch tygodni od otrzymania rozliczenia jeszcze na zasadach formy podatkowej.

W sytuacji, gdy dojdzie do rezygnacji z karty, wówczas podatnik musi otworzyć ewidencję i opłacać ryczałt (jeśli zachodzi taka konieczność) oraz rozpocząć prowadzenie ksiąg (założyć należy do miesiąca od zmiany formy opodatkowania).

W momencie, kiedy pracownik zostanie pozbawiony możliwości korzystania z karty (np. z powodu przekroczenia ustawowej liczny podwładnych) powinien postępować tak, jak opisano wyżej.

Istnieje również możliwość, że prowadzący firmę postanowi ją zamknąć. Wówczas należy przekazać informację do urzędu skarbowego oraz odprowadzić podatek za ostatnie 30 dni kierowania działalnością.

 

Justyna Błahut
www.Skarbowy.biz

Jak liczyc limity obrotów?

Niewiele osób, które prowadzą działalność gospodarczą wie, że co roku należy policzyć limit obrotów. Nie może on przekraczać 150 tys. euro. Niepewna sytuacja walutowa powoduje, że podatnik powinien obliczać to każdego roku.

Ryczałt obejmuje wszystkie przychody i rozchody przedsiębiorstwa lub spółki, która nie działa w branży rolniczej.

Podatek ryczałtowy może być odprowadzany tylko w przypadku, gdy przedsiębiorstwo prowadzone jednoosobowo nie uzyskało zysków przekraczających 150 tys. euro za rok poprzedni.

Aby kwotę swoich przychodów móc porównać do wartości wyrażonych w euro należy wziąć pod uwagę aktualny kurs walut, który podawany jest prze NBP (kursi musi być ważny na 1 października obecnego roku).

Każdy przedsiębiorca, który z powodu zmian na rynku walut, stracił możliwość odliczania ryczałtowego, musi powiadomić odpowiednie instytucje i zaprowadzić zmiany w sposobie księgowania przychodów.

Przez cały czas nie można zapominać o sprawdzaniu wartości euro, ponieważ każda pomyłka w obliczeniach może wiele kosztować.

 

 

Justyna Błahut
www.Skarbowy.biz

Które przychody obejmuje ryczałt?

Ryczałt zależny jest od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej lub spółki oraz od proponowanych przez firmę usług i umów najmu/dzierżawy nieruchomości.

Podatek ryczałtowy należy się osobom, które samodzielnie prowadzą przedsiębiorstwo lub kierują spółką, ale nie należą do branży rolniczej. Aby ubiegać się o rozliczanie ryczałtem należy mieć firmę, która świadczy usługi budowlane, handlowe, wytwórcze, wydobywcze oraz korzysta z rzeczy materialnych bądź niematerialnych znajdujących się w obrocie. Dodatkowo dotyczy funduszy wpływających i wypływających z przedsiębiorstwa. Poza tym opodatkowanie ryczałtem obejmuje umowy dzierżawy, wynajmu, podnajmu lub innych o podobnym znaczeniu.

Do rozwiązania wątpliwości związanych z podatkiem ryczałtowym może posłużyć umowa sprzed 15 lat o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

 

 

Justyna Błahut
www.Skarbowy.biz

Rodzaje ryczałtu

Wysokość ryczałtu jest zależna od profilu działalności gospodarczej lub spółki. Wszystko zostało prawidłowo uregulowane w ustawie sprzed 15 lat.

Stawki ryczałtowe, jak wcześniej wspomniano, są bardzo różne. Prawo zna ryczałt wynoszący 20% przychodów, 17%, 8,5%, 5,5% i 3%. Aby wszystko wyglądało przejrzyście, wszystkie informacje zostały opisane w formie tabeli.

Są jednak przypadki, kiedy przedsiębiorca prowadzi działalność i oferuje różne usługi. Wówczas bierze się pod uwagę wysokość ogólnych przychodów firmy (księgowość musi być prowadzona należycie).

 

 

Justyna Błahut
www.Skarbowy.biz

Komu przysługuje ryczałt?

Podatek ryczałtowy to nic innego, jak podatek bez ustalonej kwoty minimalnej podatku. Dotyczy przede wszystkim osób fizycznych, które samodzielnie prowadzą działalność lub spółkę i nie utrzymują się z rolnictwa. Jak wygląda z bliska procedura opodatkowania ryczałtem? I na czym polega?

Ryczałt dotyczy przedsiębiorców, którzy w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyli 150 tys. euro przychodów płynących z prowadzenia działalności gospodarczej lub spółki, a także nie mają na swoim koncie innej formy rozliczania podatku.

Należy także wziąć pod uwagę sytuację, gdy prowadzona jest równocześnie firma i spółka. Wówczas należy oddzielić obie te działalności i osobno policzyć wysokość przychodów (do 150 tys. euro)

Ryczałt dotyczy również podatników, którzy w roku poprzednim kierowali działalnością lub spółką i rozliczali się na zasadzie karty podatkowej i kwota przychodów nie przekraczała 150 tys. euro. Wówczas stosowane są limity związane z dochodami firmy.

 

 

Justyna Błahut
www.Skarbowy.biz

Ile wyniesie ryczałt samochodowy w 2013 roku?

Kiedy pracownik używa samochód do szybszego spełniania swoich powinności może uzyskiwać ryczałt samochodowy. Prawo jasno systematyzuje sytuacje, w których pracodawca jest do tego zobligowany.

Najpierw warto uściślić czym w w zasadzie jest wspomniany ryczałt samochodowy. Otóż jest to dopłata za eksploatację osobistego pojazdu w celach zawodowych. Zasada obowiązuje samochody osobowe, lecz nie tylko. Wszystkie informacje zostały zawarte w ustawie sprzed 11 lat.

Wszystkie dodatki za kierowanie samochodu wliczane są w koszty prowadzenia firmy. Tymczasem dla pracownika są częścią podstawowego wynagrodzenia, w związku z czym należy opłacić podatek zależny od wielkości dopłaty.

Ryczałt samochodowy jest opłacany tylko wtedy, gdy pracownik korzysta z osobistego środka lokomocji w celach służbowych. Dla przykładu jest przedstawicielem handlowym i swoim samochodem jeździ na spotkania.

Dodatek ten wypłacany jest systematycznie, raz na miesiąc i jego kwota to ekwiwalent równy eksploatacji samochodu i liczona jest na podstawie kilometrówki. Aby móc starać się o ryczałt trzeba przekazać wniosek do swojego przełożonego. W dokumencie trzeba zapisać następujące informacje:

– czas użytkowania własnego samochodu do celów służbowych,

– dane pojazdu: nr rejestracyjny, pojemność silnika, marka,

– ilość dni w miesiącu, w których środek lokomocji będzie użytkowany,

– dane adresowe pracownika i pracodawcy.

W obecnym roku ustalona wartość kilometrówki pozostała niezmienna (od 2007 r. jest taka sama) i dla pojazdu osobowego wynosi mniej więcej 0,5214 zł/km.