Archiwa blogu

Szef URE nie wyraził zgody na podwyżkę cen za energię elektryczną

Nowe propozycja taryf z większymi opłatami za energię elektryczną nie została podpisana przez prezesa URE. Czterech głównych dostawców w Polsce domagało się podwyższenia cen energii dla klientów indywidualnych.

Dokładnie chodzi tu o niezatwierdzenie zmian taryf na sprzedaż energii elektrycznej dla odbiorców w grupach taryfowych G.

Czterej ubiegający się o nowe taryfy sprzedawcy energii domagali się podwyższenia cen energii w związku z wejściem w życie ustawy ponownie nakładającej obowiązek zakupu świadectw pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w kogeneracji.

Według interpretacji URE stawki taryf zatwierdzonych pod koniec ubiegłego roku nie dają powodów do ich zmian.

W opublikowanym przez URE dokumencie napisano, że proces legislacyjny tych zmian, który toczył się w Sejmie w grudniu 2013 r., był też uwzględniany w czasie podpisania taryf dla energii elektrycznej na kolejny rok. Zatem taryfy na 2014 r. zostały obliczone w taki sposób, aby przeciwdziałać wzrostowi cen energii elektrycznej dla klientów po tym, jak zaczną obowiązywać przepisy ustawy w zakresie obowiązku zakupu świadectw pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w kogeneracji.

Zatwierdzone w grudniu ubiegłego roku taryfy zostały określone w sposób zapewniający pokrycie kosztów uzasadnionych, czyli niezbędnych do realizowania zobowiązań powstałych w wyniku prowadzenia przez przedsiębiorstwo działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią. Taryfy te umożliwiają płynne prowadzenie działalności gospodarczej nawet w obliczu zmiany przepisów dotyczących żółtych i czerwonych certyfikatów.

Joanna Walerowicz

mojszmal.pl