Archiwa blogu

Co zapewnia umowa licencyjna?

Zawieranie umów licencyjnych to coraz częstsze zjawisko. Umożliwia ona licencjodawcom zabezpieczyć, ale także rozbudować swoją markę i rozszerzać działalność na inne rynki zbytu. Przekazanie licencji pozwala też podratować budżet przedsiębiorstwa, dzięki przychodom powstałym z upoważnienia do korzystania ze znaku. Czym dokładnie jest licencja?

Podmiot mający prawa do danego znaku towarowego może udzielić innej osobie upoważnienia do stosowania tego znaku w ramach tzw. umowy licencyjnej. Musi ona zostać sporządzona w formie pisemnej i koniecznie zawierać dokładne określenie przedmiotu licencji, a także wskazanie stron podpisujących ją i rodzaju oraz zakresu korzystania ze znaku towarowego. Ponadto, licencjobiorca w umowie musi zdeklarować się do zapłaty określonej kwoty za udzielenie licencji tzw. opłaty licencyjnej. W kontrakcie musi znaleźć się też wskazanie okresu trwania umowy.

Strony zawierające umowę licencyjną mogą ustalić między sobą zakres korzystania z licencji, która może być zawężona lub całkowita. Licencja może być też wyłączna, czyli pozwalająca na korzystanie z jej przedmiotu z wyłączeniem innych podmiotów oraz licencja niewyłączna, co do, której występuje możliwość sublicencji.

W większości przypadków licencjobiorca zobowiązany jest wnieść opłatę licencyjną na rzecz licencjodawcy. Strony w umowie określają sposób rozliczenia i od ich decyzji zależy, w jakiej formie będą te opłaty wpływały do kasy jednej ze stron. Dodatkowo na wniosek zainteresowanego istnieje możliwość wpisania licencji do Rejestru nadzorowanego przez Urząd Patentowy RP.

Joanna Walerowicz

mojszmal.pl