Archiwa blogu

Projekt nowelizacji Kodeksu pracy zakłada maksymalny 33 miesięczny okres zatrudnienia na umowie o pracę

Przygotowany przez MPiPS projekt nowelizacji Kodeksu pracy przewiduje, że maksymalny okres zatrudnienia w ramach umowy o pracę na czas określony będzie wynosił 33 miesiące. Po upływie tego terminu umowa automatycznie przekształci się w kontrakt na czas nieokreślony.

Nowy projekt noweli ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw pojawił się na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Aktualnie znajduje się w fazie konsultacji, które zakończą się 21 listopada.

Według nowych przepisów, w Kodeksie pracy utrzymane zostaną trzy rodzaje umów o pracę, czyli: umowy o pracę na okres próbny, na czas określony i na czas nieokreślony. Sprecyzowana jednak zostanie specyfika kontraktu na okres próbny oraz wprowadzone będą nowe wymagania w kwestii zawierania umów na czas określony.

W uzasadnieniu do projektu można przeczytać, że jedną z istotniejszych zmian ma być nowe sformułowanie art. 251 Kodeksu pracy, które według resortu, ma efektywniej przeciwdziałać nadużywaniu podpisywania umów o pracę na czas określony. Zmieniony artykuł ma narzucać dopuszczalny okres zatrudnienia na podstawie umowy lub umów terminowych, a także sprecyzować liczbę umów, które mogą być nawiązane w ramach tego limitu.

W projekcie zawarto, iż okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony oraz łączny okres zatrudnienia w ramach takich kontraktów podpisywanych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie będzie mógł trwać powyżej 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie będzie mogła przekraczać trzech.

Na mocy nowego art. 251 w przypadku, gdy przekroczony zostanie ten okres czy limit ilości umów, to wówczas dzień po upływie 33 miesięcy lub od daty zawarcia czwartej umowy – osoba zatrudniona byłaby traktowana, jako pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

Celem osób tworzących projekt było ograniczenie bezprawnego nadużycia terminowych umów o pracę w przypadkach, gdy stosowne jest oferowanie kontraktów na czas nieoznaczony.

Dodatkowo, nowe regulacje mają także umożliwiać wypowiadanie umów o pracę zawartych na czas określony na podstawie przepisów Kodeksu pracy. Okres wypowiedzenia miałby być uzależniony od długości czasu zatrudnienia danego pracownika, tak jak to jest w przypadku umowy zawartej na czas nieokreślony.

Okresy wypowiedzenia umowy na czas określony i nieokreślony projekt ustala na:

– 2 tygodnie – w sytuacji, gdy zatrudnienie u danego pracodawcy trwało krócej niż 6 miesięcy,

– 1 miesiąc – gdy zatrudnienie trwało co najmniej 6 miesięcy,

– 3 miesiące – w przypadku, gdy okres zatrudnienia to co najmniej 3 lata.

Joanna Walerowicz

mojszmal.pl