Archiwa blogu

Czy wszystkie firmy w Polsce są wydolne finansowo?

Poważna sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstw to żadna nowość. Wiele małych i średnich firm ma duże problemy z zachowaniem płynności finansowej i nie może sobie pozwolić na potrzebne wydatki. Często właściciele wnioskują o kredyt, żeby pokryć koszty utrzymania. Jednak czy wszyscy otrzymają pomoc?

Okazuje się, że praktycznie połowa firm, które starały się o pożyczkę, nie dostanie jej, gdyż nie wykazują zdolności na oddanie. Znaczy to, że niecałe 50% przedsiębiorstw ma kłopot z gospodarowaniem budżetem.

Zazwyczaj podczas weryfikacji największą przeszkodą jest skomplikowana przeszłość kredytowa, tzn. zadłużenia, wysokie odsetki, nieterminowe wpłacanie rat oraz sprawy windykacyjne. Jeśli właściciel wcześniej nie korzystał z kredytowania także może mieć poważny problem z otrzymaniem kredytu.

Wiele banków szuka rozwiązania dla tej ciężkiej sytuacji i planuje wdrożenie nowej metody sprawdzania możliwości kredytowych. Wśród nich znajduje się monitoring rachunku firmowego przez trzy miesiące i ustalenie wysokości zysków i strat.

red. Justyna Błahut
skarbowy.biz

Kiedy wypłata może zostać obniżona?

Podstawą każdej umowy o pracę jest cały zestaw praw i obowiązków. Wśród nich znajduje się metoda wypłacania wynagrodzenia oraz jego wysokość. Zazwyczaj przełożeni chcą przyjmować podwładnych za niską pensję i wymagać długiej listy obowiązków. Czy zatrudniający ma prawo zmniejszyć wypłatę w czasie obowiązywania umowy?

Zgodnie z przepisami wynagrodzenie dla pracownika powinno być adekwatne do zajmowanego stanowiska, wykształcenia, kwalifikacji oraz stażu pracy. Dodatkowo brane są pod uwagę pozostałe kwestie, na przykład wypełnianie miesięcznego planu lub niestandardowe zlecenia służbowe.

Okazuje się, że obniżenie wynagrodzenia jest niemożliwe, gdyż najmniejsze zmiany muszą być ustalane za porozumieniem stron. Oznacza to, że pracownik musi się zgodzić na modyfikacje do obowiązującej obecnie umowy.

Czasami ciężka sytuacja materialna firmy zmusza do cięcia etatów lub zmniejszenia wypłaty. W takiej sytuacji wielu pracowników przystaje na decyzję pracodawcy i wyraża zgodę na postawione warunki.

red. Justyna Błahut
skarbowy.biz

Jakie wsparcie otrzymają przedszkola w Polsce?

UE stara się ratować państwa członkowskie we wszystkich dziedzinach życia. Od ochrony środowiska po pomoc młodym przedsiębiorcom. W tym roku pieniądze dostaną również przedszkola. Jakie dotacje uzyskają mniejsze instytucje oświatowe?

Na ten moment koszty związane z opieką, wychowaniem oraz wyżywieniem dzieci są ogromne. Do tej pory wszystkie opłaty wpłacali rodzice oraz gmina. Aczkolwiek wspólne finansowanie okazało się nieskuteczne i wsparcie zaoferowała Unia Europejska, która planuje przekazać środki na podstawowe potrzeby dzieci.

Największe opłaty przeznaczane są na przewożenie dzieci do przedszkola, zakup materiałów edukacyjnych oraz zwykłe wydatki. Aby poprawić budżet przedszkoli przekazano ponad 500 mln zł. Środki zostaną dostarczone na ostatnie miesiące roku 2013.

Docelowo UE chce sponsorować dzieci w przedziale 4-5 lat oraz przedszkola, które mają duże problemy finansowe. Oprócz tego możliwe są inne dotacje, ale najpierw przedszkola muszą przyjąć rządową strategię i podporządkować się wymogom unijnym.

red. Justyna Błahut
skarbowy.biz

Wszystko o kosztach uzyskania przychodu

Zgodnie z obowiązującym prawem każdy przedsiębiorca musi notować i księgować koszty uzyskania przychodu. Jest to ustawowa powinność każdego właściciela firmy i powinna być przestrzegana. Należy jednak wcześniej wyjaśnić: kiedy można mówić o kosztach uzyskania przychodu? Jak go rozliczać?

Wedle przepisów za koszty uzyskania przychodu uważa się opłaty przekazane na cele firmowe, które prowadzić mają do osiągnięcia zysków. Dodatkowo jest częścią podatku dochodowego, który opłacać muszą firmy oraz osoby prywatne.

Trudno określić listę wydatków, która określi koszty uzyskania przychodu. Aczkolwiek obowiązuje ogólna charakterystyka, za pomocą której przedsiębiorca jest w stanie kategoryzować poniesione wydatki. Przede wszystkim chodzi o powód wydania pieniędzy. Przeważnie suma być przeznaczona na rozwój lub udoskonalenie firmy, a jednoczenie generowanie przychodów.

Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie wydatki poniesione w ramach prowadzenia działalności mogą być traktowane jako koszty uzyskania przychodu. W dużej mierze dlatego, że zwykle nie istnieje połączenie między wydatkiem na wybrany cel a przychodem.

red. Justyna Błahut
skarbowy.biz

Jak zaprogramować nazwę produktów w kasie fiskalnej?

Każdy właściciel, który prowadzi działalność usługową lub handlową powinien posiadać kasę fiskalną. Dodatkowo należy odpowiednio wprowadzić wszystkie ustawienia, w tym również nazwy towarów. Jak zatem zaprogramować kasę, żeby interes funkcjonował w zgodzie z prawem?

Okazuje się, że sam fakt posiadania kasy fiskalnej nie wystarczy. Oprócz tego właściciel firmy powinien zadbać, aby wszystkie elementy paragonu były czytelne i umożliwiały identyfikację zakupionych towarów, datę i godzinę transakcji oraz siedzibę, w której zrealizowano transakcję (gdy przedsiębiorca ma kilka siedzib).

Zgodnie z licznymi interpretacjami podatkowymi oraz oświadczeniami Ministra Finansów właściciel powinien zaprogramować kasę tak, aby każdy oferowany przedmiot lub usługa mógł zostać zidentyfikowany. Dlatego tez można wybrać kodowanie lub nazwę, aby pozycjonować sprzedawany asortyment.

Zasada ta przydaje się w przypadku reklamowania lub oddawania produktu do gwarancji. Upraszcza to cały proces i pozwala szybko sprawdzić czy paragon jest autentyczny.

red. Justyna Błahut
skarbowy.biz

Który sposób amortyzowania się opłaca?

Amortyzowanie to metoda naliczania kosztów, którą wykorzystują przede wszystkim przedsiębiorcy. Jednak aktualnie na rynku dostępnych jest przynajmniej kilka metod amortyzowania. Która z nich jest najkorzystniejsza i dlaczego?

Na początek warto wyjaśnić, że właściciele firm kupują najczęściej samochody służbowe lub sprzęt komputerowy, maszyny i urządzenia specjalistyczne. Od czasu do czasu w kręgu zainteresowania znajdują się nieruchomości.

Każdy przedsiębiorca, który planuje skorzystanie z amortyzacji, powinien dokładnie zastanowić się, która forma rozliczenia będzie najbardziej korzystna i nie przyniesienie strat. Obecnie dużym zainteresowaniem ciszy się amortyzacja degresywna, liniowa oraz jednorazowa.

Pierwsza z nich umożliwia skrócenie okresu amortyzowania oraz zwiększenie kosztów na początku. Nie jest przeznaczona dla firm, które chcą wziąć kredyt, ponieważ pogarsza możliwości kredytowe. Metoda liniowa wybierana jest przez przedsiębiorstwa, które chcą podzielić spłatę na równe raty oraz prognozują wzięcie pożyczki. Natomiast amortyzacja jednorazowa, jak sama nazwa mówi, umożliwia jednorazowe oszacowanie wartości transakcji. Skierowana jest do firm, które generują wysokie zyski oraz nie notuje strat.

Na zakończenie trzeba powiedzieć, że istnieje opcja ustalenia jednostkowej amortyzacji, która będzie dopasowana do potrzeb oraz możliwości finansowych.

red. Justyna Błahut
skarbowy.biz

Czy biura rachunkowe robią błędy?

Podstawowym obowiązkiem biura rachunkowego jest prowadzenie księgowości i dokumentów przedsiębiorstw, które we własnym zakresie nie mogą zbierać i uzupełniać dokumentacji. Przyczyn zlecania tej czynności jest wiele. Przede wszystkim brak specjalistycznej wiedzy, czasu oraz wykształconego pracownika. Okazuje się natomiast, że biura rachunkowe nie zawsze właściwie rozwiązują zlecone powinności. Kiedy mylą się najczęściej?

Każdy przedsiębiorca, który chce skorzystać z oferty biura rachunkowego, musi wcześniej sprawdzić uprawnienia i licencje. W branży powstało wiele punktów, które ustalają bardzo niskie ceny, ale nie mają wiedzy i wykwalifikowanych pracowników.

Jeśli pozwolenia będą aktualne, a księgowi ze specjalistycznym wykształceniem warto dodatkowo podpytać stałych klientów o opinię. Od czasu do czasu wywiad środowiskowy i analiza kompetencji nie są skuteczne, gdyż biuro popełnia błędy w istotnych sprawach. Oczywiście nie od razu da się określić kto jest winny. Czasami przedsiębiorcy dostarczają faktury za późno lub na ostatnią chwilę, a jednocześnie komplikują pracę i spełnianie obowiązków.

Trzeba wiedzieć, że biuro rachunkowe nie ponosi odpowiedzialności za błędy przypadkowe lub takie, które powstały w wyniku niedopatrzeń właściciela przedsiębiorstwa. Oczywiście można starać się o odszkodowanie za pomyłki księgowego, ale udowodnienie swoich racji zwykle trwa długo lub jest niemożliwe.

red. Justyna Błahut
skarbowy.biz

Jak obliczyć pensję pracownika?

Każdy podwładny przyjęty w ramach umowy powinien dostawać wynagrodzenie. Powinno odpowiadać wykonywanym obowiązkom oraz liczbie odpracowanych godzin. Czy są dodatkowe wytyczne, które rozstrzygają o wysokości pensji dla zatrudnionego?

Przede wszystkim pensja w dużej mierze zależy od tego, jaki tryb cała firma. Przeważnie jest to stała pensja i ewentualne dodatki lub stawka godzinowa adekwatna do czasu pracy.

W większych firmach i korporacjach znaczenie ma także uzyskane wykształcenie, przeszłość zawodowa oraz zakres kwalifikacji i staż pracy. Im większe możliwości, tym wynagrodzenie bywa lepsze. Aczkolwiek jest to zachowanie wyjątkowe i zazwyczaj dotyczy przedsiębiorstw, które poszukują specjalistów i ekspertów z konkretnej branży.

Jednak oprócz podstawowej pensji zatrudnieni mogą uzyskać dodatki, premie oraz świadczenia socjalne. Są wypłacane za spełnienie sezonowego lub rocznego planu, dodatkowe obowiązki, nadgodziny czy wewnętrzne konkursy.

Na zakończenie trzeba dodać, że przełożony musi wypłacać zatrudnionym przynajmniej najniższą krajową, która ustalana jest na każdy rok. Dodatkowo duże znaczenie ma kwestia, czy przełożony wypłaca identyczne wynagrodzenie w stosunku do zatrudnionych na takim samym stanowisku.

red. Justyna Błahut
skarbowy.biz

W jakim celu wprowadzono opłatę środowiskową?

Wielu właścicieli przedsiębiorstw zmuszano do uiszczania opłaty środowiskowej. Prawo to dotyczy osób, które posiadają własną działalność rolniczą lub prowadzą firmę w branży hodowlanej, ogrodniczej, warzywnej, leśnej lub rybnej. W jakim celu przedsiębiorca odprowadza podatek środowiskowy?

Uznaje się, że wyżej wymienione branże na co dzień produkują wiele gazów lub pyłów, które parują do atmosfery, ścieki i woda wylewane do ziemi oraz generują odpady różnego rodzaju. Wysokość opłat zależy od każdego działania na niekorzyść środowiska.

Zgodnie z ustaleniami Ministra Środowiska w obecnym roku właściciel firmy uiści 371,43 zł za przetwarzanie gazów i pyłów, 238,14 zł za wylewanie ścieków i wód, 27,20 zł za dcm3 wód chłodniczych, 4,04 zł za m3 wody podziemnej, 2,10 zł za m3 wody śródlądowej oraz 26,03 zł za każde 100 kg wyłowionych ryb.

Dodatkowo opłata środowiskowa dotyczy osób, które wykonują zawody o charakterze medycznym w ramach prywatnej praktyki i posiadają różnego rodzaju odpady.

 

red. Justyna Błahut
skarbowy.biz

Czy karta paliwowa się opłaca?

Wielu przedsiębiorców korzysta aktualnie z leasingu długoterminowego. To bardzo dobre rozwiązanie dla małych i średnich firm, które nie mogą sobie pozwolić na poważniejsze wydatki. Jedną z opcji takiego wynajmu jest prawo założenia karty paliwowej. Z jakich powodów została stworzona? Czy przyda się każdemu?

Po pierwsza karta paliwowa została stworzona, aby uprawnić monitorowanie wydatków na tankowanie oraz wskazywać najkorzystniejsze oferty z kilkuset stacji paliwowych w kraju. To ciekawe rozwiązanie, bowiem konsument sam może zadecydować, gdzie zakup będzie opłacalny.

Oprócz tego właściciel karty paliwowej może liczyć na atrakcyjne zniżki dla wąskiej grupy klientów oraz kupony i wartościowe nagrody za uczestnictwo w konkursie. Wśród nagród są darmowe tankowania lub gadżety samochodowe.

Aby wyrobić kartę paliwową trzeba powiedzieć o tym podczas zawierania umowy leasingowej. Zazwyczaj firmy zajmujące się wynajmem samochodów współpracują ze stacjami paliw i posiadają bardzo dobre oferty. Karta przyznawana jest po podaniu nr rejestracyjnego pojazdu.

red. Justyna Błahut
skarbowy.biz

Czy w likwidacyjnym spisie z natury ujmować samochód?

Wielu przedsiębiorców używa pojazdów mechanicznych, żeby wypełniać wszystkie zlecenia służbowe, spotkać się z kontrahentem lub dostarczyć towar. Z chwilą likwidowania działalności gospodarczej trzeba sporządzić likwidacyjny spis z natury. Czy w wykazie musi znaleźć się również samochód firmowy?

Okazuje się, że zgodnie z prawem w spisie znaleźć się powinny wszystkie przedmioty firmowej produkcji oraz takie, które stanowiły elementów dostaw. Znaczy to, że w momencie zakończenia świadczenia usług należy wpisać całość towarów i maszyn.

Z opisanych ustaleń można stwierdzić, że pojazd dostawczy, pojazd służbowy lub samochód należący do firmy musi zostać zapisany w spisie, ponieważ stanowił fragment prowadzonej działalności oraz reprezentuje wartość materialną.

Konieczność przygotowania spisu z natury leży po stronie właściciela przedsiębiorstwa lub osobę do tego powołaną. Musi zostać złożony instytucji podatkowej wraz z określeniem cen różnych przedmiotów i przypadającego podatku.

red. Justyna Błahut
skarbowy.biz

Nowa kasa rejestrująca – kto powinien zakupić?

Co prawda przepisy dotyczące kas fiskalnych obowiązują już kilka miesięcy, jednak wciąż rodzą wiele wątpliwości i kontrowersji. Najwięcej protestów dotyczy przymusu wymiany sprzętu. Jak jest naprawdę? Czy właściciel firmy musi płacić za nową kasę rejestrującą?

Na wstępie warto powiedzieć, że w zgodzie z najnowszymi przepisami należy wydawać paragony w zmienionej formie. Przede wszystkim musi zawierać informację, że jest rachunkiem fiskalnym oraz przez kogo został wydany (dane firmowe, jednak najważniejszy jest NIP). Dodatkowo należy umieścić cenę sprzedawanych towarów oraz wartość zniżek i innych ulg.

Poza tym istotne jest, aby wszystkie produkty były zapisane w kasie i możliwe do identyfikacji jedynie na podstawie wydanego rachunku. Sposób kodowania asortymentu zależy od sprzedawcy.

Końcowym etapem wprowadzonych przepisów będzie wymiana kas fiskalnych na nowe maksymalnie do października tego roku. Odstępstwo od normy stanowią przedsiębiorcy, którzy nie mogą zamieścić numeru NIP na paragonie lub nie posiadają fizycznych możliwości używania takiego sprzętu.

red. Justyna Błahut
skarbowy.biz

Jak oddawać dokumenty w terminie?

Zatrudnienie wiąże się z wieloma problemami i konfliktami do rozwiązania. Sposobów oraz metod radzenia sobie z kłopotami jest mnóstwo i zależą od jednostkowych cech osobowości. Dla jednych są mobilizacją, innych kompletnie dekoncentrują. Jak terminowo załatwiać wszystkie sprawy?

Po pierwsze trzeba ustalić schemat działania oraz rozplanować obowiązki. Dla pracowników chaotycznych, które mają problem z zapamiętywaniem, idealnym wyjściem będzie prowadzenie kalendarza. Oznacza to, że każde spotkanie, zadanie do wykonania czy końcowy termin zlecenia zostaną zapisane i dostarczone przed czasem.

Sytuacja staje się kłopotliwa, jeśli problem dotyczy kwestii prawnych lub urzędowych. Wówczas czasu na działanie jest mało i konieczne jest szybkie podejmowanie decyzji. Mimo tego, trzeba zaczerpnąć pomocy u radcy prawnego, który pokaże właściwe drogi rozwiązania. Pochopne działania mogą okazać się szkodliwe i problematyczne dla całej firmy.

Dobrze jest korzystać ze stałego doradztwa prawnego lub przynajmniej sporadycznie zasięgać rad u specjalisty. Dużą ostrożnością trzeba wykazywać się w odniesieniu do spraw o charakterze prawnym lub administracyjnym.

red. Justyna Błahut
skarbowy.biz

Jak radzić sobie z zatorami finansowymi?

W związku z załamaniem gospodarczym wiele małych i średnich przedsiębiorstw ma problemy z zatorami płatniczymi. Trudności finansowe dotknęły również duże i rozwinięte korporacje. Czym tak naprawdę są zatory finansowe? Jak właściciele firm powinni reagować?

Z niedawno prowadzonych badań wynika, że przyczyn sytuacji jest wiele. Przede wszystkich nierentowność kontrahentów, którzy odbierają towary, ale płacą za nie. Poza tym wzrost cen wszystkich usług, a więc mniejsza popularność wśród klientów.

W teorii najtrudniej mają firmy, które właśnie rozpoczynają swoją działalność. Nie dość, że muszą zgromadzić pieniądze na start to skazane są na walkę o każdy grosz.

Skutkami zatorów finansowych jest cięcie wydatków, redukcja etatów, a w krytycznych wypadkach upadłość. Rozwiązaniem problemów może stać się kredyt na uzupełnienie dziury finansowej, jednak zazwyczaj kończy się zapętleniem kredytowym i nieplanowanymi konfliktami z bankiem. Wielu przedsiębiorców decyduje się na skorzystanie z porad dorady, który przygotuje plan ratunkowy i pomoże wydostać się z długów.

red. Justyna Błahut
skarbowy.biz

Co zrobić, aby obniżyć wydatki firmowe?

Obecny kryzys zmusza właścicieli firm do nieustannego oszczędzania i liczenia się z każdym groszem. Wiele wydatków ogranicza się do minimum. Niestety często cierpią na tym niewinni podwładni. Jak efektywnie oszczędzać prowadząc firmę?

Przede wszystkim ograniczenie kosztów zacząć trzeba od sprzętu specjalistycznego. Lepiej dzierżawić lub amortyzować komputery niż inwestować zupełnie nowe. Oprócz tego trzeba korzystać z oferty firm informatycznych (np. wynajmowanie serwera), bowiem zakup narzędzi jest bardzo kosztowny.

Poza tym ciekawym wyjściem jest dokładne planowanie przychodów i rozchodów. Pozwoli odpowiednio podzielić wydatki i uniknąć zaskoczenia na koniec miesiąca. Utrata płynności finansowej może okazać się poważnym problemem i prowadzić do spirali kredytowej.

Warto wszystkie kontakty telefoniczne przenieść na komunikację internetową. To bardzo szybka i wygodna forma porozumiewania się. Natomiast wydruki zastąpić plikami komputerowymi.

Jeśli właściciel firmy ma kłopoty zarządzaniem finansami powinien poszukać pomocy wśród specjalistów i przyjąć doradcę finansowego, który pomoże stworzyć plan oszczędnościowy i inwestycyjny.

red. Justyna Błahut
skarbowy.biz

Kto powinien się cieszyć z wprowadzenia ustawy umorzeniowej?

W związku z kryzysem gospodarczym wielu przedsiębiorców utraciło płynność finansową i nie płaciło składek dla ZUS. Ze względu na masowość zjawiska rząd postanowił zając się problemem i starać się o odroczenie części zadłużeń.

Gdy przepisy wejdą w życie, wtedy ze specjalnej ulgi skorzystają właściciele przedsiębiorstw, którzy mieli kłopoty z płatnościami w latach 1999-2009, czyli przez 10 lat. To długi czas i nieopłacone kwoty stanowią ogromne obciążenie dla przedsiębiorców.

Ustawa umorzeniowa została zasugerowana przez działaczy PO, którzy zaciekawili się losem zadłużonych biznesmenów. Według ustaleń przepustką do abolicji powinien być wniosek złożony maksymalnie do 12 miesięcy od wdrożenia zmian.

O redukcję powinni starać się przedsiębiorcy, którzy wykonują wolny zawód lub prowadzą pozarolniczą działalność. Identyczna zasada obowiązuje wspólników oraz artystów i twórców.

Niestety do dziś projekt rodzi wiele wątpliwości i systematycznie jest analizowany przez polityków i ekspertów od legislacji. Teoretycznie pomysł jest bardzo ciekawy, ale nieustannie pojawiają się nowe pytania dotyczące zasadności umarzania składek dla ZUS.

red. Justyna Błahut
skarbowy.biz