Archiwa blogu

Kto ustanawia służebność drogi koniecznej?

Polskie przepisy prawne przewidują rozwiązanie dla właścicieli, których nieruchomość nie ma dostępu do drogi publicznej. Rozwiązanie to przybiera postać tzw. służebności drogi koniecznej. Kiedy ustanowienie takiej służebności może być dokonane?

Instytucja służebności polega na relacji pomiędzy tzw. nieruchomością władnącą, której właściciel korzysta ze służebności i nieruchomością obciążoną, której właściciel musi taką służebność zaakceptować.

Rodzaj służebności przyjmującej postać służebności drogi koniecznej konstytuowany jest w przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie ma dostępu do drogi publicznej. Droga dojazdowa do nieruchomości wytyczana jest zawsze na wniosek właściciela nieruchomości władnącej i biegnie przez posiadłości sąsiednie. Ustanowienie tej służebności następuje za wynagrodzeniem. Co istotne, droga musi być wyznaczona z uwzględnieniem potrzeb nieruchomości nieposiadającej dostępu do drogi publicznej, a także ze zminimalizowanym obciążeniem gruntów, przez które droga ta biegnie.

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustanowieniu służebności koniecznej stanowi postępowanie nieprocesowe. Przekłada się to na konieczność dostarczenia wniosku do właściwego ze względu na lokalizację nieruchomości sądu rejonowego przez właściciela nieruchomości niedysponującej dostępem do drogi publicznej.

Wypełniając wniosek o ustanowienie służebności trzeba pamiętać, aby wymienić w nim wszystkie podmioty, których dotyczyć będzie postępowanie. Jednocześnie mając na uwadze to, iż służebność drogi koniecznej ustanawiana jest za opłatą we wniosku warto zawrzeć jej proponowaną kwotę.

Możliwe jest ustanowienie służebności koniecznej na drodze porozumienia stron. Wówczas wchodzenie na drogę sądową jest niepotrzebne.

Joanna Walerowicz

mojszmal.pl