Archiwa blogu

Jak Polska radzi sobie z wytwarzaniem energii wiatrowej?

W 1991 roku przy mającej zostać wybudowanej Elektrowni Wodnej w Żarnowcu postawiono pierwszy w Polsce wiatrak. Dziś elektrownia już działa, a wiatraków mamy niemal 900.

Do końca czerwca bieżącego roku powstało 890 farm wiatrowych. Mimo to nasycenie elektrowniami wiatrowymi w Polsce i tak jest jednym z najniższych w Europie.

W zeszłym roku energia wytworzona dzięki wiatrowi, zarówno z farm lądowych, jak i morskich stanowiła ponad 13 proc. ogółu wytworzonej w Polsce energii. Łącznie elektrownie wiatrowe wytworzyły w 2013 roku 5,822 tys. GWh energii i stanowiły źródło ponad połowy energii dostarczonej ze źródeł odnawialnych. Porównując, ilość energii wytworzonej przy użyciu węgla kamiennego sięgnęła wtedy 84,566 GWh , zaś produkcja energii za pomocą węgla brunatnego to 56,959 tys. GWh. To obrazuje, jak wielka przepaść dzieli w Polsce energię zieloną od energii tradycyjnej.

W porównaniu z tradycyjnymi źródłami pozyskiwania energii, elektrownie wiatrowe mają znacznie większą dynamikę wzrostu. Widać to w wynikach obrazujących roczny wzrost produkcji energii. W przypadku węgla kamiennego wyniósł 1 proc., a wiatraki wytworzyły jej ponad 50 proc. więcej niż w roku poprzednim.

Największa liczba farm wiatrowych znajduje się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Aktualnie jest tam ponad 25 proc. wszystkich wiatraków w Polsce. Na kolejnych miejscach plasują się województwa łódzkie i wielkopolskie. Tym co jest jednak kluczowe jest nie liczba wiatraków, ale wytwarzana przez nie moc. W tym zestawieniu prowadzi województwo zachodniopomorskie.

A co jeśli sami chcielibyśmy produkować energię za pomocą wiatraka, aby zaspokajać nasze domowy potrzeby? Ile kosztuje takie urządzenie?

Takie przydomowe wiatraki to koszt rzędu kilkudziesięciu złotych. Z kolei mosiężne turbiny działające w przemysłowych instalacjach wiatrowych wiąże się już ze znacznie większym nakładem kosztów. Jak wskazano w raporcie Ernst&Young „Wpływ energetyki wiatrowej na wzrost gospodarczy w Polsce” średnie nakłady inwestycyjne na budowę lądowej farmy wiatrowej wyniosły ok. 6,6 mln zł za 1MW mocy zainstalowanej. Najwięcej kosztów, bo aż ok. 74 proc. zakup i instalacja wieży oraz turbiny.

Joanna Walerowicz

mojszmal.pl