Archiwa blogu

Na jakich warunkach można uzyskać kredyt samochodowy?

W ostatnim czasie wiele osób nie wyobraża sobie normalnego funkcjonowania bez samochodu. Jedni kupują auto w celach zawodowych, inni posiadają dzieci i muszą być mobilni. Niestety nie każdy może pozwolić sobie na taki zakup. Czy należy zatem rozważyć wzięcie kredytu samochodowego?

Wiele instytucji bankowych przedstawia ciekawe propozycje pożyczek na kupno samochodu. Różnią się metodą naliczania i wysokością odsetek oraz ewentualnymi opłatami manipulacyjnymi. Wszystkie łączy kilka najważniejszych warunków dla osób ubiegających się o kredyt.

Przede wszystkim analizuje się wydolność finansową oraz obecne miejsce pracy i wielkość wynagrodzenia. Czynniki te będą punktem odniesienia do oszacowania ostatecznej kwoty kredytu.

Na koniec trzeba dodać, że banki trudnią się udziałem w sprzedaży samochodów od salonów, komisów oraz partnerów biznesowych. Zatem istnieje cały wachlarz opcji dla zainteresowanego. Wypada jednak zachować rozsądek i przemyśleć kosztowny zakup.

red. Justyna Błahut
skarbowy.biz

Czy wszystkie firmy w Polsce są wydolne finansowo?

Poważna sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstw to żadna nowość. Wiele małych i średnich firm ma duże problemy z zachowaniem płynności finansowej i nie może sobie pozwolić na potrzebne wydatki. Często właściciele wnioskują o kredyt, żeby pokryć koszty utrzymania. Jednak czy wszyscy otrzymają pomoc?

Okazuje się, że praktycznie połowa firm, które starały się o pożyczkę, nie dostanie jej, gdyż nie wykazują zdolności na oddanie. Znaczy to, że niecałe 50% przedsiębiorstw ma kłopot z gospodarowaniem budżetem.

Zazwyczaj podczas weryfikacji największą przeszkodą jest skomplikowana przeszłość kredytowa, tzn. zadłużenia, wysokie odsetki, nieterminowe wpłacanie rat oraz sprawy windykacyjne. Jeśli właściciel wcześniej nie korzystał z kredytowania także może mieć poważny problem z otrzymaniem kredytu.

Wiele banków szuka rozwiązania dla tej ciężkiej sytuacji i planuje wdrożenie nowej metody sprawdzania możliwości kredytowych. Wśród nich znajduje się monitoring rachunku firmowego przez trzy miesiące i ustalenie wysokości zysków i strat.

red. Justyna Błahut
skarbowy.biz

Kiedy wypłata może zostać obniżona?

Podstawą każdej umowy o pracę jest cały zestaw praw i obowiązków. Wśród nich znajduje się metoda wypłacania wynagrodzenia oraz jego wysokość. Zazwyczaj przełożeni chcą przyjmować podwładnych za niską pensję i wymagać długiej listy obowiązków. Czy zatrudniający ma prawo zmniejszyć wypłatę w czasie obowiązywania umowy?

Zgodnie z przepisami wynagrodzenie dla pracownika powinno być adekwatne do zajmowanego stanowiska, wykształcenia, kwalifikacji oraz stażu pracy. Dodatkowo brane są pod uwagę pozostałe kwestie, na przykład wypełnianie miesięcznego planu lub niestandardowe zlecenia służbowe.

Okazuje się, że obniżenie wynagrodzenia jest niemożliwe, gdyż najmniejsze zmiany muszą być ustalane za porozumieniem stron. Oznacza to, że pracownik musi się zgodzić na modyfikacje do obowiązującej obecnie umowy.

Czasami ciężka sytuacja materialna firmy zmusza do cięcia etatów lub zmniejszenia wypłaty. W takiej sytuacji wielu pracowników przystaje na decyzję pracodawcy i wyraża zgodę na postawione warunki.

red. Justyna Błahut
skarbowy.biz

Jak otrzymać zasiłek emerytalny?

Zasiłek przedemerytalny przyznawany jest osobom, które mają bogate kwalifikacje zawodowe i niespodziewanie tracą zatrudnienie. Jednak, żeby uzyskać pomoc, wcześniej należy wypełnić i zostawić odpowiedni wniosek w ZUS-ie. Jakie ograniczenia ciążą na świadczeniu przedemerytalnym?

Na wstępie warto wyjaśnić, że zasiłek przedemerytalny należy się osobom, które straciły pracę z powodu zatwierdzenia upadłości lub likwidacji przez przedsiębiorcę i jednocześnie mają więcej niż 56 lat (kobiety) i 61 (mężczyźni) i analogicznie 20 i 25 lat pracy. O świadczenie mogą starać się również pracownicy, którzy stracili stanowisko z powodu poważnych problemów firmy oraz posiadają 55 lat życia i 30 lat stażu pracy (kobiety) oraz 60 lat życia i 35 lat stażu pracy (mężczyźni).

Zasiłek przedemerytalny przysługuje również osobom, które miały własny biznes powyżej dwóch lat lub znajdują się w rejestrze osób bezrobotnych w lokalnym urzędzie pracy. Oprócz tego panie muszą mieć ukończony 56. rok życia (+ 20 lat pracy), a panowie 60. rok życia (+ 30 lat pracy).

Świadczenie wydawane jest na wniosek złożony w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Trzeba jednak wiedzieć, że w momencie, kiedy bezrobotny ma prawo do innych zasiłków powinien wybrać tylko jedną opcję.

red. Justyna Błahut
skarbowy.biz

Jak wynagrodzenie wpływa na pracownika?

Motywacja jest ważna na każdym stanowisku. Pozwala realizować plany i założenia, skłania do podejmowania projektów trudnych i skomplikowanych. Metod motywowania jest wiele, jednak można wskazać kilka najważniejszych, które zawsze będą niezawodne. Czy pensja pozytywnie wpływają na pracownika?

W obecnych czasach ciężko o stabilną pracę, która przyniesie godziwe wynagrodzenie. Wielu zatrudnionych decyduje się na najniższą krajową, żeby opłacić siebie i rodzinę. Są jednak korporacje, które rozumieją sytuację ekonomiczną na świecie i oferują ludzki system premiowania.

Zwykle na początku przełożony proponuje podstawowe wynagrodzenie i daje opcję otrzymywania premii uznaniowych i dodatków. Jednak kwota podwyżki uzależniona jest od sprawnej pracy, raportów sprzedaży, dodatkowych funkcji w firmie lub delegacji służbowych czy szkoleń.

Reasumując, trzeba przyznać, że system premiowy mocno mobilizuje do odpowiedniego wypełniania zleconych powinności. Oznacza to, że wizja większej pensji działa zbawiennie i skłania do wytężonej pracy większość pracowników.

red. Justyna Błahut
skarbowy.biz

Komu służy kredyt technologiczny?

Aktualnie część firm stawia na rozwój, kupno nowszego wyposażenia i inwestowanie w innowacyjne technologie. To bardzo ciekawe i idealne rozwiązanie, ponieważ ułatwia prosperowanie przedsiębiorstwa oraz rodzi możliwości. Wiadomo jednak, że koszty wprowadzenia urządzeń są bardzo wysokie i trudno zgromadzić kapitał. Czy kredyt technologiczny będzie przydatny? Kto może i powinien wnioskować?

Przede wszystkim warto podkreślić, że kredyt przeznaczony jest dla mniejszych przedsiębiorców, którzy chcą wdrożyć do swojej działalności nowe i innowacyjne technologie lub zakupić usługi technologiczne, ale nie posiadają środków na ten cel.

Aby ubiegać się o otrzymanie kredytu trzeba wypełnić odpowiedni wniosek i wypełnić kilka podstawowych warunków. Najpierw należy wskazać urządzenia (nieużywane lub istniejące na rynku do 5 lat), nabyć je, a następnie z sukcesem wprowadzić do użytku wewnętrznego.

Tak naprawdę przedsiębiorca nie uzyska gotówki do ręki, ale może liczyć na spłatę części kredytu przeznaczonego na rozwój technologiczny swojej działalności.

red. Justyna Błahut
skarbowy.biz

Czym charakteryzuje się kredyt odnawialny?

Osoby, które mają konto oszczędnościowe mogą skorzystać z wielu produktów, które oferuje bank. Wśród nich znajduje się kredyt odnawialny. Jest on możliwy do zrealizowania po spełnieniu kilku podstawowych warunków. Co zrobić, aby uzyskać kredyt odnawialny? Czym się charakteryzuje?

Każdy klient, który ubiega się o dowolny kredyt powinien otrzymywać stabilne wynagrodzenie oraz pracować na podstawie umowy o pracę. To daje gwarancję, że pożyczka będzie spłacana regularnie i w zgodzie z umownymi ustaleniami. Oczywiście istnieją odstępstwa od normy, aczkolwiek wszelkie wyjątki omawiane są indywidualnie.

Jeśli bank potwierdzi, że klient jest wydolny finansowo, wtedy udostępnia kredyt odnawialny. Wysokość pożyczki uzależniona jest od zasobności rachunku oraz zarobków. Innymi słowy im wyższe pensje, tym wyższy kredyt. Zwykle przyjmuje się, że jest to kwota sześciu miesięcznych wypłat.

W większości przypadków kredyt odnawialny przyznawany jest na rok. W tym czasie klient otrzyma ustaloną sumę i w chwili, gdy wykorzysta wszystkie środki, wówczas otrzyma taką samą kwotę jeszcze raz.

Należy jednak pamiętać, aby zachować umiar i pieniądze dysponować na najważniejsze wydatki. Nieustanny dostęp do gotówki może być początkiem poważnego zadłużenia, z którego bardzo trudno wyjść.

red. Justyna Błahut
skarbowy.biz

Jakie wsparcie otrzymają przedszkola w Polsce?

UE stara się ratować państwa członkowskie we wszystkich dziedzinach życia. Od ochrony środowiska po pomoc młodym przedsiębiorcom. W tym roku pieniądze dostaną również przedszkola. Jakie dotacje uzyskają mniejsze instytucje oświatowe?

Na ten moment koszty związane z opieką, wychowaniem oraz wyżywieniem dzieci są ogromne. Do tej pory wszystkie opłaty wpłacali rodzice oraz gmina. Aczkolwiek wspólne finansowanie okazało się nieskuteczne i wsparcie zaoferowała Unia Europejska, która planuje przekazać środki na podstawowe potrzeby dzieci.

Największe opłaty przeznaczane są na przewożenie dzieci do przedszkola, zakup materiałów edukacyjnych oraz zwykłe wydatki. Aby poprawić budżet przedszkoli przekazano ponad 500 mln zł. Środki zostaną dostarczone na ostatnie miesiące roku 2013.

Docelowo UE chce sponsorować dzieci w przedziale 4-5 lat oraz przedszkola, które mają duże problemy finansowe. Oprócz tego możliwe są inne dotacje, ale najpierw przedszkola muszą przyjąć rządową strategię i podporządkować się wymogom unijnym.

red. Justyna Błahut
skarbowy.biz

Sprzedaż obwoźna a obowiązek podatkowy

Aktualnie dużą popularnością cieszy się handel obnośny, czyli mobilna sprzedaż towarów i usług. Zwykle to sprzedawca dojeżdża do zainteresowanego klienta lub puka do drzwi wszystkich mieszkańców osiedla, aby przedstawić swoją ofertę. Jak musi rozliczać się samodzielny sprzedawca?

Zadaniem każdej osoby, która prowadzi handlową działalność gospodarczą jest rejestrowane każdej transakcji. Jednak w przypadku sprzedaży obwoźnej zakup kasy fiskalnej nie jest konieczny. Wystarczy prowadzić zeszyt sprzedaży bezrachunkowej.

Ustawa nie określa, jak musi wyglądać rejestr, aczkolwiek wprowadzono kilka najważniejszych wytycznych. Głównie chodzi o numery stron oraz transakcji, przedmiot sprzedaży, cenę oraz termin zawarcia transakcji. Sprzedający powinien zapisywać każdą transakcję lub przygotowywać raport na koniec dnia.

Sprzedawca obwoźny nie ma obowiązku posiadania całej dokumentacji. Może wskazać lokalizację swojej firmy i tam będzie archiwizował potrzebne faktury.

red. Justyna Błahut
skarbowy.biz

W jaki sposób pozyskać pieniądze na rozkręcenie biznesu?

Każdy młody właściciel, który ma w planach założenie swojej działalności gospodarczej powinien mieć innowacyjny pomysł i kapitał zależny od branży. Zwykle jednak stacjonarne firmy pochłaniają duże nakłady finansowe na podstawowe zakupy i rozkręcenie. Jak zdobyć pieniądze na start? Jakie kwoty są dostępne dla wnioskującego?

Podstawowym źródłem dotowania są pieniądze pochodzące z Unii Europejskiej, która ratuje małe i kreatywne przedsiębiorstwa. Aczkolwiek zdobycie funduszy poprzedzone jest rekrutacją oraz działaniem na zasadach unijnych.

Inną metodą jest ubieganie się o dofinansowanie w najbliższym Urzędzie Pracy, który kilkakrotnie w roku otrzymuje duże kwoty na pomoc dla początkujących firm. Aby otrzymać pieniądze trzeba napisać kreatywny i nowoczesny biznesplan oraz wybrać branżę, która jest niespotykana w rejonie.

Dla tych, którzy nie widzą możliwości na unijne lub państwowe środki istnieje inne wyjście. Można skorzystać z ciekawych kredytów na start na bardzo korzystnych warunkach, które nie obciążą przedsiębiorców. Jednak trzeba wziąć jeszcze pod uwagę zdolność kredytową firmy oraz konieczność spłaty pożyczki.

red. Justyna Błahut
skarbowy.biz

Czy niska pensja pozbawia szansy na oszczędzanie?

W obecnych realiach oszczędzanie jest bardzo ważne. Niepewna sytuacja na rynku pracy oraz wszędzie obecne załamanie gospodarcze skutecznie zmuszają do szanowania pieniędzy. Sprawa jest trudniejsza, kiedy niska pensja uniemożliwia oszczędzanie. Co zrobić, aby racjonalnie zarządzać domowym budżetem? Czy warto oszczędzać?

Ostatni dzień października (31.10.) jest Światowym Dniem Oszczędzania. To idealny moment na przeanalizowanie swojego budżetu oraz ewentualne wprowadzenie zmian i rozwiązań, które poprawią sytuację finansową.

Po pierwsze oszczędzanie należy zacząć od wskazania najlepszego produktu bankowego, który pozwoli na generowanie zysków. Początkowo nie będą to wysokie kwoty, lecz z czasem kapitał może rosnąć i mnożyć konkretne przychody. Wszystko zależy od oprocentowania i wymogów, które zaproponował bank.

Aby jeszcze zwiększyć comiesięczne wpłaty trzeba poszukać oszczędności w codziennych transakcjach. Można zbierać paragony ze sklepów i stwierdzić, które produkty nie były niezbędne. Podział wynagrodzenia na części oraz spisywanie listy potrzebnych produktów może być bardzo skuteczne.

red. Justyna Błahut
skarbowy.biz

Czy można skutecznie poprawić swoje możliwości finansowe?

Kłopoty na rynku pracy oraz niskie wynagrodzenie mogą być przyczyną niewydolności finansowej. To poważne utrudnienie, szczególnie wtedy, gdy wnioskuje się o uzyskanie zgody na kredyt. Jak polepszyć swoją kondycję finansową? Czy można podreperować sytuację materialną i zwiększyć zdolność kredytową?

Obecnie wiele banków ułożyło długą listę wymogów, które pozwolą na wzięcie kredytu na dowolny cel. Są naprawdę trudne do spełnienia, dlatego coraz mniej klientów stara się o pobranie konkretnej kwoty. W związku z tym bardzo często wybiera się współkredytowanie lub rozłożenie całej sumy na wiele rat.

Z powodu ogólnych problemów finansowych banki starają się wprowadzić mniej skomplikowane przepisy i rozwiązania, które pomogą klientom w skorzystaniu z najkorzystniejszej oferty. Przede wszystkim łączenie kilku produktów bankowych, także kredyt} na korzystnych zasadach lub obniżenie progu kredytowego.

Instytucje bankowe chcą określić możliwości finansowe klienta w odległej przyszłości. Dość popularne stało się dodawanie planów emerytalnych, aby poprawić możliwości klientów, którzy także na emeryturze będą spłacać zadłużenie.

red. Justyna Błahut
skarbowy.biz

Wszystko o kosztach uzyskania przychodu

Zgodnie z obowiązującym prawem każdy przedsiębiorca musi notować i księgować koszty uzyskania przychodu. Jest to ustawowa powinność każdego właściciela firmy i powinna być przestrzegana. Należy jednak wcześniej wyjaśnić: kiedy można mówić o kosztach uzyskania przychodu? Jak go rozliczać?

Wedle przepisów za koszty uzyskania przychodu uważa się opłaty przekazane na cele firmowe, które prowadzić mają do osiągnięcia zysków. Dodatkowo jest częścią podatku dochodowego, który opłacać muszą firmy oraz osoby prywatne.

Trudno określić listę wydatków, która określi koszty uzyskania przychodu. Aczkolwiek obowiązuje ogólna charakterystyka, za pomocą której przedsiębiorca jest w stanie kategoryzować poniesione wydatki. Przede wszystkim chodzi o powód wydania pieniędzy. Przeważnie suma być przeznaczona na rozwój lub udoskonalenie firmy, a jednoczenie generowanie przychodów.

Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie wydatki poniesione w ramach prowadzenia działalności mogą być traktowane jako koszty uzyskania przychodu. W dużej mierze dlatego, że zwykle nie istnieje połączenie między wydatkiem na wybrany cel a przychodem.

red. Justyna Błahut
skarbowy.biz

Jak zaprogramować nazwę produktów w kasie fiskalnej?

Każdy właściciel, który prowadzi działalność usługową lub handlową powinien posiadać kasę fiskalną. Dodatkowo należy odpowiednio wprowadzić wszystkie ustawienia, w tym również nazwy towarów. Jak zatem zaprogramować kasę, żeby interes funkcjonował w zgodzie z prawem?

Okazuje się, że sam fakt posiadania kasy fiskalnej nie wystarczy. Oprócz tego właściciel firmy powinien zadbać, aby wszystkie elementy paragonu były czytelne i umożliwiały identyfikację zakupionych towarów, datę i godzinę transakcji oraz siedzibę, w której zrealizowano transakcję (gdy przedsiębiorca ma kilka siedzib).

Zgodnie z licznymi interpretacjami podatkowymi oraz oświadczeniami Ministra Finansów właściciel powinien zaprogramować kasę tak, aby każdy oferowany przedmiot lub usługa mógł zostać zidentyfikowany. Dlatego tez można wybrać kodowanie lub nazwę, aby pozycjonować sprzedawany asortyment.

Zasada ta przydaje się w przypadku reklamowania lub oddawania produktu do gwarancji. Upraszcza to cały proces i pozwala szybko sprawdzić czy paragon jest autentyczny.

red. Justyna Błahut
skarbowy.biz

Który sposób amortyzowania się opłaca?

Amortyzowanie to metoda naliczania kosztów, którą wykorzystują przede wszystkim przedsiębiorcy. Jednak aktualnie na rynku dostępnych jest przynajmniej kilka metod amortyzowania. Która z nich jest najkorzystniejsza i dlaczego?

Na początek warto wyjaśnić, że właściciele firm kupują najczęściej samochody służbowe lub sprzęt komputerowy, maszyny i urządzenia specjalistyczne. Od czasu do czasu w kręgu zainteresowania znajdują się nieruchomości.

Każdy przedsiębiorca, który planuje skorzystanie z amortyzacji, powinien dokładnie zastanowić się, która forma rozliczenia będzie najbardziej korzystna i nie przyniesienie strat. Obecnie dużym zainteresowaniem ciszy się amortyzacja degresywna, liniowa oraz jednorazowa.

Pierwsza z nich umożliwia skrócenie okresu amortyzowania oraz zwiększenie kosztów na początku. Nie jest przeznaczona dla firm, które chcą wziąć kredyt, ponieważ pogarsza możliwości kredytowe. Metoda liniowa wybierana jest przez przedsiębiorstwa, które chcą podzielić spłatę na równe raty oraz prognozują wzięcie pożyczki. Natomiast amortyzacja jednorazowa, jak sama nazwa mówi, umożliwia jednorazowe oszacowanie wartości transakcji. Skierowana jest do firm, które generują wysokie zyski oraz nie notuje strat.

Na zakończenie trzeba powiedzieć, że istnieje opcja ustalenia jednostkowej amortyzacji, która będzie dopasowana do potrzeb oraz możliwości finansowych.

red. Justyna Błahut
skarbowy.biz

Czynny żal chroni przed karą?

Zadaniem każdego podatnika w kraju jest wywiązywanie się z obowiązków podatkowych oraz przekazywanie odpowiednich deklaracji w wyznaczonym terminie. Zdarzają się jednak przypadki, które uniemożliwiają spełnienie powinności ustawowych. Jak postępować, aby uniknąć kary za nieterminowe złożenie dokumentów?

Jeśli podatnik nie wniósł odpowiednich pism i deklaracji w terminie może starać się o zmianę daty końcowej na oddanie dokumentów. Na taką opcję mogą zdecydować się osoby, które chcą zmiany o kilka dni. Dużo trudniej naprawić sytuację, kiedy opóźnienie trwa kilka miesięcy.

Jedną z możliwości dla zapominalskich podatników jest okazanie czynnego żalu. To przede wszystkim przygotowanie pisma, w którym informuje się o powodach spóźnienia oraz okazuje skruchę i daje obietnicę, że sytuacja nie powtórzy się w przyszłości.

Czynny żal nie zostanie wzięty pod uwagę, gdy organ podatkowy samodzielnie wykryje nieprawidłowości. Oprócz tego o tej formie usprawiedliwienia nie może myśleć osoba, która ma na swoim koncie podatkową lub skarbową działalność zabronioną.

red. Justyna Błahut
skarbowy.biz

Czy biura rachunkowe robią błędy?

Podstawowym obowiązkiem biura rachunkowego jest prowadzenie księgowości i dokumentów przedsiębiorstw, które we własnym zakresie nie mogą zbierać i uzupełniać dokumentacji. Przyczyn zlecania tej czynności jest wiele. Przede wszystkim brak specjalistycznej wiedzy, czasu oraz wykształconego pracownika. Okazuje się natomiast, że biura rachunkowe nie zawsze właściwie rozwiązują zlecone powinności. Kiedy mylą się najczęściej?

Każdy przedsiębiorca, który chce skorzystać z oferty biura rachunkowego, musi wcześniej sprawdzić uprawnienia i licencje. W branży powstało wiele punktów, które ustalają bardzo niskie ceny, ale nie mają wiedzy i wykwalifikowanych pracowników.

Jeśli pozwolenia będą aktualne, a księgowi ze specjalistycznym wykształceniem warto dodatkowo podpytać stałych klientów o opinię. Od czasu do czasu wywiad środowiskowy i analiza kompetencji nie są skuteczne, gdyż biuro popełnia błędy w istotnych sprawach. Oczywiście nie od razu da się określić kto jest winny. Czasami przedsiębiorcy dostarczają faktury za późno lub na ostatnią chwilę, a jednocześnie komplikują pracę i spełnianie obowiązków.

Trzeba wiedzieć, że biuro rachunkowe nie ponosi odpowiedzialności za błędy przypadkowe lub takie, które powstały w wyniku niedopatrzeń właściciela przedsiębiorstwa. Oczywiście można starać się o odszkodowanie za pomyłki księgowego, ale udowodnienie swoich racji zwykle trwa długo lub jest niemożliwe.

red. Justyna Błahut
skarbowy.biz