Archiwa blogu

Jakie prawa ma spadkobierca, który nie chce przyjąć spadku?

Przyjęcie spadku po osobie zmarłej niejednokrotnie wiąże się z wieloma utrudnieniami prawnymi i finansowymi. W pierwszej kolejności warto szczegółowo prześledzić sytuację materialną zmarłej osoby, ponieważ może być tak, że odziedziczymy wyłącznie długi.

Art. 1012 kodeksu cywilnego przewiduje, iż spadkobierca może przyjąć spadek na dwa sposoby. W pierwszym jest to tzw. przyjęcie proste, czyli przyjęcie spadku bez zawężenia odpowiedzialności za długi lub przyjęcie go z ograniczeniem tej odpowiedzialności, tzw. przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza. Spadkobierca ma też możliwość odrzucenia spadku.

W tym celu konieczne jest napisanie stosowanego oświadczenia o przyjęciu lub nabyciu spadku. Spadkobierca ma na to 6 miesięcy od daty poinformowania o tytule swojego powołania. Jest też możliwość przywrócenia terminu. Warunkiem jest udowodnienie, że spadkobierca działał pod wpływem groźby lub błędu. W sytuacji braku złożenia oświadczenia we wskazanym terminie odbywa się proste przyjęcie spadku. Oznacza to przejęcie przez spadkobiercę pełnej odpowiedzialności za długi spadkowe.

W wypadku przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza odpowiedzialność spadkobiercy za długi zmarłego będzie dotyczyła wyłącznie wartości spadku, którą otrzymał. Jednakże w tym wypadku spadkobierca musi liczyć się z kosztami za spis inwentarza przez komornika. Pobierana jest stała opłata w wysokości 10 proc. średniej miesięcznej płacy za każdą godzinę oraz 23 proc. VAT.

Resort sprawiedliwości pracuje nad projektem, który ma w większym stopniu chronić spadkobierców. Jego założenia obejmują odstąpienie od prostego przyjęcia spadku i wdrożenia wyłącznie dziedziczenia z dobrodziejstwem inwentarza. Propozycja Ministerstwa Sprawiedliwości obejmuje również zmianę określania stanu majątku. Spadkobiercy mogliby własnoręcznie sporządzić spis inwentarza na specjalnie stworzonych do tego formularzach. Obniżyłoby to ponoszone przez nich koszty.

Joanna Walerowicz

mojszmal.pl