Archiwa blogu

Talony dla pracowników a podatek VAT

Wiele przedsiębiorstw oferuje swoim pracownikom zaplecze socjalne, ale to żadna nowość, wręcz norma. W związku z tym pracodawcy proponują bony, talony towarowe, zniżki. Czy podlegają opodatkowaniu?

Za bony towarowe można zakupić wybrane towary lub usługi, lecz bezpośrednio nimi nie są. W związku z tym w żadnym wypadku nie mogą podlegać opodatkowaniu.

Często tego typu nagrody mają motywować, skłaniać do dalszej pracy lub być formą dodatku świątecznego, są rewelacyjnym rozwiązaniem szczególnie dla większych przedsiębiorstw i korporacji. W związku z tym, że nie trzeba odprowadzać od nich podatku, coraz więcej przełożonych decyduje się na zakup talonów.

Jednakże podatek musi zapłacić osoba zajmująca się handlem lub przewozem bonów towarowych lub zniżkowych, ponieważ czerpie konkretne korzyści z tego tytułu.

Firma, która oferuje bony na towary lub usługi (siłownia, basen, spa) jest uważana za lepiej rozwiniętą, świadomą potrzeb pracowników, godną zaufania i przyjazną podwładnym.

 

Justyna Błahut
www.Skarbowy.biz

Kwota wolna od podatku w 2013 roku

Prowadzący działalność przyzwyczaili się do faktu, że nieustannie trzeba płacić podatki, za wszystko. Jednakże wychodzi na to, że nie każdy przychód obarczony jest podatkiem. Każda obniżka zależy od wielkości zysku. Jakie kwoty są wolne od podatku?

W ubiegłym roku kwota wolna od podatku wynosiła 3091,49 zł i była taka sama od 3 lat. W sytuacji, gdy dochód osoby prowadzącej działalność gospodarczą nie przekroczył tej kwoty, wówczas nie jest obarczona podatkiem, a poza tym nie musi składać swojego rozliczenia podatkowego.

Gdy przedsiębiorca rozlicza się na ogólnych zasadach, wtedy działa to następująco:

– 18%, kiedy podstawa nie przekracza 85 528 zł,

– 32%, gdy podstawa przewyższa 85 528 zł.

Wedle ordynacji podatkowej każda suma przychodu powinna być zaokrąglana do pełnych złotówek. I tak 50 gr i więcej zaokrągla się do pełnej złotówki, a gdy poniżej 50 gr, wtedy obniża się ją.

W latach ubiegłych trochę inaczej wyglądały limity podatkowe. Do 2009 roku funkcjonowała kwota wymieniona wyżej (czyli 3091 zł). Rok wcześniej kwota ta była o 2 zł mniejsza (czyli 3089 zł), w 2007 było to 3013 zł, a w 2006 zaledwie 2790 zł.

 

 

Justyna Błahut
www.Skarbowy.biz