Archiwa blogu

Polskie przedsiębiorstwa za granicą

Coraz więcej osób prowadzących własny biznes decyduje się na otwarcie oddziału swojej firmy za granicą. Chociaż wiąże się to z większymi kosztami najmu siedziby jest to dla nich zyskowne. Dlaczego warto ponosić koszty na taką działalność?

Polski przedsiębiorca już na początku drogi napotyka wiele utrudnień związanych z dokonaniem rejestracji przedsiębiorstwa. W nawale formalności i wielu regulacji do spełnienia coraz więcej firm zakładanych jest poza granicami naszego państwa. Polska jako członek Unii Europejskiej podlega takim samym zasadom jak inne kraje UE jeżeli chodzi o zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w danym kraju.

Najbardziej popularnym miejscem do zakładania własnej firmy wśród naszych przedsiębiorców są Niemcy, Rosja i Wielka Brytania. Najwięcej firm zakładanych za granicą działa w sektora odzieżowego. Im większe przedsiębiorstwo tym inwestycje zakrojone są na szerszą skalę zważywszy na mniejsze ryzyko inwestycyjne. Mimo to coraz więcej małych podmiotów decyduje się na zagraniczną działalność.

Założenie przedsiębiorstwa za granicą wiąże się z wieloma wydatkami, ale jednocześnie zyski osiągane w niektórych krajach decydują o tym, że prowadzenie takiej działalności jest znacznie bardziej dochodowe niż w Polsce. To w znacznym stopniu uatrakcyjnia inwestycję.

W obecnych czasach, gdy opłaty eksportowe, polityka dyskryminacyjna państw nie są już zagrożeniem dla potencjalnych inwestorów, warto chociaż rozważyć o ekspansji na zagraniczne rynki.

Każde państwo europejskie oferuje też przedsiębiorcom swoje ułatwienia, a unijna swoboda powoduje, że firma prowadzona przez przedsiębiorcę z innego państwa członkowskiego musi być objęta identycznymi zasadami, jak założona przez obywatela danego kraju, inaczej, instytucje unijne mogą oskarżyć państwo o dyskryminację.

Myśląc o założeniu działalności za granicą na początku warto sporządzić dokładny biznesplan, w którym uwzględnione będą szczegóły w zakresie m.in. uwarunkowań kulturowych kraju, gdzie chcemy inwestować. Niezwykle ważne jest także dokładne zbadanie rynku, aby zyskać wiedzę, jakie zapotrzebowanie jest na dane towary. Warto również pamiętać, że otwierając firmę za granicą trzeba dostosować ceny naszych produktów lub usług do poziomu zarobków w danym kraju.

Joanna Walerowicz

mojszmal.pl